Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökat fokus på kvalitet –Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen –målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökat fokus på kvalitet –Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen –målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Ökat fokus på kvalitet –Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen –målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus

2 primärvård

3 Antal individer med diagnos, VGR

4 Indikatorer för Målrelaterad ersättning 2010 maximal ersättning för en genomsnittlig vårdcentral 2010 indikatorAntalTkr Telefontillgänglighet1144 Läkemedelsavstämning1144 Kinoloner1108 Diabetesregister täckn.1108 Nöjda, tillgängl1108 Lab. Ackreditering172 Folkhälsoråd deltagande136 7720

5 2010 års kvalitetsindikatorer för vårdenhet i Hälsoval Skåne

6 Hur har vi gått vidare?

7 Indikatorval UTGÅNGSPUNKT: Vad gör man i primärvården? Besök/individ, VEGA Nöjdhet, väntetider, läkemedelsval etc Kroniska sjukdomsgrupper ≈ 50 % sällan- besökare ≈ 50 % regel- bundna besökare

8 Indikatorval Hur blir vi bättre? Indikatoranvändning Uppföljning/ ersättning offentlighet Medicinsk revision återkoppling

9 Primärvård - Indikatorpaketet Antal UppföljningsindikatorerBeskrivning av listade populationen 29 Uppföljande produktionsstatistik14 Övrig uppföljning av avtal5 Kvalitetsindikatorer Kroniska sjukdomarDiabetes13 Hypertoni8 Ischemisk hjärtsjukdom 8 KOL6 Astma3 Hjärtsvikt3 Stroke1 Psykiatri9 Övrigt1 Barnhälsovård5 Förebyggande/hälsofrämjande vård 2 Läkemedel18 Tillgänglighet2 Patienterfarenheter9 SUMMA149 Organisation/struktur m.m.8 Öppna Jämförelser Vs God Vård

10 Indelning av indikatorer, målnivåer exempel diabetes Låg/hög gränser Relativ vikt/betydelse Gränser för ersättning Max Poäng enligt förslag Registrering NDR (täckningsgrad) 70-90 5 Registrering blodtryck (andel med uppgift) 80-95 0,5 Registrering rökning 70-90 0,5 Registrering HbA1c 80-95 0,5 Registrering LDL-kolesterol 50-80 0,5 Registrering albuminuri 70-90 0,5 Andel som når mål för HbA1c 45-65 0,5 Mål för blodtryck 30-50 0,5 Mål för LDL-kolesterol 35-50 1 summa 9,5 Måltal flytande ersättningsgräns Inbördes viktning Tonvikt på registrering

11 LDL-kolesterol 50 bedömbara patienter 2009

12 EXEMPEL, Ischemisk hjärtsjukdom, indikatorer med måltal, Primärvård

13 Antalet regelbundna användare och högkonsumenter av lugnande/sömnmedel 2009 per 10 000 listade för respektive vårdcentral

14 Målrelaterad ersättning maximal ersättning för en genomsnittlig vårdcentral 2010 Förslag för 2011 Ca 50 %, betalning för registrering

15 Reflektioner primärvård Är vi på rätt väg? Betoning av registreringsersättning –Bättre acceptans Höj inte ersättningen! Återkoppling - kommunikation Transaktionskostnader –Uppdateringar –Beräkningsverktyg –presentationsverktyg –Drift –Utveckling Kvalitetsdatabasen Agerande efter resultat Indikatorutveckling –Samverkan med andra! –Försiktighet Bristande kapacitet för den stödjande analys som krävs –Primärvårdsdatabasen –Indikatorpaketet –Interaktion med andra

16 Data från primärvårdsdatabasen juni 2010. Andel med kolesterol<4,5 mmol/l, <80 år. Ca 18 000 patienter. Ischemisk hjärtsjukdom. per Hälso- och sjukvårdsnämndsområde 0 10 20 30 40 50 60 70 80 461093VGR827111512 HSN procent

17 Reflektioner primärvård Är vi på rätt väg? Betoning av registreringsersättning –Bättre acceptans Höj inte ersättningen! Återinvestera överskottet! Transaktionskostnader –Uppdateringar –Beräkningsverktyg –presentationsverktyg –Drift –Utveckling Kvalitetsdatabasen Agerande efter resultat Indikatorutveckling –Samverkan med andra! –Försiktighet Kapacitet otillräckligt för den stödjande analys som krävs –Primärvårdsdatabasen –Indikatorpaketet –Interaktion med andra

