Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatrisk vård och omsorg med kunskap och värdigt bemötande Prio-projektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatrisk vård och omsorg med kunskap och värdigt bemötande Prio-projektet."— Presentationens avskrift:

1 Psykiatrisk vård och omsorg med kunskap och värdigt bemötande Prio-projektet

2 Många olika teman och ämnesområden Kognitiva funktionshinder i ett neuropsykiatriskt och psykiatriskt perspektiv Suicidprevention Betydelse av regelverk, organisation, vård- och insatsplanering Återhämtning Motiverande samtal Integrerad psykiatri Supported employment

3 Genomgående teman Samverkan, bemötande, människosyn och anhörig-brukarperspektiv finns med som genomgående teman i samtliga aktiviteter/inspriationsföreläsningar.

4 Samverkansmodell

5 Varför tema supported employment? Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011-stöd för styrning och ledning, Socialstyrelsen

6 Prio-projektets program Grundutbildning, 1 dag Fördjupning, 1 dag Seminarium med närmast berörda, 1 dag

7 Grundutbildning Goda exempel från Örebro län. Sociala företag presenterar sig. Genomgång av supported employment, en av flera metoder. Johanna Gustafsson, arbetskonsulent på Activa och doktorand vid Örebro universitet. Samhällssystemet, hur fungerar det mellan olika aktörer då personen varit borta från arbetsmarknaden under lång tid och vill tillbaka till avlönat arbete? Tonvikt läggs på samverkansfrågan. Marie Fridolf, handledare, utbildare och processtödjare i samarbete.

8 Fördjupning Supported employment, de olika stegen på väg till arbetsmarknaden. Arbetsgivare-hur får vi med dem? Personal från Activa. Försäkringskassan-Arbetsförmedlingen. Regler –utmaningar-möjligheter? Presentation av olika verksamheter, t.ex. Solkraft, Skellefteå kommun och Mellanmålet, Stockholm.

9 Seminarium, lokalt anpassat Syfte: att höja kompetensen hos berörda chefer och personal som arbetar hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, psykiatrin och socialtjänsten inom ämnesområde individuellt stöd till arbete, bl.a. supported employment.

10 Seminarium, forts. Seminariedagen genomförs i samarbete med KUR-projektet, Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos/funktionsnedsättning, Finsam.

11 Avslutning Tack för visat intresse! Kontaktuppgifter: Elisabet Norlinder Projektledare Regionförbundet Örebro 701 83 Örebro Tfn: 019-602 63 50 Mob: 070-744 50 23 elisabet.norlinder@regionorebro.se


Ladda ner ppt "Psykiatrisk vård och omsorg med kunskap och värdigt bemötande Prio-projektet."

Liknande presentationer


Google-annonser