Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användarrådet för EBH-stödet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användarrådet för EBH-stödet"— Presentationens avskrift:

1 Användarrådet för EBH-stödet
Vår roll Arbetar för utvecklingen av EBH-stödet Hjälper till och stödjer arbetet med databasen Vilka vi är Karin Olsson Lst Västra Götaland (Samordnare), Stefan Andersson Lst Blekinge, Camilla Persson Lst Skåne, Fredrik Svanberg Lst Uppsala och Ulf Larsson Naturvårdsverket Vad vi arbetar med Utveckling av EBH-stödet Resultat av Systemsäkerhetsanalysen Vattenmyndighetens dataförsörjningsprojekt Utveckling av kopplingar mellan EBH-stödet och Webb-GIS Kommunernas tillgång till EBH-stödet

2 Organisation runt EBH-stödet, 2012
omvärld LST - verksamhet LST – IT-enheten MIT-grupp (Lst, Lst-IT och NV) Beslutande- grupp (MvDir, EBH-samordnare, NV) Teknisk Förvaltningsledare MIT- förvaltning myndigheter Naturvårdsverket Användarrådet Infrastruktur Klientplattform Servicedesk Netlight (leverantör och konsult) Användare

3 Systemsäkerhetsanalys
Syftet var att kartlägga vilken säkerhetsnivå som ska gälla för databasen utifrån informationssäkerhet. Systemsäkerhetsanalys är något som ska göras för alla databassystem. Klassificering och riskanalys görs utifrån: Tillgänglighet Riktighet Sekretess (konfidentialitet)

4 Exempel på frågor

5 Resultat av klassificeringen

6 Exempel på åtgärder Verksamhetsmässiga
Översyn av EBH-stödets koppling till lagkrav - Säkerhetssyddslagen - Offentlighet och sekretesslagen - Arkivlagen Tekniska åtgärder (IT-enheten/Netlight) Tillgång till aktuell fastighetsdata Loggföring för spårbarhet Halvårs/årsbackup

7 Vattenförvaltningens dataförsörjningsprojekt
Vattenförvaltningens önskemål i EBH-stödet Ytterligare förslag på primär och sekundär förorening Undersökta medier Yt- och grundvattenförekomster Huvudavrinningsområde Kommer finnas möjligheter till utsökning av dessa fält.

8 EBH-stödet och Webb-GIS
Flera olika typer av kartskikt Internt regionalt kartskikt Externt nationellt kartskikt Utveckla möjligheterna med att ge ut information om EBH-stödet till andra system

9 Kommunernas tillgång till EBH-stödet
Inom projektet arbetar vi tillsammans med IT-enheten Portallösning Behörigheter Förslag om prissättning av tjänster som drift och support Support, tekniska och verksamhetsmässiga frågor Testdatabas/Utbildningsdatabas Utbildningsmaterial i samarbete med kommunerna

10 Utvecklingsåtgärder - förslag
Några förbättringar som inte är kopplade till andra projekt… Rubriker för utskrifter under fliken objekt Ny dokumenttyp – Bilder I drift, nytt fält Åtgärd registrerad i fastighetsregister, nytt fält Skicka gärna in era förslag på förbättringar som kan förenkla arbetet i EBH-stödet! Kontakta oss via e-post


Ladda ner ppt "Användarrådet för EBH-stödet"

Liknande presentationer


Google-annonser