Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi ger liv åt historien och en bild av idag!. Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi ger liv åt historien och en bild av idag!. Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste."— Presentationens avskrift:

1 Vi ger liv åt historien och en bild av idag!

2 Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste upplagan ut 1946. Under 1960-talet gjordes även en dokumentation under benämningen ”Hallands bebyggelse” Det finns ett allmänt intresse för en beskrivning av den förändring som den halländska landsbygden genomgått under de senaste 60 åren.

3 Syfte Projektets syfte är dokumentera och presentera historik och nuvarande förhållanden för samtliga halländska jord- och skogsbruksfastigheter över 2 hektar. Det handlar om ca 16 000 fastigheter, varav knappt 8 000 är bebyggda, vilka vi kommer att dokumentera. Projektet genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan, på initiativ av bl a LRF och med stöd från Region Halland och Länsstyrelsen Halland via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

4 Metod Dokumentationen sker genom besök av de bebyggda fastigheterna, då samtliga byggnader (manbyggnad och eventuella ekonomibyggnader) fotograferas. Dessutom ber vi fastighetsägaren att fylla i en blankett som sammanfattar gårdens historia från 1940-talet och framåt samt hur gården nyttjas idag. Insamlat material matas in i en databas, för att sedan publiceras digitalt på internet samt i en ”Gods & Gårdar för 2010-talet”.

5 Organisation Projektet arbetar över hela Halland, med lokala avdelningar på SV:s kontor i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Inventerarna utgörs av arbetssökande, i första hand inom ramen för Jobb- och Utvecklingsgarantin (Fas 2-3). För närvarande har vi 22 personer som arbetar i projektet (9 st i Halmstad/Laholm/Hylte, 5 st i Falkenberg, 4 st i Varberg och 4 st i Kungsbacka)

6 Arbetsuppgifter Administration/Besök Kontakta ägare, boka besök Fotografering, intervjuer Administration Förbereda fastighetslistor m m Inmatning i databas Kontakt med ägare för korrektur m m

7 Nuläget

8 Halmstad och Laholm är i praktiken klart. Halmstadgruppen kör nu i Hylte, i Torupsområdet. Falkenbergsgruppen kör nu i gränslandet mot Varberg, såväl i de inre delarna som i Tvååkerstrakten. Varbergsgruppen kör i de norra delarna, mot Kungsbacka. Kungsbackagrupperna kör för närvarande i Fjäråsområdet. Vi räknar med att vara klara med inventeringen till årsskiftet, sedan väntar ett antal månader ytterligare med administration i databasen.


Ladda ner ppt "Vi ger liv åt historien och en bild av idag!. Bakgrund Under 1940-talet gavs bokserien ”Gods och Gårdar” ut i hela Sverige. För Halland kom den senaste."

Liknande presentationer


Google-annonser