Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ECE-skolans utvecklingsplan 2013-2016 - några nedslag med fokus på KTHB Avdelningsmöte KTHB 24 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ECE-skolans utvecklingsplan 2013-2016 - några nedslag med fokus på KTHB Avdelningsmöte KTHB 24 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 ECE-skolans utvecklingsplan 2013-2016 - några nedslag med fokus på KTHB Avdelningsmöte KTHB 24 september 2013

2 ECE-skolans identitet och varumärke ”Dynamik, nyskapande och handlingskraft är ledord i skolans arbete. ECE- skolan ska vara en kreativ miljö som ger inspiration till nytänkande och utveckling. Vi har ett öppet förhållningssätt och är nyfikna på vad andra gör. Vi arbetar utifrån ett optimistiskt, kvalitetsinriktat och lösningsorienterat perspektiv med kundfokus. Synlighet är ett nyckelord för ECE-skolan. I den fysiska campusmiljön ska skolan vara väl synlig och tillgänglig för KTH:s studenter, anställda och besökare. Via receptionen är det enkelt att nå skolans tjänster samt medarbetare, som sitter samlade i ändamålsenliga lokaler. Samma synlighet gäller också på ECE-skolans webbplatser där skolans uppdrag, tjänster och information finns lätt tillgängliga”

3 Vetenskaplig informationsförsörjning ”ECE-skolan säkerställer en väl fungerande och adekvat informationsförsörjning till KTH:s forskare, lärare och studenter. Snabb och effektiv åtkomst till relevanta e- resurser ger tidsvinster och underlättar forskningsprocessen, vilket möjliggör en ökad publiceringstakt. En bred och optimal tillgång till vetenskaplig information är därför av yttersta vikt för att KTH ska kunna ta en position som ett av Europas främsta tekniska universitet och få höga placeringar i relevanta rankinglistor. Den vetenskapliga informationsförsörjningen är en del av forskningens infrastruktur, och måste utvecklas i takt med KTH:s forskning. Utbudet och efterfrågan av e-resurser ökar ständigt, och nya forskningsområden och utvidgat samarbete mellan KTH och andra lärosäten kräver en breddad tillgång till exempel inom Life Sciences och medicinsk teknik.” Mål/önskat läge 2016: Informationsförsörjningen är en naturlig del av forskningens infrastruktur och har utvecklats och breddats i takt med KTH:s forskning. Äldre årgångar av tryckta tidskrifter är helt ersatta av elektroniska arkiv när sådana finns att tillgå. Beståndet av e-böcker är större än det av tryckta böcker.

4 Studentstöd och studiemiljöer ”ECE-skolan erbjuder både riktade aktiviteter och attraktiva studiemiljöer till stöd för studenternas lärande. För att öka studenternas möjligheter till framgångsrika studier som leder till examen, har skolan inrättat ett Akademiskt resurscentrum. […] ARC:s utbud ska finnas lätt tillgängligt för alla KTH-studenter på samtliga campus och även på nätet. Biblioteken erbjuder anpassade studieplatser av olika slag, t ex grupprum, läsplatser, datorplatser och seminarierum. Biblioteken bemannas av kompetent personal som kan guida och vägleda användarna i informationssökningsprocessen eller angränsande frågor. Tillgänglighet, generösa öppettider, inkluderande bemötande och professionell service är ledord för verksamheten.” Mål/önskat läge 2016: Handledning och undervisning i källkritisk informationssökning, referenshantering och vetenskapligt skrivande erbjuds alla studenter och doktorander som en del av deras utbildning, antingen som ämnesintegrerade moduler eller som fristående kurser. Studiemiljöer och mötesplatser – fysiska och virtuella – ska vara av toppklass och präglas av kreativitet och hållbar utveckling. Ny teknik genomsyrar miljöerna och speglar att vi befinner oss på ett tekniskt universitet.

5 Vetenskaplig publicering ”Ett växande uppdrag för ECE-skolan är att stödja KTH:s publicering, arbeta för Open Access och tillhandahålla bibliometriska analyser, vilket i förlängningen ger en positiv inverkan på antal citeringar och ranking. Detta är också ett sätt att synliggöra och stärka KTH:s position som ett ledande tekniskt universitet.” Mål/önskat läge 2016: KTH:s publicering är väl synliggjord och tillgänglig KTH:s forskare och doktorander får stöd för strategisk och fritt tillgänglig publicering av forskningsresultat Ett centrum för bibliometri och publiceringsfrågor har byggts upp, och är en resurs både för nationellt samarbete och för KTH:s ledning och forskare KTH:s publikationsdatabas DiVA samverkar med KTH:s IT-system för att på ett strategiskt sätt lyfta fram och synliggöra KTH:s forskningsresultat

6 Forskning ”All verksamhet vid ECE-skolan vilar på akademisk grund. Detta betyder att alla områden ska bedriva forskning eller vara nära anknuten till forskning och forskningsresultat inom aktuellt område. ECE-skolan har en samlad forskningsplattform inom teknikvetenskapens lärande och kommunikation med en forskningsmiljö som är nationellt känd och etablerad, med en undervisande och forskande fakultet.” Mål/önskat läge 2016: Forskning om vetenskaplig kommunikation har etablerats Forskning kring hantering och användning av stora digitaliserade datamängder från olika typer av källor har påbörjats inom forskningsområdet vetenskaplig kommunikation


Ladda ner ppt "ECE-skolans utvecklingsplan 2013-2016 - några nedslag med fokus på KTHB Avdelningsmöte KTHB 24 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser