Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Gällivare, Jokkmokk, Pajala kommun Snabbt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Gällivare, Jokkmokk, Pajala kommun Snabbt."— Presentationens avskrift:

1 Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Gällivare, Jokkmokk, Pajala kommun Snabbt omhändertagande, läkarbedömning, ambulans – ”rädda hjärnan” SOS prio 1 glesbygd Rehabteam för patient och närstående ( kommun och primärvård). Målinriktad rehabilitering Förtydliga uppföljningsrutiner Vem? Var? Hur? När? God omvårdnad från början. Till strokeenheten när patienten bäst kan tillgodogöra sig träning och rehabilitering God överrapportering mellan strokeenheten – primärvården – kommunen, mellan vårdaktörerna

2 Vårdplanering i hemmet innan hemgång / för ev. förberedande åtgärder (utse en stödpersonal från hemtjänst som följer bist.handläggaren till vårdplaneringen) + vårdplanering inom 1 vecka då patienten kommit hem Målstyrd rehabilitering – alla yrkesgrupper Regelbundna uppföljningar Bättre utbildning – instruktion till vårdpersonal tex strokekompetens, till NLL och kommun, av strokeenhetens grundutbildning

3 Gällivare, Jokkmokk, Pajala primärvård Rehabplan hos patient Lokala rutiner för att följa vårdprogrammet Arbeta mot samma mål Samverkan mellan kommun och landsting tex. teamträffar Muntliga överrapporteringar till alla yrkeskategorier. Skriftligt – Meddix! Viktigt! Målformuleringar och uppföljningar enligt riktlinjerna – har inga dokument från riktlinjerna! Bra samarbete med kommunens hemtjänst och närstående som ska sköta vardagsrehabilitering Utbildning

4 Gällivare slutenvård. Dokumentera och kommunicera på samma sätt Gemensamma utbildningsinsatser sluten vården/primärvården/kommunerna ICF – används av alla yrkeskategorier Datorisera vårdplan och rehabplan Strokesjuksköterska saknas Förbättra information och praktiska instruktioner till närstående Utveckla samordnad vårdplan tillsammans med primärvården och kommunerna Använda oss av vård och rehabplan för att säkra patientens vård och rehabilitering Inom egen enhet – Arbeta vidare med bl.a tydlighet i målformulering ICF – journalföring Se över redan gjorda arbeten i länet och ta lärdom av dem Analysera riksstrokedata


Ladda ner ppt "Vad ska vi göra /vilka aktiviteter ska vi göra här och nu för att förbättra strokevården och rehabiliteringen ? Gällivare, Jokkmokk, Pajala kommun Snabbt."

Liknande presentationer


Google-annonser