Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning för lärande En beskrivning av hur bedömning kan förstärka elevernas lärande Sammanfattning Christian Lundahls bok Bedömning för lärande 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning för lärande En beskrivning av hur bedömning kan förstärka elevernas lärande Sammanfattning Christian Lundahls bok Bedömning för lärande 2011."— Presentationens avskrift:

1 Bedömning för lärande En beskrivning av hur bedömning kan förstärka elevernas lärande Sammanfattning Christian Lundahls bok Bedömning för lärande 2011 Bobergsgymnasiet

2 Bedömning Ingenting kan vara så skadligt för lärandet som dåliga bedömningar Om man använder bedömning på rätt sätt så är det de viktigaste didaktiska verktyg en lärare har att tillgå Sedan Lpf 98 och även i Gy 2011 är kunskap inte längre ett substantiv utan ett verb….. Kunskap är inte längre ett ting utan det beskriver en handling, någonting eleven kan göra Hur ska vi använda det i vår bedömning?

3 Bedömning för lärande Hjälper eleverna att se vad de kan, vad de förväntas kunna och hur de ska lära sig det Hjälper även lärare att se vad de behöver utveckla i sin undervisning Enligt Hattie ( 2007 ) har bedömning för lärande den största effekten på elevernas resultat Bedömning för lärande = formativ bedömning

4 Olika bedömningar som ska göras
Formativ bedömning Sker hela tiden Klassrumsobservationer Framåtsyftande Hur ska jag utveckla mitt arbete för att det ska bli bättre? Återkoppling – feedback Kan vara elevstyrd Frågekompetens Kan utveckla lärarens undervisning när man ser vilken förståelse eleverna har Ej bedömning av person eller motivation utan bara kunskapsbedömning Diagnoser Prov Betygssättning Skriftliga omdömen Kartläggningar Bedömning Summativ bedömning

5 Tidigare kunskapssyn - behaviourism
Bedömning sker för betygssättning Bedömning sker för urval till gymnasium och högskolor Att motivera elever att prestera med ”det kommer på provet och betyget” Lärande och gott beteende kan framkallas med bedömningar och bestraffningar Morot och piska är styrmedel för att eleverna ska prestera bättre

6 Vilka effekter får det för eleven?
Skapar stress Skapar beroende av bekräftelse Hämmar kreativitet Kortsiktighet och snävt tänkande Hämmar problemlösning Ökar elevernas behov av genvägar som t ex fusk

7 Hur påverkas läraren? Blir mer kontrollerande än stödjande
Vågar/hinner inte stanna upp och säkerställa att eleverna förstår Blir mer kritiserande, styrande och berömmande Lotsar eleverna för att komma vidare Ger inte eleverna tid att hitta sin inre motivation

8 Hur ser det ut hos oss på Bobergsgymnasiet?
Fundera 5 minuter själv En runda i gruppen med reflektioner om hur det ser ut på vår skola Behöver vi förändra synen på bedömning och i så fall hur ska vi göra?

9 Hur stimuleras eleverna till ett inre driv?
Lyssna in Ställ frågor om elevernas intressen Erkänna elevernas perspektiv Reflektera med eleverna kring deras frågor Utmanar eleverna Sätter upp tydliga lärandemål ( I pedagogisk planering från pedagogen ) Ger möjlighet att utforska och experimentera Ger eleverna möjlighet till egna val

10 Kunskapssyn- formativ bedömning
Eleven måste vara medveten om kunskapens kvalitéer ( vad de ska lära sig ) Det måste vara möjligt att arbeta för att vidareutveckla kunskapskvalitéerna innan slutbedömningen dvs en bedömning måste ske kontinuerligt Eleverna måste kunna se att deras kunskaper ökar under arbetets gång Slutbedömningen måste innehålla en praktisk handling ( verb )

11 Summativ bedömning Sammanfattande bedömning Konkret och tydligt skrivna kunskapskvalitéer som ska bedömas hos eleverna i slutet av området. Finns i beskrivet i LPP:n Nya undervisningsaktiviteter Nya klassrumsbedömningar ( Formativ bedömning ) Nya undervisningsaktiviteter som ev reviderats efter bedömningen av eleverna Hur har eleverna svarat på den undervisning de fått? Bedömning av klassrumsaktivteter ( Formativ bedömning ) Undervisning och klassrumsaktivteter Arbetsområdet inleds

12 Klassrumsbedömning Tydliggör målen och få eleverna att förstå dem
Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar bevis på elevernas lärande Ge kontinuerlig feedback till eleverna som för lärandet framåt Aktivera eleverna som resurs för varandra Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande

13 Återkoppling – feedback till elever
Tydliggör de kunskapskvalitéer som ska mötas Utvärdera hur långt eleven kommit i förhållande till kunskapskvalitéerna Tydliggör för eleverna det som de redan kan Diagnostisera skillnaderna mellan målen och resultatet Identifiera missförstånd och utmana dem Ge förslag till lösning och åtgärder för att minska skillnaderna

14 Att tänka på vid bedömning
Tala om för eleven vad den kan istället för vad den inte kan Försök få eleven att säga ”jag förstår inte” istället för ”jag kan inte” Frågor som utmanar istället för kontrollerar Läraren som programledare för en talkshow istället för en frågesport Bedöm inte svaren med rätt eller fel utan Hur tänker du nu? Varför blir det så? Vad betyder det? ( jmfr PBS öppna frågor )

15 Exempel på hur kan jag bedöma i klassrummet som stimulerar lärande?
Tre uppgifter har du inte löst riktigt, fundera vilka det är, varför du kände dig osäker och förklara vad du tror gick fel I en uppsats kan man sätta ut G, S och P i marginalen och be eleven fundera vad som kan vara fel ( Vad tror ni det betyder ?)

16 En mycket viktig aspekt!!
Det är inte någonting nytt som ska genomföras - det ligger redan i uppdraget

17 Att diskutera Hur ser vi på relationen mellan bedömning och elevernas motivation? Hur ser vi på relationen mellan bedömning och min egen undervisning? Hur kan jag tillämpa formativ bedömning i mitt klassrum? Hur kan vi kommunicera elevernas resultat med dem så att lärandet hamnar i fokus och inte bara en bokstav i ett betyg?

18 Uppgift Fundera på frågeställningarna och försök samla ihop gruppens tankar och redovisa för resten av lärargruppen på skolan Dokumentera er grupps tankar och funderingar Ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete kring bedömning på vår skola


Ladda ner ppt "Bedömning för lärande En beskrivning av hur bedömning kan förstärka elevernas lärande Sammanfattning Christian Lundahls bok Bedömning för lärande 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser