Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mars 20101 KIs organisation 22. Mars 20102 KIs utbildning och forskning 2009 22 DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mars 20101 KIs organisation 22. Mars 20102 KIs utbildning och forskning 2009 22 DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Mars 20101 KIs organisation 22

2 Mars 20102 KIs utbildning och forskning 2009 22 DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET 1 173 helårsstudenter 1 049 mnkr forskning 1 135 helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA 995 helårsstudenter 1 094 mnkr forskning 1 573 helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 252 helårsstudenter 29 mnkr forskning 44 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset 3 018 helårsstudenter 773 mnkr forskning 1 094 helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Mars 20103 Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Mars 20104 Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Mars 20105 Könsfördelning bland nybörjare 2009 nybörjarprogram

6 Mars 20106 Könsfördelning bland nybörjare 2009 påbyggnadsprogram

7 Mars 20107 Åldersfördelning bland nybörjare 2009 nybörjarprogram

8 Mars 20108 Åldersfördelning bland nybörjare 2009 påbyggnadsprogram

9 Mars 20109 Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2009: 5 595 st (2008: 5 336)

10 Mars 201010 Helårsstudenter och helårsprestationer

11 Mars 201011 Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

12 Mars 201012 Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 56,6 mnkr år 2009 (2008: 58 mnkr)

13 Mars 201013 Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt 1 488 år 2009

14 Mars 201014 Studentutbyte

15 Mars 201015 Utresande studenter år 2009 (totalt 159 st)

16 Mars 201016 Inresande studenter år 2009 (totalt: 249 st)

17 Mars 201017 Utresande studenter år 2009 (totalt 159 st) 6 61 11 40 5 20 16

18 Mars 201018 Inresande studenter år 2009 (totalt: 249 st) 10 180 5 17 8 14 15

19 Mars 201019 Utfall jämfört med takbelopp

20 Mars 201020 Intäkter grundutbildning

21 Mars 201021 Publikationer Inrapportering av uppgifter i systemet har en viss fördröjning varför år 2009 inte är komplett *

22 Mars 201022 Samarbete KIs publikationer

23 Mars 201023 Fältnormaliserad citeringsgrad

24 Mars 201024 Utveckling forskningsmedel

25 Mars 201025 Forskningsmedel totalt år 2009: 4 057 mnkr (2008: 3 586)

26 Mars 201026 Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

27 Mars 201027 Intäkter från EU

28 Mars 201028 Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

29 Mars 201029 Intäkter från EU och USA

30 Mars 201030 Aktiva ( >10%) doktorander

31 Mars 201031 Antal disputationer

32 Mars 201032 Forskarexamina

33 Mars 201033 Aktiva och nyantagna forskarstuderande

34 Mars 201034 Andel kvinnor i forskarutbildningen

35 Mars 201035 Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

36 Mars 201036 Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

37 Mars 201037 Personal helårsarbetskrafter

38 Mars 201038 Personal fördelad på kategorier år 2009

39 Mars 201039 Könsfördelning olika personalkategorier år 2009

40 Mars 201040 Utveckling intäkter (exkl finansiella)

41 Mars 201041 Fördelning intäkter år 2009 totalt: 4 880 mnkr (2008: 4 476)

42 Mars 201042 Fördelning kostnader år 2009 totalt: 4 734 mnkr

43 Mars 201043 Kostnadsutveckling

44 Mars 201044 Intäktsutveckling


Ladda ner ppt "Mars 20101 KIs organisation 22. Mars 20102 KIs utbildning och forskning 2009 22 DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser