Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökat fokus på kvalitet Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökat fokus på kvalitet Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Ökat fokus på kvalitet Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus

2 primärvård

3 Antal individer med diagnos, VGR

4 Indikatorer för Målrelaterad ersättning 2010 maximal ersättning för en genomsnittlig vårdcentral
Antal Tkr Telefontillgänglighet 1 144 Läkemedelsavstämning Kinoloner 108 Diabetesregister täckn. Nöjda, tillgängl Lab. Ackreditering 72 Folkhälsoråd deltagande 36 7 720

5 2010 års kvalitetsindikatorer för vårdenhet i Hälsoval Skåne

6 Hur har vi gått vidare?

7 ≈ 50 % regel-bundna besökare
Indikatorval UTGÅNGSPUNKT: Vad gör man i primärvården? Besök/individ, VEGA Kroniska sjukdomsgrupper Nöjdhet, väntetider, läkemedelsval etc ≈ 50 % sällan-besökare ≈ 50 % regel-bundna besökare

8 Indikatorval Hur blir vi bättre?
Indikatoranvändning återkoppling Uppföljning/ ersättning offentlighet Medicinsk revision

9 Primärvård - Indikatorpaketet
Antal Uppföljningsindikatorer Beskrivning av listade 29 populationen Uppföljande produktionsstatistik 14 Övrig uppföljning av avtal 5 Kvalitetsindikatorer Kroniska sjukdomar Diabetes 13 Hypertoni 8 Ischemisk 8 hjärtsjukdom KOL 6 Astma 3 Hjärtsvikt 3 Stroke 1 Psykiatri 9 Övrigt 1 Barnhälsovård 5 Öppna Jämförelser Vs God Vård Förebyggande/hälsofrämjande 2 vård Läkemedel 18 Tillgänglighet 2 Patienterfarenheter 9 Organisation/struktur m.m. 8 SUMMA 149

10 Indelning av indikatorer, målnivåer exempel diabetes
Relativ vikt/betydelse Låg/hög gränser Gränser Max för Poäng ersättning enligt förslag Måltal flytande ersättningsgräns Inbördes viktning Tonvikt på registrering Registrering NDR (täckningsgrad) 70 - 90 5 R egistrering blodtryck (andel med 80 - 95 0,5 uppgift) Registrering rökning 70 - 90 0,5 Registrering HbA1c 80 - 95 0,5 Registrering LDL - kolesterol 50 - 80 0,5 Registrering albuminuri 70 - 90 0,5 Andel som når m ål för HbA1c 45 - 6 5 0,5 Mål för blodtryck 30 - 50 0,5 Mål för LDL - kolesterol 35 - 50 1 summa 9,5

11 2009 LDL-kolesterol <2,5 mmol/l, 122 vårdcentraler VGR med > 50 bedömbara patienter

12 EXEMPEL, Ischemisk hjärtsjukdom, indikatorer med måltal, Primärvård

13 Antalet regelbundna användare och högkonsumenter av lugnande/sömnmedel 2009 per listade för respektive vårdcentral

14 Målrelaterad ersättning maximal ersättning för en genomsnittlig vårdcentral
Förslag för 2011 2010 Ca 50 %, betalning för registrering

15 Reflektioner primärvård
Är vi på rätt väg? Betoning av registreringsersättning Bättre acceptans Höj inte ersättningen! Återkoppling - kommunikation Transaktionskostnader Uppdateringar Beräkningsverktyg presentationsverktyg Drift Utveckling Kvalitetsdatabasen Agerande efter resultat Indikatorutveckling Samverkan med andra! Försiktighet Bristande kapacitet för den stödjande analys som krävs Primärvårdsdatabasen Indikatorpaketet Interaktion med andra

16 Data från primärvårdsdatabasen juni 2010
Data från primärvårdsdatabasen juni Andel med kolesterol<4,5 mmol/l, <80 år. Ca patienter. Ischemisk hjärtsjukdom. per Hälso- och sjukvårdsnämndsområde 80 70 60 50 procent 40 30 20 10 4 6 10 9 3 VGR 8 2 7 11 1 5 12 HSN

17 Reflektioner primärvård
Är vi på rätt väg? Betoning av registreringsersättning Bättre acceptans Höj inte ersättningen! Återinvestera överskottet! Transaktionskostnader Uppdateringar Beräkningsverktyg presentationsverktyg Drift Utveckling Kvalitetsdatabasen Agerande efter resultat Indikatorutveckling Samverkan med andra! Försiktighet Kapacitet otillräckligt för den stödjande analys som krävs Primärvårdsdatabasen Indikatorpaketet Interaktion med andra

18 Reflektioner primärvård
Första gången bred återkoppling relevanta data till primärvård Effektivt återkopplingsverktyg Målrelaterad ersättning kan stödja kvalitetsförbättring/forskning

19 Uppföljning sjukhus indikatorer målrelaterad ersättning

20 41 indikatorer för målrelaterad ersättning
Diabetes 5 Hjärtsjukvård 5 Njursjukvård 3 Ortopedi 3 Stroke 4 Kvinnosjukvård 4 Kirurgi, mm 8 Psykiatri, läkemedel, ögon 3 Akutmottagning 3 Habilitering 2

21 Exempel Hjärtsjukvård. ÖJ 2009
Hälsotillstånd, dödlighet m m Förebyggande insatser Förtroende och patientnöjdhet Tillgänglighet Kostnader Graviditet, förlossnings- och nyföddhetsvård Kvinnosjukvård Rörelseorganens sjukdomar Diabetesvård Hjärtsjukvård Strokesjukvård Njursjukvård Cancersjukvård Psykiatrisk vård Kirurgisk behandling Intensivvård Läkemedelsbehandling Annan vård 20 15 10 5 5 10 15 20 25

22

23 Hjärtlungfondens ranking av sjukhus 2009, hjärtsjukvård
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Borås Hjärtlungfondens ranking av sjukhus 2009, hjärtsjukvård Sammanvägning av 9 indikatorer (riks-HIA-data) Skene Alingsås NU-sjukvården Sahlgrenska HIA Skövde Kungälv Östra Sahlgrenska MAVA Lidköping Uddevalla Mölndal

24 Arbetssätt Seminarie hjärtsjukvård okt 2009 +okt 2010
Sektorsrådsföredragningar Återkoppling utveckling Controllerverksamhet Stödjande analys Regional samordnare Målrelaterad ersättning

25 Relativ risk att avlida jämfört med risk 2003. Hjärtinfarkt, VGR
individer under 80 år. Risk 2009 jämfört med % (CI %), p=0,001 Risk 2010 jämfört med % (CI 49-87%), p=0,003. ÖJ 2009

26 Relativ risk att avlida inom ett år efter hjärtinfarkt jämfört med sammantagna risken män/kvinnor för 2003 ÖJ 2009

27 Hjärtlungfondens ranking av sjukhus 2010, hjärtsjukvård
73 Borås 71 69 67 Skene 65 63 61 59 Lidköping 57 Hjärtlungfondens ranking av sjukhus 2010, hjärtsjukvård (riks-HIA-data) 55 53 51 Skövde 49 47 45 43 Alingsås 41 39 37 Sahlgrenska HIA 35 33 31 29 NU-sjukvården 27 25 23 21 19 Östra Sahlgrenska MAVA 17 15 13 11 Kungälv 9 Mölndal 7 5 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

28 Vad har haft effekt??? Seminarie hjärtsjukvård okt 2009 +okt 2010
Sektorsrådsföredragningar Återkoppling utveckling Controllerverksamhet Stödjande analys Regional samordnare Målrelaterad ersättning

29 Var sätter man måltal? Andel lipidsänkar-behandlade patienter, <80 år

30 Dialys Figur H-55. Andel patienter med standardiserat Kt/V > 2. Riket = Sverige exkl. VGR

31 Dialysvård Vad har haft effekt???
Analysenheten sammanställer/återkopplar, regionala ”njurdagar” Sektorsrådsföredragningar Controllingverksamhet Stödjande analys Regionalt kvalitetsprojekt Målrelaterad ersättning

32 Måltal Andel i hemodialys som uppnår behandlingsmål för dialysdos, ≥ 80 % Indikatorns kvalitet?

33 Reflektioner målrelaterad ersättning sjukhus
Transaktionskostnader Svårt att finna bra mått Olikheter mellan sjukhus Tveksam styreffekt Kontroversiellt/urholkar förtroende Försvårar diskussion om vårdens innehåll. Fel fokus Kapacitet. Ekonomisk inte medicinsk fråga Decentralisering för särskilda fall

34 Sammanfattning målrelaterad ersättning
Primärvård, kan innebära fördelar Sjukhus, ?, med nuvarande organisation och kapacitet

35 Kvalitetsredovisningen
Verksamhetsanalys 2008 Kvalitetsredovisningen 10 20 30 40 50 60 2004 2005 2006 2007 2008 antal sidor 2004, obetydligt med data 2006 accelererande tillgång på data 2007 flera register öppna + mängd andra källor 2008


Ladda ner ppt "Ökat fokus på kvalitet Staffan Björck, analysenheten, Västra Götalandsregionen målrelaterad ersättning, personliga reflektioner om Primärvård sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser