Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsrapportering för personlig assistans i Skellefteå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsrapportering för personlig assistans i Skellefteå"— Presentationens avskrift:

1 Tidsrapportering för personlig assistans i Skellefteå

2 Bakgrund Processinriktad översyn av assistansverksamheten genomförs hösten verksamhetens omfattning -ledningssituationen Utredning hösten underlätta den adm. hanteringen -säkerställa FK-pengar Möjliga IT-stöd undersöks hösten kort (SMITH) -handdatorer Projekt med ”eget” IT-stöd startas hösten 2003 Upphandling av IT-system dec 2004/jan 2005

3 IntraPhone Verkställda insatser förs över från Procapita till IntraPhone var 10 min. Insatsrapportering kan bara från brukare som finns med i IntraPhone, ingen verkställd insats = ingen rapportering Insatsen utförs, start och slut dokumenteras Chef kan via ett webbgränssnitt dagligen följa upp utförda insatser Utförda insatser förs åter till Procapita Chefer och LSS-handläggare kan följa upp beviljade/utförda insatser i Procapita Sammanställningar kan göras och FK-blanketter 3057 och 3059 kan skrivas ut

4 Framtiden Personliga assistenter kan via ett webbgränssnitt se sina utförda insatser Brukare och anhöriga/gode män kan via ett webbgränssnitt se brukarens pågående och tidigare erhållna insatser FK-blanketterna tas bort och FK tar själv ut den information de önskar ur IntraPhone

5 Vinster Mindre administration för alla inblandade
Bättre uppföljning för chefer och LSS-handläggare Brukare, anhöriga/gode män får bättre insyn Säkerställd och förenklad redovisning mot FK Handikappomsorgen erhåller de pengar de har rätt till


Ladda ner ppt "Tidsrapportering för personlig assistans i Skellefteå"

Liknande presentationer


Google-annonser