Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAAB I SESAR SESAR-Single European Sky ATM Research Program Ann Kullberg, Saab SESAR Program Manager Flygteknik 2010 Stockholm, 18-19 Oktober, 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAAB I SESAR SESAR-Single European Sky ATM Research Program Ann Kullberg, Saab SESAR Program Manager Flygteknik 2010 Stockholm, 18-19 Oktober, 2010."— Presentationens avskrift:

1 SAAB I SESAR SESAR-Single European Sky ATM Research Program Ann Kullberg, Saab SESAR Program Manager Flygteknik 2010 Stockholm, 18-19 Oktober, 2010

2 Flygtrafikledning Ansvar Undvika kollisioner mellan flygplan (luftfarkoster) Undvika kollisioner på flygplatsen mellan flygplan, andra fordon och föremål på flygplatsen Ansvara för genomförandet och upprätthållandet av flödet av flygplan i luftrummet I Sverige Sveriges FIR (Flyg Informations Regioner) är uppdelat i två kontrollområden I varje kontrollområden finns det 15 sektorer, dvs 30 sektorer i Sverige. Varför Single European Sky? Flygtrafiken ökar, 2030 spår man en fördubbling av flygtrafiken jämfört med idag. Kapaciteten i Europa har nått sin begränsning Flygtrafikledningen i Europa är fragmenterad Det saknas optimering av flödet av flygplan på Europeisk nivå Flygtrafiken måste blir mer miljövänlig

3 SES – SESAR – FAB Single European Sky – Single European Sky ATM Research program – Functional Airspace Blocks FAB - Luftrummet SES - Lagstifning SESAR - Systemet

4 SESAR Single European Sky ATM Research Program Europas program för modernisering och av flygtrafikledningen Målsättning ATM kapacitet x 3 ATM-kostnaden x 0,5 / flygning Säkerhet x 10 Miljöpåverkan -10% Syftar till att: Utveckla ny teknik och prototyper för att möjliggöra validering av Europas framtida ATM koncept Förändra arbetsmetoder Formulera standarder Valideringsplattformar och standarder ligger sedan till grund för framtagning av produkter

5 VAD ÄR SESAR JOINT UNDERTAKING? Budget: 2100 M€ Public-Private Partnership: a première Innovationen kommer från industrin Offentlig finansiering för att uppnå stabilitet och påtryckning EUROPEAN COMMISSION EUROCONTROLTHE INDUSTRY = public-private partnership 700 mio€ 2 founding members 3 rd ‘founding’ member Created by the European Union Council Reg. N°219/2007

6 SESAR ÄR ORGANISERADE I TRE FASER: Definition phase Resulted in the European ATM Master Plan 2004-2008 2009-2013 Implements the results of the development phase, delivers the performance increase foreseen in the ATM Master Plan Deployment phase 2014-2020 Development phase Based on the Master Plan, results in Standards, new operational procedures, new technologies and pre-industrial components, Managed by the SESAR Joint Undertaking

7 SESAR arbetspaketsstruktur (High-level) Target Concept and Architecture Maintenance Validation Infrastructure Needs Management Master Plan Maintenance R&D Transversal Areas Long-Term and Innovative Research Programme Networking Operation WP 7 En Route Operation WP 4 TMA Operation WP 5 Information Management WP 8 SWIM Technical Architecture WP 14 Aircraft Systems WP 9 F/WOC WP 11 Non Avionic CNS System WP 15 En Route & Approach ATC Systems WP 10 Network Information Management System WP 13 Airport Systems WP 12 Airport Operation WP 6 ATM Network R&D Programme WP BWP 3WP 16WP EWP C Transversal Thread Operational ThreadSystem ThreadSWIM Thread 7

8 SESAR Teknikutvecklingens fyra fokusområden 4-D Trajectory Management Information Management Collaborative Network Planning Enhanced Automation Support

9 North European ATM Industry Group

10 SESAR JOINT UNDERTAKING NORACON EUROPEAN COMMISSION

11 Saabs deltagande i SESAR Förbättra trafikflöden och därmed sänka miljöbelastningen med ny teknik (trafikflöden i luften och marken). Saab deltar inom tre områden som ingår i begreppet Flow Control; köhantering i luftrummet, trafikledarnas tornsystem och ledningssystem till hantering av flygplanen vid gate Utveckla teknik så att regionala flygplatser kan drivas kostnadseffektivt Saab deltar tillsammans med LFV med vidareutveckling av konceptet Remotely Operated Towers Tillsammans med LFV etablera Sverige/Norden som valideringsplats för ny teknik och nya SESAR koncept Öka möjligheter för Sverige att påverka ATM-utvecklingen inom Europa

12 Flow Control Det övergripande målet är att optimera flödet av flygplan från gate till gate på ett sätt så att framförhållning skapas i systemet som möjliggör t.ex. gröna inflygningar och starter.

13 Flow Control Traffic Synchronization Vi utvecklar departure manager som optimerar flödet av flygplan från gate på flygplatsen och flödet av flygplan ut från TMA. ToC ToD ToC Departure Procedures feeding Network and Arrival process at destination ToCToD ToC Integrated Arrival and Departure process with link to Network and CDM

14 Flow Control Turn around Service Information Events Orders (voice) data (chat)

15 Flow Control Flygplatsens Flygtrafikledningssystem Utveckla flygtrafikledarnas system med de nya förutsättningarna som SESAR ger. Utvecklad kommunikation via datalänk Informationsutbyte mellan alla deltagare i flygbranschen System som bearbetar information och predikterar kommande händelser

16 Remotely Operated Tower Concept Fjärrstyrd flygtrafikledning Möjliggöra bibehållandet av länders infrastruktur av små och medelstora flygplatser på ett kostnadseffektivt sätt. Reserv torn för stora flygplatser

17 Konceptet Kontrollera ett antal flygplatser från ett kontrolltorn Remote Airport Remote Tower Centre Remote Airport

18 Tornet i Ängelholm kontrolleras från Malmö flygplats (ung 100 km)

19 Den tekniska utmaningen Fjärrstyra alla system som skapar förutsättningarna att utöva flygtrafikledning Com Kontrolltornet Tornet

20 System med befintliga interface till nätverk Radar Presentation Flightplan Data Presentation Automatiskt Väder Observations System Äldre system utan interface till nätverk Runway Light Control ILS-Interface Landing System Alert/Emergancy VCS-Voice Com System Omgivning till tornet ATCO visuella vy Omgivningsljud Fjärrstyrd kontroll av alla system i tornet

21 Flygtrafikledarens vy Skapas av: Nio stycken högupplösta digital kameror Zoom-kamera som ersätter den normalt använda kikaren

22 Flygplatsens ljud återges av två mikrofoner

23 360 presentation in kontrolltornet

24 Validering genomförd av flygtrafikledare Passive shadow mode Active shadow mode Advanced shadow mode

25 Utveckling i SESAR Systemet skall fungera dygnet runt i alla miljöer Olika förutsättningar på olika flygplatser Flygplatsspecifik utrustning Olika typer och olika tillgång på sensorer Digital teknik ger möjlighet till bättre ”bilder” än i verkligheten Bildbehandling Identifiering av icke önskade föremål på rullbanan Utveckla konceptet med mer automatisering och stödsystem. Användarvänlighet Beslutstöd

26 Flygtrafikleda flera flygplatser från ett torn Kontrollera flera flygplatser från ett torn innebär utökade krav på nätverk, omkonstruerad arbetsstation med hänsyn tagen till resultat från “proof of concept”, utökade behov av status och nya önskemål om presentation av information. ?

27 Reserv torn (Contingency) Installation av fjärrstyrd tornteknologi. En eller flera master där kameror är monterade. X

28 Reserv torn som stöder lokal flygtrafikledning Förstärkt lokal flygtrafikledning genom att integrera information som kommer från reservtornets kameror. Alt. visual view


Ladda ner ppt "SAAB I SESAR SESAR-Single European Sky ATM Research Program Ann Kullberg, Saab SESAR Program Manager Flygteknik 2010 Stockholm, 18-19 Oktober, 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser