Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mediernas historia och samtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mediernas historia och samtid"— Presentationens avskrift:

1 Mediernas historia och samtid

2 Vad är medier? Ett medium, flera (mass)medier
”Medias fel att politiker blir hotade” ”Det är viktigt att ha en god relation till ”media”

3 Kommunikation En sändare förmedlar ett innehåll i en kanal till en mottagare med ett visst resultat Medier = kanaler som används av olika aktörer för att förmedla ett innehåll

4 Medier av olika grader Medier av första graden Medier av andra graden
Medier av tredje graden

5 Kommunikationsbegrepp
Reproduktion   Separation   Interaktion

6 Kommunikationskulturer
Muntlig kultur år ? – 1000 Skriftkultur år Tryckt kultur år Audiovisuell kultur år Multimediekultur år ?

7 Kommunikationskulturer
Muntlig kultur år ?

8 Skriftkultur år

9 Tryckt kultur år

10 Audiovisuell kultur år 1900-2000

11 Multimediekultur år ?

12 Kommunikationskulturer
Reproduktion Separation Interaktion Tid Rum Muntlig kultur Skriftkultur (-) Tryckt kultur   Audiovisuell kultur (+) Multimediekultur + - (-) + (-)

13 Multimediekultur Från passiv mottagare till (inter)aktiv användare och medproducent  Remediering

14 Remediering

15 En mamma står vid brädspelsavdelningen tillsammans med sin son 10.
Sonen (pekar på Alfapet): Kolla! Har Wordfeud kommit som brädspel nu? Haha, de vill bara tjäna pengar! En klass diskuterar litteratur med en lärarstudent. Lärarstudenten: Vilka här har läst Twilight? Tjej 16: Vadå, har de skrivit en bok om filmerna? Oh my god, vad löjligt! Bara för att folk ska börja läsa…

16 Fanfiction

17 Medier och samhälle Kapitalism – utökad marknad – dagstidningar
Privata/offentliga rum – vett och etikett Fritid – läsa en bok? Nya klasser – vissa utestängs från offentlighet Maktkamp – dialog – opinion i medier Järnväg – sprida nyheter Sekularisering – bildning - ökat utbud Individualisering – osäkerhet/reflexivitet

18 Habermas – den borgerliga offentligheten
Samhälle (Stat) Privat sfär Offentlig sfär Intimsfär Kulturell offentlighet Social sfär Politisk offentlighet

19 Dagens eko Sommarpratare På spåret Upplysning Upplevelse Fakta Fiktion
Offentligt Public servicemedier UR Aktuellt Tv-teater Dagens eko Sommarpratare På spåret Upplysning Upplevelse Fakta Fiktion Dn Aftonbladet Idol CNN Desperate housewives Carl Bilds blogg Blondinbella Kalla Fakta Privat Kommersiella medier

20 Samhällsförändringar
Globalisering Specialisering Marknadsekonomi Tid/rum ändras Medialisering Pluralisering

21 Medieutveckling Kommersialisering Internationalisering Ökat utbud
Publikuppdelning Konvergens/digitalisering

22 Auktoritär medieteori (auktoritära ideologin)
Medierna kontrolleras av makthavarna Censur

23 Teorin om de fria medierna (frihetliga ideologin)
Yttrandefrihet och fri åsiktsbildning Medierna på fri marknad kritiskt granska staten/makten representera folket informationsroll Försäljning av innehåll och reklam

24 Teorin om de ansvarskännande medierna (sociala ansvarsideologin)
Marknadsmedier tjänar ej allmänhet Ägarkoncentration Homogenisering Alla har inte samma möjlighet Krav på information Licensmedel

25 Massmediernas funktion i samhället
Informera Kommentera skeenden i samhället Granska Främja kommunikation mellan grupper Informations-, gransknings- och forumuppgiften

26 Journalistik i utveckling
Mer oberoende och ifrågasättande Större likriktning Professionalisering och institutionalisering Medielogik = arbetsvillkor och tankesätt förenkling, polarisering, personifiering och dramatisering

27 Likriktning?

28 Journalistik i utveckling
Från betraktare till bedömare Politikens medialisering Popularisering Infotainment

29 Seminarium 27/8 2013 - Offentlighetsprincip och journalistisk etik
Uppgift: Jobba två och två. Läs igenom de pressetiska reglerna och ge (minst) ett eget aktuellt exempel på en nyhet (i skriftlig form) där ni tycker att någon av dessa regler har överträtts. Ta med och visa/presentera ert exempel.

30 Seminarium 28/8 2013 - Uppgift: Vad är MKV?
Seminarium 28/ Uppgift: Vad är MKV? Studenterna har i uppdrag att, två och två, leta upp forskning (tex. doktorsavhandlingar, forskningsrapporter eller bidrag i vetenskapliga tidskrifter) från de senaste tre åren ( ) som innehåller studier av press, radio, tv eller Internet. Det ska vara minst tre olika böcker/artiklar med olika författare till varje. Skriv ner (ca 2 A4): - Författarnas namn och var dessa jobbar (ort, institution) - Titel på boken/kapitlet/artikeln/rapporten - Förlag och förlagsort - Ange hur ni hittade boken/artikeln (biblioteket, google, databas eller annat) - Beskriv kort innehållet, max 50 ord per bok/artikel. Exempel 1.: Boken är en intervjustudie om hur tonåringar uppfattar dokusåpor. De kommer bl.a. fram till att dokusåpor skapar igenkänning och identifikationsmöjligheter.  Detta skickas sedan via mail till Emma Burman och Christian Svensson Limsjö och ska vara dem tillhanda senast måndag 26/8,  De som missar seminariet får på egen hand avtala en tid med Emma Burman för en individuell genomgång.

31 Inlämningsuppgift 1 – Offentlighetsprincip och journalistisk etik
Inlämningsuppgift 1 – Offentlighetsprincip och journalistisk etik Samtliga inlämningsuppgifter ska läggas upp på Lisam. Om studenten ännu inte fått tillgång till Lisam får uppgiften mailas in till Christian:    A) Redogör kortfattat för offentlighetsprincipen och genom vilka lagar den regleras. Resonera kring för- och nackdelar med principen. (ca 1,5 sida). B) Redogör för de huvudsakliga uppgifterna för PO, PON och Granskningsnämnden för radio och tv. Resonera kring styrkor eller svagheter med dessa instanser. (Ca 1,5 sida) Sammanlagt bör uppgiften motsvara ca 3 sidor (motsvarande ca ord).

32 OBS! Mall för inlämningsuppgifter
PM för uppsatsförfattare och opponenter


Ladda ner ppt "Mediernas historia och samtid"

Liknande presentationer


Google-annonser