Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frukostmöte 070510 MMS valuta Pirjo Svedberg. Data till MMS People meter systemet Analys Panel- kontroller Panel- installation Panel- rapportering Etablerings/bas-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frukostmöte 070510 MMS valuta Pirjo Svedberg. Data till MMS People meter systemet Analys Panel- kontroller Panel- installation Panel- rapportering Etablerings/bas-"— Presentationens avskrift:

1 Frukostmöte 070510 MMS valuta Pirjo Svedberg

2 Data till MMS People meter systemet Analys Panel- kontroller Panel- installation Panel- rapportering Etablerings/bas- undersökning Data till kunder Loggar till MMS

3 Etablerings-/basundersökningar 1.Kartläggning av befolkningen 2.Rekryteringskälla till panelen Riksrepresentativa urval 4500 intervjuer två ggr/år samt 1000 rekryteringsintervjuer med ungdomar per omgång Telefonintervjuer

4 Panelinstallation Vi identifierar vilka hushåll vi har behov av ringer upp och frågar skickar ut enkäter som hushållet får fylla i skickar ut tekniker som installerar mätare Utbildad tekniker installerar Mätaren kopplas till alla TV-apparater Hushållet får muntligt instruktion samt skriftlig instruktionsbok. Hushållet kontaktar AGB/NMR om förändring av hushållets sammansättning sker, ny TV-utrustning installeras etc.

5 Kontrollvariabler, viktning av panelen Hushållsnivå: -Vägning i grupperna pay respektive nopay enligt matrisens alla celler sedan 1 januari 2007 -Pay= betalar för sitt utbud -Nopay= betalar inte för sitt utbud alt i hyran Individnivå: - Kön/ålder - Familjesituation (småbarnsförälder etc) - Urbaniseringsgrad (H-regioner) Varje panelmedlem representerar cirka 3000 individer i befolkningen. Dagliga vikter

6 Panelkontroller Via ”fellistor” kontrolleras bl a följande tv-tittande dagligen: - på okänd TV-kanal - där ingen är inloggad - av gäster där demografiska data saknas - som inloggats på flera TV-apparater under samma tidsperiod Systemet känner automatiskt av om: - Inställningarna på TV:n ändras - Mätaren kopplas bort - Ny video, DVD eller annan utrusning installerats Hushållet ombeds meddela AGB/NMR om: - hushållet fått ökat antal kanaler - personförändringar inom hushållet - fel på TV, video, mätare eller telefon

7 Panelfakta månadsvis Number No. of HHs in panel, April 1st:1 317 Total de-installed, of this:16 - PM Drop out request13 - Dropout Moving2 - QC Data Drop out - Lack of cooperation - Uncovered viewing - Drop out for technical reason1 - PM adress disclosured to the market - Enforced Turnover - Rebalancing Total new installed:33 Homes moved from test to production No. of HHs in panel, April 30st:1 334

8 Miniminivåer för korrekt leverans  90% av totala antalet hushåll i tittarpanelen per enskild mätdag (1080 hh)  93% per vecka (1116 hh)  95% per månad (1140 hh)  98% per rullande 12-månadersperiod (ovägt genomsnitt) (1176 hh)  Idag har vi drygt 1200 rapporterande hushåll varje dag.

9 Kvalitetsundersökningar 2 ggr per år  A Personer som har tittat på TV och varit registrerade  B Personer som har tittat på TV utan att vara registrerade.  C De personer som inte har tittat på TV men ändå varit registrerade (inom parentes de personer som lämnat TV-rummet för att svara i telefonen då vi ringde).  D De personer som inte har tittat på TV och inte heller varit registrerade  Panelriktighet92,5% A+D809+1036

10 Identifiering och mätning av kanaler Två olika mätare:  Eurometer: Frekvensmätning  TVM5: Igenkänning av banner  Alla kanaler mäts  Definition total-TV tittandet: allt tittande exklusive videotittande, spelande på spel, DVD, Pay per view (Video on demand), EPG, Radio channel och Interaktiv kanal. Tittandet mäts på sekundnivå, processas till minutnivå

11 Dataöverföring via telenät Databearbetning Rapportering till kund Programloggar från kanalerna TV-apparat, TV-mätare och fjärrkontroll V.G. Registrera 4

12 MMS interna kontroller av program och reklam Programmen:  Deadline, leverans senast kl 10 från kanalerna  MMS kontrollerar dagligen rimligheten i programloggarna för SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Eurosport, Discovery, MTV, TV4 +, TV4 Fakta, TV400, TV8, Kanal9  Programmens starttider och längd kontrolleras mot tablå. Systemet kontrollerar att inga stora glapp mellan programmen finns samt att dygnet stämmer.  Programmen klassificeras Reklamen:  Deadline, leverans senast kl 11 från kanalerna  MMS kontrollerar även rimligheten i spotloggen för TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Eurosport, Discovery, MTV, TV4 +, TV4 Fakta, TV400, TV8, Kanal9 (trailers för SVT1 och SVT2)  Innehållet i reklamloggen kontrolleras mot en elektroniskt skapad logg från TVcheck.  Reklamspotarna klassificeras på filmkod, produkt, annonsör, mediabyrå samt produktklass

13 MMS Leveranser till kund När rådata och programinformationen laddats in i MMS system skapas följande:  Overnights  Kundanpassade datafiler  Filer till diverse verktyg  Veckofiler och månadsfiler beroende på veckodag  Adhocanalyser till kunder

14 Enminutsräckvidd - Ny standard för tittarsiffror för mindre kanaler Metoden innebär att man baserar tittandet på de personer som sett minst 1 minut på kanalen under en given dag, program, tidsperiod etc. Denna nya enminutsräckvidd, sett något, kan användas för de mindre kanalerna uppdelad per:  Vecka  Veckodag  Större målgrupper Denna metod är dessutom ett steg i harmonisering med liknande mätningar i övriga Europa.


Ladda ner ppt "Frukostmöte 070510 MMS valuta Pirjo Svedberg. Data till MMS People meter systemet Analys Panel- kontroller Panel- installation Panel- rapportering Etablerings/bas-"

Liknande presentationer


Google-annonser