Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarrådet för EBH-stödet Vår roll -Arbetar för utvecklingen av EBH-stödet -Hjälper till och stödjer arbetet med databasen Vilka vi är Karin Olsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarrådet för EBH-stödet Vår roll -Arbetar för utvecklingen av EBH-stödet -Hjälper till och stödjer arbetet med databasen Vilka vi är Karin Olsson."— Presentationens avskrift:

1 Användarrådet för EBH-stödet Vår roll -Arbetar för utvecklingen av EBH-stödet -Hjälper till och stödjer arbetet med databasen Vilka vi är Karin Olsson Lst Västra Götaland (Samordnare), Stefan Andersson Lst Blekinge, Camilla Persson Lst Skåne, Fredrik Svanberg Lst Uppsala och Ulf Larsson Naturvårdsverket Vad vi arbetar med -Utveckling av EBH-stödet -Resultat av Systemsäkerhetsanalysen -Vattenmyndighetens dataförsörjningsprojekt -Utveckling av kopplingar mellan EBH-stödet och Webb-GIS -Kommunernas tillgång till EBH-stödet

2 Organisation runt EBH-stödet, 2012 Infrastruktur Användarrådet Naturvårdsverket Användare omvärldLST - verksamhetLST – IT-enheten Netlight (leverantör och konsult) myndigheter MIT- förvaltning Beslutande- grupp (MvDir, EBH-samordnare, NV) MIT-grupp (Lst, Lst-IT och NV) Teknisk Förvaltningsledare Klientplattform Servicedesk

3 Systemsäkerhetsanalys Syftet var att kartlägga vilken säkerhetsnivå som ska gälla för databasen utifrån informationssäkerhet. Systemsäkerhetsanalys är något som ska göras för alla databassystem. Klassificering och riskanalys görs utifrån : -Tillgänglighet -Riktighet -Sekretess (konfidentialitet)

4 Exempel på frågor

5 Resultat av klassificeringen

6 Exempel på åtgärder Verksamhetsmässiga -Översyn av EBH-stödets koppling till lagkrav - Säkerhetssyddslagen - Offentlighet och sekretesslagen - Arkivlagen Tekniska åtgärder (IT-enheten/Netlight) -Tillgång till aktuell fastighetsdata -Loggföring för spårbarhet -Halvårs/årsbackup

7 Vattenförvaltningens dataförsörjningsprojekt Vattenförvaltningens önskemål i EBH-stödet -Ytterligare förslag på primär och sekundär förorening -Undersökta medier -Yt- och grundvattenförekomster -Huvudavrinningsområde Kommer finnas möjligheter till utsökning av dessa fält.

8 EBH-stödet och Webb-GIS Flera olika typer av kartskikt -Internt regionalt kartskikt -Externt nationellt kartskikt Utveckla möjligheterna med att ge ut information om EBH-stödet till andra system

9 Kommunernas tillgång till EBH-stödet Inom projektet arbetar vi tillsammans med IT-enheten -Portallösning -Behörigheter -Förslag om prissättning av tjänster som drift och support -Support, tekniska och verksamhetsmässiga frågor -Testdatabas/Utbildningsdatabas Utbildningsmaterial i samarbete med kommunerna

10 Utvecklingsåtgärder - förslag Några förbättringar som inte är kopplade till andra projekt… -Rubriker för utskrifter under fliken objekt -Ny dokumenttyp – Bilder -I drift, nytt fält -Åtgärd registrerad i fastighetsregister, nytt fält Skicka gärna in era förslag på förbättringar som kan förenkla arbetet i EBH-stödet! Kontakta oss via e-post EBH-support@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Användarrådet för EBH-stödet Vår roll -Arbetar för utvecklingen av EBH-stödet -Hjälper till och stödjer arbetet med databasen Vilka vi är Karin Olsson."

Liknande presentationer


Google-annonser