18 Reflektioner primärvård Första gången bred återkoppling relevanta data till primärvård Effektivt återkopplingsverktyg Målrelaterad ersättning kan stödja kvalitetsförbättring/forskning

19 Uppföljning sjukhus indikatorer målrelaterad ersättning

20 41 indikatorer för målrelaterad ersättning Diabetes5 Hjärtsjukvård5 Njursjukvård3 Ortopedi3 Stroke4 Kvinnosjukvård4 Kirurgi, mm8 Psykiatri, läkemedel, ögon 3 Akutmottagning3 Habilitering 2

21 201510505 152025 Hälsotillstånd, dödlighet m m Förebyggande insatser Förtroende och patientnöjdhet Tillgänglighet Kostnader Graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård Kvinnosjukvård Rörelseorganens sjukdomar Diabetesvård Hjärtsjukvård Strokesjukvård Njursjukvård Cancersjukvård Psykiatrisk vård Kirurgisk behandling Intensivvård Läkemedelsbehandling Annan vård Exempel Hjärtsjukvård. ÖJ 2009

22

23 0123456789 Borås Skene Alingsås NU-sjukvården Sahlgrenska HIA Skövde Kungälv Östra Sahlgrenska MAVA Lidköping Uddevalla Mölndal Hjärtlungfondens ranking av sjukhus 2009, hjärtsjukvård Sammanvägning av 9 indikatorer (riks-HIA-data)

24 Arbetssätt –Seminarie hjärtsjukvård okt 2009 +okt 2010 –Sektorsrådsföredragningar –Återkoppling utveckling –Controllerverksamhet –Stödjande analys –Regional samordnare –Målrelaterad ersättning

25 Relativ risk att avlida jämfört med risk 2003. Hjärtinfarkt, VGR individer under 80 år. Risk 2009 jämfört med 2003 76 % (CI 65-90 %), p=0,001 Risk 2010 jämfört med 2003 65 % (CI 49-87%), p=0,003. ÖJ 2009

26 Relativ risk att avlida inom ett år efter hjärtinfarkt jämfört med sammantagna risken män/kvinnor för 2003 ÖJ 2009

27 Borås Skene Alingsås NU-sjukvården Sahlgrenska HIA Skövde Kungälv Östra Sahlgrenska MAVA Lidköping Mölndal Hjärtlungfondens ranking av sjukhus 2010, hjärtsjukvård (riks-HIA-data) 0123456789 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

28 Vad har haft effekt??? –Seminarie hjärtsjukvård okt 2009 +okt 2010 –Sektorsrådsföredragningar –Återkoppling utveckling –Controllerverksamhet –Stödjande analys –Regional samordnare –Målrelaterad ersättning

29 Andel lipidsänkar- behandlade patienter, <80 år Var sätter man måltal?

30 Figur H-55. Andel patienter med standardiserat Kt/V > 2. Riket = Sverige exkl. VGR Dialys

31 Dialysvård Vad har haft effekt??? –Analysenheten sammanställer/återkopplar, regionala ”njurdagar” –Sektorsrådsföredragningar –Controllingverksamhet –Stödjande analys –Regionalt kvalitetsprojekt –Målrelaterad ersättning

32 Måltal –Andel i hemodialys som uppnår behandlingsmål för dialysdos, ≥ 80 % –Indikatorns kvalitet?

33 Reflektioner målrelaterad ersättning sjukhus Transaktionskostnader Svårt att finna bra mått Olikheter mellan sjukhus Tveksam styreffekt Kontroversiellt/urholkar förtroende Försvårar diskussion om vårdens innehåll. Fel fokus Kapacitet. Ekonomisk inte medicinsk fråga Decentralisering för särskilda fall

34 Sammanfattning målrelaterad ersättning –Primärvård, kan innebära fördelar –Sjukhus, ?, med nuvarande organisation och kapacitet

35 Kvalitetsredovisningen 2004, obetydligt med data 2006 accelererande tillgång på data 2007 flera register öppna + mängd andra källor 2008 Verksamhetsanalys 2008 0 10 20 30 40 50 60 20042005200620072008 antal sidor


Ladda ner ppt "Ökat fokus på kvalitet –Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen –målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser