Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB 2011 11 17 1 09-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB 2011 11 17 1 09-01-22."— Presentationens avskrift:

1 Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB

2 Lagkrav Anmälan om kommersiell trafik ska lämnas till (en) RKTM. Ska regleras i föreskrift Trafikföretaget ska tillhandahålla trafikantinformation. Kan regleras i föreskrift

3 Förhållningssätt enligt lagens förarbeten och branschens önskemål Anmälan ska vara enkel Ledtiderna ska vara korta Skilj på arbetsmaterial / planering och offentlighet

4 Rutiner för marknadstillträde enligt branschgruppen Anmälan om trafik senast 14 arbetsdagar före inträde på marknaden. Samma frist vid utträde Anmäld trafik som inte utförs, avregistreras Infrastruktur kräver förberedelsetid

5 Trafikantinformation enligt branschgruppen Samtrafikens databas gemensam Registrering begränsas till uppgifter som kunden behöver för sin resa Registrering av förändringar senast 7 dagar före ändring Arbetsinsats, kompetens, kostnad för anmälan och den kommersiella marknadsföringen är trafikföretagens ansvar

6 Infrastruktur Fysisk infrastruktur och avgifter Ansvaret för fordonsutrustning Ansvaret för planering Betalsystem Bankkort, tillgång till bankkortsterminaler Kort sikt lokala system, kontantlöshet Längre sikt, kompatibilitet

7 Processen kring anmälan av kommersiell trafik

8 Förslag De aktiva linjetillstånd som gäller den 1/ bör gälla som anmälan till RKTM (övergångsregel) Tågtrafikens anmälnings- och registeringskrav löses via tågplaneprocessen (övergångsregel T12) Anmälan om kommersiell trafik, minst 14 arbetsdagar innan Registrering av trafikantinformation till en gemensam nationell databas, minst 7 arbetsdagar innan Eftermonterad fordonsutrustning – kollektivtrafik- företagets ansvar Infrastrukturfrågor löses i takt med efterfrågan,

9 Nytt projekt Principer för tillträde till och prissättning av infrastruktur och andra gemensamma funktioner för kollektivtrafik Första remiss ute nu

10 Aktuella frågeställningar (min tolkning) Vilka lagar gäller och vilka konflikter finns mellan lagar? Årlig process eller öppen/löpande process? Trafikförsörjningsprogrammets roll? Avtal?

11 Aktuella frågeställningar (min tolkning) Vem är förvaltare av kollektivtrafikens infrastruktur? Var finns intressekonflikterna och hur klargör man bäst dessa? Behov av lagändringar t ex markanvändning?

12 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Spelregler för det öppna marknadstillträdet Lars Bull Vd Värmlandstrafik AB 2011 11 17 1 09-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser