Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matena 1 Lärarfortbildning i samverkan med företag Cecilia Warrol Ersson, projektledare, Teknikföretagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matena 1 Lärarfortbildning i samverkan med företag Cecilia Warrol Ersson, projektledare, Teknikföretagen."— Presentationens avskrift:

1 Matena 1 Lärarfortbildning i samverkan med företag Cecilia Warrol Ersson, projektledare, Teknikföretagen

2 2

3 3

4 4

5

6 Skolverket

7 Lägesanalys: fokus lärare 7 Lärare i grundskolan: 80% önskar fortbildning inom teknik Lärare F-6 sällan naturvetare Lärarlyft = inget lyft för teknik* Teknik väljs bort i lärarutbildningar Utvecklingsarbete = lärarens ansvar Kommunerna tar inte ansvar för lärarfortbildning/uppföljning av ämneskompetens Läraren = enskilt viktigaste faktorn för inlärning och kunskapsutveckling * Teknik = obligatoriskt ämne i grundskolan sedan 1984

8 Matematik, teknik och naturvetenskap Extrautbud för Elever 8 NTA, naturvetenskap och teknik för alla F-37-9Gy4-6 Matte-olympiadSkogen i skolanTeknikspanarnaTeknik-8KomTek/Science CenterKemiolympiadTransfer/teknikLego leagueVetenskapsfestivalen (VGR)

9 Matematik, teknik och naturvetenskap Utbudet för Lärare 9 NTA, naturvetenskap och teknik för alla F-37-9Gy4-6 Skogen i skolanTeknikspanarnaKomTek/Science CenterMatena - lärarfortbildning med företag som lärmiljö

10 Matena + NTA = samordnad satsning på lärarna! 10 NTA, naturvetenskap och teknik för alla Matena - lärarfortbildning med företag som lärmiljö Två sammanlänkade erbjudande till skolans huvudmän – för lärarfortbildning Pedagogisk resursFöretag samverkanFörankring i kommunenSamordnareFörankring i kommunen

11 Hur kan företag bidra till skolan? 11 2. Förebilder Medarbetarna är förebilder inom yrken, utbildningar och karriärmöjligheter 1. Motivation Företagens verksamheter visar hur kunskaper i ma, te, na används 3. Stöd och inspiration Företag kan bidra med material, frågeställningar, projekt/praktik, uppgifter, mm.

12 Matena: En lärarfortbildning med företag som lärmiljö 12 MålÖka ungas intresse för utbildningar och yrken inom teknik och naturvetenskap MetodLärarfortbildning i samverkan med teknikinriktade företag MålgruppLärare, främst i grundskolan

13 Pedagogiskt stöd (koordinering): KomTek ansvar för fortbildningens innehåll, pedagogik och koordinering Lärare: 20 st (F-Gy) från 6 skolor Företag: 7 st → 12 medarbetare → ca 150 arbetstimmar Tidsåtgång lärarna: 35 timmar fortbildning + praktik Tidsåtgång företagen: 10-15 timmar per medarbetare Långsiktighet: förankring ger fortsättning 2010-11 13 Lärarfortbildning Örebro 2009-10

14 14 Besök på Stoneridge april 2010

15 15 Företagen i Örebro 2009-10 Andon Automation – ca 20 anställda Atlas Copco – ca 1400 anställda Emhart Glass – ca 150 anställda Johnsson Metall – ca 60 anställda Linde Materials Handling – ca 100 anställda Stoneridge electronics – ca 70 anställda Trelleborg Sigma Exempel på branscher: teknik, IT, Kemi, livsmedel, energi och vatten, infrastruktur, bioteknik, etc.

16 16 Företag som lärmiljö?93% Ja Sprida konceptet till kollegor?80% Ja Stöd av skolledare/rektor?100% Ja Utvärdering: Örebro 2009-2010

17 17 Företagen: Mycket positivt att träffa lärare och förstå deras erfarenheter Viktigt med proffsiga pedagoger som leder fortbildningen Deltar nästa omgång: 100% av företagen Lärarna: Kunskap om företagen, yrken och verksamheter Mycket positivt bemötande från företagen Stöd att koppla undervisningen och ”företag som lärmiljö” Inspiration till min undervisning Tid/utrymme att utveckla mina lektioner Utvärdering: Örebro 2009-2010

18 Innehåll: lärarfortbildningen 18 September: Inledning och presentation lärare – företag Oktober: Vi tittar på ma, te, na på ett företag – gemensamt studiebesök med Matenakoordinator/handeldare November: Konstruktioner och lektionsplanering – återkoppling till studiebesöket, kursplanerna, handledare December: Fokus förebilder: – inblick i yrken, karriärmöjligheter och arbetsinnehåll i teknikinriktade branscher Jullovet: Individuell praktik – lärarnas eget val Februari: Återkoppling praktiken - lektionsplanering Mars: Lektionsplanering och utvecklingsarbete April: Gemensamt studiebesök Juni: Fokus förändrat arbetssätt i klassrummet Slutsats: det krävs rejäl dos för att smitta lärare med ”teknikbaciller”

19 Framgångsfaktorer 19 Förankring i kommunen Företagens engagemang  God planering  Tidsåtgång  Schema  Syfte/mål  Utvärdering/ återkoppling  Praktik och te  Pedagogiskt stöd  Lektionsplanering  Utveckling  Kursplaner  Stöd för betyg och bedömning  Rektorer/ skolledare  Utbildnings- förvaltning  Grundskole- och gymnasiechefer  Övriga MNT utvecklingsprojekt  ”Rätt” personer från företagen  Läraranpassad information  Personliga möten Tydlig struktur Pedagogisk handledning  God planering  Tidsåtgång  Schema  Syfte/mål  Utvärdering/ återkoppling  Praktik och teori

20 Utmaningar 20 Pedagogisk resurs: lärare/teknikpedagog eller motsvarande Företagen: kontaktpersoner och verksamheter Förankring: skolledare och kommunerna God planering och framförhållning (läsårscykler) Långsiktighet – uthållighet Anpassning till skolan (läsårstider, etc) Anpassning till lärares situation (schema, tider, etc.) Anpassning till kursplanerna (viktigt) Bygga långsiktiga relationer skola/lärare + företagen

21 Förändringar i skolan 2010 - 21 Nya kursplaner/ämnesplaner Nytt betygssystem Mer styrning – mindre lokal variation (lokala kursplaner) Tydligare kunskapskrav Färre gymnasieprogram: 6 + 12 Teknikprogrammet: 5 varianter (ca 150) Naturprogrammet: 2 inriktningar (ca 100) Lärarfokus 2010-12: Kursplaner, bedömning och nya ämnesplaner

22 Vad krävs för komma igång? 22 Pedagogisk resurs: (Koordinering) 25% Företag: 150-200 h 30-50 fortbildade lärare/år Förankring i kommunen Insats per kommun: Resultat per kommun:

23 Organisation 23 *T ex: KomTek, Science Center, Gymnasieskola, Teknikpedagog eller utvecklare inom ma, te, na Matena Sverige: c/o Teknikföretagen Projektledning Utveckling Rekrytering Utvärdering Mobilisering av företagen Matena-kommun: Pedagogisk ledning* (koordinering) LärareFöretagFortbildning Förankring Styrgrupp

24 Matena-kommuner 2011 Klara för 2010 Falun Göteborg Halmstad Ljungby Luleå Skövde Örebro Västerås Helsingborg Jönköping Eskilstuna Sundsvall Borlänge Gävle Värnamo Härnösand Hudiksvall Örnsköldsvik Skellefteå

25 Europa satsar på Matena Breda nationella satsningar i Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland European Coordinating Body startar 2011 Teknikdelegationen 2009-10: –Lärarfortbildning –Kommunernas ansvar för lärarnas kompetensutveckling –Lärarutbildning –Övergång näringsliv – skola 25

26 Finansiering: pilotkommuner och utrullning 26 ÅrFinansieringVerksamhetMatena- kommuner 2008-10MSU/Skol- verket, TE, AB Volvo, AZ Projektstart, förstudier, konceptutveckling, kommunikation, mm. 5-7 st 2011-15Skolverket*Utrullning, utveckling och långsiktig etablering av Matena i Sverige 40-60 st * Genom Utbildningsdepartementet, Teknikdelegationen

27 Styrgrupp 2010 27 Jan-Eric Sundgren, AB Volvo Yvonne Näsström, AstraZeneca Ola Asplund, IF Metall Anne-Marie Fransson, IT Företagen Per Kornhall, Skolverket Johan Ancker, Teknikföretagen Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer Per Fagrell, Teknikföretagen Projektledare: Cecilia Warrol Ersson, Teknikföretagen


Ladda ner ppt "Matena 1 Lärarfortbildning i samverkan med företag Cecilia Warrol Ersson, projektledare, Teknikföretagen."

Liknande presentationer


Google-annonser