Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av Chalmers organisation och Viktiga funktioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av Chalmers organisation och Viktiga funktioner."— Presentationens avskrift:

1

2 En presentation av Chalmers organisation och Viktiga funktioner

3 Kort om Grundat 1829 Stiftelsehögskola 1994 Cirka 10 000 studenter Cirka 2167 anställda omräknat i heltid

4 Chalmers bakgrund Chalmerska Slöjde skolan ”Industrie skole för fattige barn, som lärt sig läsa och skrifwa” Ungefär 40 % av Sveriges civilingenjörer och arkitekter har utbildats vid Chalmers Chalmers utbildar arkitekter, forskare civilingenjörer, högskoleingenjörer och sjöbefäl

5 Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Fastigheter AB Emils Kårhus AB AB Chalmerska Huset Chalmers Advanced Management Programs AB AB Chalmers Invest Entreprenörsskolan Holding Sverige AB Chalmers Technology Licensing AB Chalmers Capital AB SSPA Högskolans organisation It- Universitet

6 Rektor GRUL Rektors Uppdrag Chalmers Initiativ Seminarier FUN Vicerektor Forskarutbildning Anställningskommitté Vicerektor Grundutbildning Vicerektor Prorektor Rektors Kansli Institutioner 1-16 System och Miljö Industri och Kommunikation Material och Bio Vicerektor Anställning A&S Internationellt & Innovationssystem Fakultetsrådet

7 Stiftelsen AoS Rektors kansli Utbildnings områden Utbildnings program Initiativen Institutioner Forskar- utbildning Grund- utbildning GUNInstitutionsråd CTH AB Rektors stab Fakultetsråd Anställnings Kommittén ProgramrådFUN

8 Grundutbildningen 6 034 civilingenjörs- och arkitekt studenter –950 examinerade 2006 1 500st i högskoleingenjörs- och sjöfarts studenter –300 examinerade 2006 1 132st studenter i övrig grundutbildning

9 Grundutbildnings intäkter

10 Grundutbildningen Utbildningsområde –Grupperingar av utbildningsprogram –Leds av UOA –Vissa ekonomiska frågor Utbildningsprogram –Leds av PA –Programråd –Din Utbildning

11 Programansvarige Programansvarig –Leder programmet –Utses av vicerektor för grundutbildningen på tre års mandat. –Ansvara för kursbeställningen –Ansvara för studenternas arbetsmiljö

12 Mastersprogrammen –Ägs av institutionerna –Ledas av en masterkoordinator –Samordnas av examensområdesansvarig för mastersexamen Associerade = Tillhör civilingenjörs- programmet Ackrediterade = Ger civilingenjörsexamen

13 Institutionerna Prefekt –Chef för institutionen Vice Prefekt –Ansvarar för kurserna

14 Kursutvärderingen Tre möten mellan studentrepresentanter och kursansvarig lärare I kursnämnden deltar även programrepresentant, representant från studienämnd samt eventuellt viceprefekt. Kortfattad, webbaserad, anonym enkät till alla kursdeltagare. Protokoll från sista mötet länkas från kursplanen i studieportalen. 1234576 Tenta 1234576 Kursintro Möte 1 Möte 2 Möte 3 Enkät Protokoll Portalen Representanter presenteras Anteckningar på hemsida

15 Disciplinärende & klagomål Omprövning Styrelsens beredningsgrupp

16 Stiftelsen AoS Rektors kansli Utbildnings områden Utbildnings program Initiativen Institutioner Forskar- utbildning Grund- utbildning GUNInstitutionsråd CTH AB Rektors stab Fakultetsråd Anställnings Kommittén ProgramrådFUN

17 Bild A6 Rektor Chalmers och studentkåren Högskolan och motsvarande funktion vid kåren Vicerektor GrU UOA + PA PA + Viceprefekt Kårordförande Utbildningsenheten Sektionsordförande Studienämnds ordf. FöreläsareKursutvärderare

18 Bild A6 Rektor Chalmers och studentkåren Högskolan och motsvarande funktion vid kåren Administration och Service PA Kårordförande Sociala senheten Mottagnings kommittén MK Noll kommittén Ny studentPhadder

19


Ladda ner ppt "En presentation av Chalmers organisation och Viktiga funktioner."

Liknande presentationer


Google-annonser