Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 En ”joint venture” med vårdens aktörer, patientorganisationer och myndigheter! Stor uppslutning bakom förslagen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 En ”joint venture” med vårdens aktörer, patientorganisationer och myndigheter! Stor uppslutning bakom förslagen!"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 En ”joint venture” med vårdens aktörer, patientorganisationer och myndigheter! Stor uppslutning bakom förslagen!

2 Patientsäkerhetsutredningen Våra utgångspunkter Patientsäkerheten brister Dagens regelverk stödjer inte hög patientsäkerhet Patienternas erfarenheter tas inte till vara – det är svårt för patienter att göra sin röst hörd Socialstyrelsen och HSAN går i otakt Regelverket ska stödja öppenhet och insyn Vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten måste förtydligas Nuvarande ansvarssystem silar mygg och sväljer kameler

3 Patientsäkerhetsutredningen Förslagen En ny lag – lag om patientsäkerhet m.m. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra att patienter kommer till skada (gäller också personalen) säkerhetsarbetet ska vara proaktivt, skyldighet att utreda tillbud och negativa händelser – fokus på hur man ska förhindra upprepning, patientsäkerhetsberättelse, anmälningsskyldighet - riskindivider Patientens ställning ska stärkas! – vårdgivaren ska informera patienten….. – patienterna ska involveras i patientsäkerhetsarbetet

4 Patientsäkerhetsutredningen Förslagen Den enskildes yrkesansvar fortsatt stort Skärpt prövotid ersätter disciplinpåföljder –plan för prövotidens genomförande Skärpta återkallelseregler

5 Patientsäkerhetsutredningen Förslagen Socialstyrelsen ska vara statens utredande myndighet –en myndighet ha totalöverblick över bristerna i hälso- och sjukvården, –Socialstyrelsens tillsyn ska i första hand inriktas på vårdgivarnas egenkontroll, –patient ska bara behöva anmäla händelsen i sig, –patient inte längre part i HSAN, –särskilda förfaranderegler för att säkerställa ”partsinsyn” HSAN fortsatt domstolsliknande roll Samrådsskyldighet för åklagare Uppdaterar och utökar domstolarnas rapporteringsplikt

6 Patientsäkerhetsutredningen Förslag Författningsbestämmelser är nog bra men… Kunskapsstyrning är viktig! Nationellt fristående patientsäkerhetscentrum –enligt internationell förebild –pådrivande, rådgivande och stödjande resurs till regering, riksdag och vårdens aktörer –Organisationskommitté bör utreda uppdrag, former och finansiering

7 Patientsäkerhetsutredningen lex Maria lex Maria behålls i princip oförändrad Socialstyrelsens förslag förkastas Argument: –Orimligt att statens tillsynsmyndighet inte får vetskap om allvarliga händelser i vården, –huvudargumentet mot lex Maria (disciplinansvar) försvinner –ej sekretess – viktigt med öppenhet för allmänhetens förtroende. Patientsäkerhetsrörelsen handlar om att avdramatisera mänskliga misstag – skulle ge fel signal att samtidigt införa en ordning med hemlighållande

8 Patientsäkerhetsutredningen Patientnämnderna Nuvarande ordning bör i allt väsentligt bestå –info till Socialstyrelsen om riskområden, –verksamheten utökas till att omfatta privat tandvård som omfattas av landstingen.

9 Patientsäkerhetsutredningen Infoskyldighet för apotekspersonal Skyldighet för apotekspersonal att rapportera om det sker överförskrivning av narkotika och andra preparat som Läkemedelsverket klassat som särskilda läkemedel

10 Patientsäkerhetsutredningen Försäkringsmedicinska rådgivare Ska inte stå under Socialstyrelsens tillsyn

11 Patientsäkerhetsutredningen Registerkontroll Socialstyrelsen ska ha möjlighet att granska utdrag ur belastnings- respektive misstankesregistret det införs ett krav på uppvisande av belastningsregisterutdrag vid anställning inom hälso- och sjukvården –endast grov brottslighet och brottslighet som antyder missbruk, –endast personal med patientkontakter

12 Patientsäkerhetsutredningen Ikraftträdande 1 juli 2010

13 Patientsäkerhetsutredningen Konsekvenser Betydande samhällsekonomiska effekter Besparing HSAN ökade kostnader för Socialstyrelsen (beroende på ambitionshöjning) (44,4 miljoner – 32 miljoner) Vårdgivarna inga krav på resurstillskott Utdrag ur belastningsregistret –RPS 900 000 kr per år

14 Patientsäkerhetsutredningen Särskilda yttranden Två särskilda yttranden –Åsa Rundqvist, Håkan Hedman & Lars-Åke Johnsson ang. patientnämnderna –Lars-Åke Johnsson ang. HSAN:s roll


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetsutredningen SOU 2008:117 En ”joint venture” med vårdens aktörer, patientorganisationer och myndigheter! Stor uppslutning bakom förslagen!"

Liknande presentationer


Google-annonser