Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Kvalitetsdrivet 2013 Högre kvalitet i högre utbildning eller breddad rekrytering? Eller både och? 2013-11-13 Aleksandra Sjöstrand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Kvalitetsdrivet 2013 Högre kvalitet i högre utbildning eller breddad rekrytering? Eller både och? 2013-11-13 Aleksandra Sjöstrand."— Presentationens avskrift:

1 Sv Kvalitetsdrivet 2013 Högre kvalitet i högre utbildning eller breddad rekrytering? Eller både och? 2013-11-13 Aleksandra Sjöstrand

2 Sv stimulera intresset för högskoleutbildning främja breddad rekrytering till högskolan motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder främja internationalisering och utbyte inom hela utbildningsområdet Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag innebär att myndigheten ska

3 Sv Breddad rekrytering – tidigare högt uppe på den utbildningspolitiska agendan Proposition Den öppna högskolan (prop.2001/02:15) - mångfalden i samhället borde återspeglas bland högskolans studenter En ny regel i högskolelagen fr.o.m. hösten 2001 - lärosätena har en skyldighet att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 § högskolelagen)

4 Sv Rekryteringsdelegationen (2002—2004) - stöd till lärosätena i arbetet med att minska social och etnisk snedrekrytering till högre utbildning - 120 miljoner kr delades ut till ett hundratal projekt Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) – stöd till verksamheter för breddad rekrytering (2006- 2008)

5 Sv Regleringsbrevet för 2002 - lärosätena för första gången åläggs att upprätta handlingsplaner för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan

6 Sv Hur tas breddad rekrytering upp? Regleringsbrevet för 2013 för universitet och högskolor Tas inte upp BP 2013 ” Den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildning består trots många insatser från olika aktörer under en lång tid. Detta är problematiskt, eftersom möjligheterna att gå vidare till högre utbildning inte ska avgöras av individens bakgrund.” BP 2014 Tas inte upp Jag hittar ingenting på regeringens hemsida

7 Sv Breddad rekrytering idag Utbildningspolitikens fokus flyttats från breddad rekrytering till kvalitet spetskompetens effektivitet ökad genomströmning konkurrenskraft excellens

8 Sv Hur påverkar breddad rekrytering/breddat deltagande utbildningens kvalitet? Är mångfald en förutsättning för kvalitet i högskolan? eller innebär den en risk för försämrad kvalitet? Måste man välja – antingen breddad rekrytering eller kvalitet? eller Kan man ha både och?


Ladda ner ppt "Sv Kvalitetsdrivet 2013 Högre kvalitet i högre utbildning eller breddad rekrytering? Eller både och? 2013-11-13 Aleksandra Sjöstrand."

Liknande presentationer


Google-annonser