Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB 2011 11 17 1 09-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB 2011 11 17 1 09-01-22."— Presentationens avskrift:

1 Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB 2011 11 17 1 09-01-22

2 Lagkrav Anmälan om kommersiell trafik ska lämnas till (en) RKTM. Ska regleras i föreskrift Trafikföretaget ska tillhandahålla trafikantinformation. Kan regleras i föreskrift 2 09-01-22

3 Förhållningssätt enligt lagens förarbeten och branschens önskemål Anmälan ska vara enkel Ledtiderna ska vara korta Skilj på arbetsmaterial / planering och offentlighet 3 09-01-22

4 Rutiner för marknadstillträde enligt branschgruppen Anmälan om trafik senast 14 arbetsdagar före inträde på marknaden. Samma frist vid utträde Anmäld trafik som inte utförs, avregistreras Infrastruktur kräver förberedelsetid

5 Trafikantinformation enligt branschgruppen Samtrafikens databas gemensam Registrering begränsas till uppgifter som kunden behöver för sin resa Registrering av förändringar senast 7 dagar före ändring Arbetsinsats, kompetens, kostnad för anmälan och den kommersiella marknadsföringen är trafikföretagens ansvar

6 Infrastruktur Fysisk infrastruktur och avgifter Ansvaret för fordonsutrustning Ansvaret för planering Betalsystem Bankkort, tillgång till bankkortsterminaler Kort sikt lokala system, kontantlöshet Längre sikt, kompatibilitet

7 Processen kring anmälan av kommersiell trafik

8 Förslag De aktiva linjetillstånd som gäller den 1/1-2012 bör gälla som anmälan till RKTM (övergångsregel) Tågtrafikens anmälnings- och registeringskrav löses via tågplaneprocessen (övergångsregel T12) Anmälan om kommersiell trafik, minst 14 arbetsdagar innan Registrering av trafikantinformation till en gemensam nationell databas, minst 7 arbetsdagar innan Eftermonterad fordonsutrustning – kollektivtrafik- företagets ansvar Infrastrukturfrågor löses i takt med efterfrågan,

9 Nytt projekt Principer för tillträde till och prissättning av infrastruktur och andra gemensamma funktioner för kollektivtrafik Första remiss ute nu 9 09-01-22

10 Aktuella frågeställningar (min tolkning) Vilka lagar gäller och vilka konflikter finns mellan lagar? Årlig process eller öppen/löpande process? Trafikförsörjningsprogrammets roll? Avtal? 10 09-01-22

11 Aktuella frågeställningar (min tolkning) Vem är förvaltare av kollektivtrafikens infrastruktur? Var finns intressekonflikterna och hur klargör man bäst dessa? Behov av lagändringar t ex markanvändning? 11 09-01-22

12 Tack för uppmärksamheten! 12 09-01-22


Ladda ner ppt "Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB 2011 11 17 1 09-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser