Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mars 20101 KIs organisation 22. Mars 20102 KIs utbildning och forskning 2009 22 DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mars 20101 KIs organisation 22. Mars 20102 KIs utbildning och forskning 2009 22 DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Mars KIs organisation 22

2 Mars KIs utbildning och forskning DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA 995 helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 252 helårsstudenter 29 mnkr forskning 44 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset helårsstudenter 773 mnkr forskning helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Mars Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Mars Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Mars Könsfördelning bland nybörjare 2009 nybörjarprogram

6 Mars Könsfördelning bland nybörjare 2009 påbyggnadsprogram

7 Mars Åldersfördelning bland nybörjare 2009 nybörjarprogram

8 Mars Åldersfördelning bland nybörjare 2009 påbyggnadsprogram

9 Mars Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2009: st (2008: 5 336)

10 Mars Helårsstudenter och helårsprestationer

11 Mars Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

12 Mars Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 56,6 mnkr år 2009 (2008: 58 mnkr)

13 Mars Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt år 2009

14 Mars Studentutbyte

15 Mars Utresande studenter år 2009 (totalt 159 st)

16 Mars Inresande studenter år 2009 (totalt: 249 st)

17 Mars Utresande studenter år 2009 (totalt 159 st)

18 Mars Inresande studenter år 2009 (totalt: 249 st)

19 Mars Utfall jämfört med takbelopp

20 Mars Intäkter grundutbildning

21 Mars Publikationer Inrapportering av uppgifter i systemet har en viss fördröjning varför år 2009 inte är komplett *

22 Mars Samarbete KIs publikationer

23 Mars Fältnormaliserad citeringsgrad

24 Mars Utveckling forskningsmedel

25 Mars Forskningsmedel totalt år 2009: mnkr (2008: 3 586)

26 Mars Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

27 Mars Intäkter från EU

28 Mars Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

29 Mars Intäkter från EU och USA

30 Mars Aktiva ( >10%) doktorander

31 Mars Antal disputationer

32 Mars Forskarexamina

33 Mars Aktiva och nyantagna forskarstuderande

34 Mars Andel kvinnor i forskarutbildningen

35 Mars Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

36 Mars Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

37 Mars Personal helårsarbetskrafter

38 Mars Personal fördelad på kategorier år 2009

39 Mars Könsfördelning olika personalkategorier år 2009

40 Mars Utveckling intäkter (exkl finansiella)

41 Mars Fördelning intäkter år 2009 totalt: mnkr (2008: 4 476)

42 Mars Fördelning kostnader år 2009 totalt: mnkr

43 Mars Kostnadsutveckling

44 Mars Intäktsutveckling


Ladda ner ppt "Mars 20101 KIs organisation 22. Mars 20102 KIs utbildning och forskning 2009 22 DANDERYDS SJUKHUS 157 helårsstudenter 28 mnkr forskning 29 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser