Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TREFpunk + SUSEC höstmöte Chalmers + GU, Göteborg 19-21 oktober 2004 Marta Petrides/Lars Rökaeus IT-avdelning GU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TREFpunk + SUSEC höstmöte Chalmers + GU, Göteborg 19-21 oktober 2004 Marta Petrides/Lars Rökaeus IT-avdelning GU."— Presentationens avskrift:

1 TREFpunk + SUSEC höstmöte Chalmers + GU, Göteborg 19-21 oktober 2004 Marta Petrides/Lars Rökaeus IT-avdelning GU

2 IT och Nätverk på GU Styrning Organisation Trender

3

4 Fakultetens IT-avdelning Fakulteternas IT-avdelningar Gemensam IT-avdelning Samarbetsforum IT Samarbetsforum Verksamhet IT-samordning IT direktör IT-chefer fr fakulteter M fl Rektor Rektors ledningsråd Organisation Grupperingar och Roller SAMARBETSFORUM – runda hörn LINJE – räta hörn Rektors IT-utskott DEKAN FAKUTET FAKULTET INSTITUTI ON Strategisk VU inom PA/HR-området Processägare Systemägare Strategisk VU inom PA/HR-området Processägare Systemägare Strategisk VU inom PA/HR-området Processägare Systemägare Systemförvaltnings-grupp Systemförvaltningsansvari g System Universitetets IT-avdelningar Extern drift Linje IT Linje Verksamhet Extern IT Systemförvaltningsgrupp Systemförvaltningsansvar Applikationsadministration Driftsystemadministratör (Systemägare) IT-regelgruppen

5 Styrande dokument IT-policy IT-säkerhetspolicy + riklinjer informationsklassning Systemanskaffning och systemutveckling Drift och underhåll Regler för it-resurser Behörighethantering Brandväggspolicy Nästa: strategi för Trådlösnät

6 Trender: Mer samordning inom IT-infrastruktur, mer kostnadseffektiva lösningar GU Gemensamt E-post och konto hantering GU Gemensamma Portal lösningar en Medarbetar- och en studentportal

7 IT-tjänster av infrastrukturkaraktär Nätverksaccess Klientdator Användarkonto Behörighet Utskriftshantering Fileserver med hemmakatalog Backup Säkerhetsuppdateringar E-post med maillistor Virusskydd Antispam Fileserver för forskargruper Personal IT-tjänster av verksamhetskaraktär Webbhotell för lokala verksamhets- applikationer lokala forsknings-applikationer fakultetsinformation institutionsinformation Databasserver för lokala verksamhetsapplikationer Databasserver för lokala forskningsdatabaser Distansutbildningslösningar Videokonferens First class Lokalbokning och Schemaläggning Tjänster Drift (inkl. inköp och installation) Förvaltning Support Utveckling Utbildning Leverantörs-kontakter Student IT-tjänster av infrastrukturkaraktär Datorsalar Studentkonto Nätverksaccess Behörighet Fileserver med hemmakatalog Backup Utskriftshantering E-post med maillistor (vid vissa institutioner) Virusskydd IT-tjänster av verksamhetskaraktär Infokiosker Lokalbokning Distansutbildningslösningar Videokonferens First class Tjänster Drift (inkl. inköp och installation) Förvaltning Support Utveckling Utbildning Leverantörs-kontakter

8

9

10 GUNET Lars Rökaeus 031-7735354 Lars.rokaeus@adm.gu.se

11 GUNET var finns det? 70 adresser, 370 000m*2 11 fakultet, 70 institutioner 5400 personal, 50000 studenter 23 000 dns registrerat *.gu.se 4 400 vanliga telefoner, 700 ip-telefoner Göteborg, Mölndal, Tjärnö, Steneby, ….

12

13 GUNET- vad finns i fiberkabeln Datanät stamnät Datanät fastighet IP-telefoninät BIM telefoni SAN nät Kabel TV Videolänk Passagenät Externa (SUsjukhus, VGregion/tandvård, SSP, Angiogenetics, GSIX studenthem, …

14 Anatomi KK 040209

15 GUNETdatanät - beskrivning Övergripande teknisk beskrivning GUNET baseras på ip-adressering med ipv4-adressrymd 130.241.0.0/16 och ipv6-adressrymd 2001:6b0:d::/48 vilket mot Internet (via SUNET) presenteras under as-nummer 2842 samt med domännamn gu.se. Övergripande beskrivning av ansvar för datanätets fysiska lokalisering GU ansvarar för det fysiska datanätet i av GU långsiktigt förhyrda fastigheter där GU har sin verksamhet samt i vissa fastigheter där studentorganisationer mot GU har sin verksamhet. GU ansvarar för att tillgång till GUNET finns inom områden där GU är värduniversitet samt inom universitetssjukhuset där GU är verkställande universitet.

16

17

18

19


Ladda ner ppt "TREFpunk + SUSEC höstmöte Chalmers + GU, Göteborg 19-21 oktober 2004 Marta Petrides/Lars Rökaeus IT-avdelning GU."

Liknande presentationer


Google-annonser