Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lära sig läsa mellan raderna Christina Olin-Scheller Professor i pedagogiskt arbete Karlstads universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lära sig läsa mellan raderna Christina Olin-Scheller Professor i pedagogiskt arbete Karlstads universitet."— Presentationens avskrift:

1 Lära sig läsa mellan raderna Christina Olin-Scheller Professor i pedagogiskt arbete Karlstads universitet

2 Lärande i formella och informella lärmiljöer Barn och barndom i Nätskugga Läsa lätt? Läsa mellan raderna

3

4 KARLSTADS UNIVERSITET ”Critical literacy” (McCormick 1994) ”High literacy” (Langer 1999) ”Kreativ läsning” (Persson 2007) ”Avancerad läsförmåga” (Roe 2011)

5 KARLSTADS UNIVERSITET Textrörlighet ”/…/berör den relation eleven har till en text och visar sådant som hur eleven kan sammanfatta huvudpunkter i texten, förklara oklara avsnitt eller göra generaliseringar. Det handlar också om hur man kan diskutera innehållet i en text i relation till sådant man har varit med om tidigare, och hur man kan prata om en texts form och funktion samt om man kan diskutera varför man skriver en text eller vem som kan läsa texten.” (Liberg et al 2010)

6 KARLSTADS UNIVERSITET Lässtrategier Litteratur- samtal Utökade skrivuppgifter/res- ponsskrivande DSU Dialogisk strategiundervisning

7 KARLSTADS UNIVERSITET Skönlitteratur i studien Ajvide Lindqvist, J. (2006), ”Pappersväggar”, i: Pappersväggar: tio berättelser. Stockholm: Ordfront Andersson, G. (1998), ”Vågen”, i: Torrsimmaren: berättelser från ett ungt 50-tal. Stockholm: En bok för alla Axelsson M. (2002), ”Över spåret”, i: Färdlektyr, Stockholm: Svenska lokaltrafikföreningen Frame, J. (2002), ”Dossy”, i: Lagunen och andra berättelser. Stockholm: Bonnier Gardell, J. (1992), utdrag ur En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedt Lagerkvist, P. (1924/1965), ”Far och jag”, i: Onda sagor, Stockholm: Aldus/Bonniers Nauman, C. (2009), ”Mörkret”, i: Kulor i hjärtat. Stockholm: Alfabeta. Nesser, H. (2000), ”Om någonting händer”, i: Färdlektyr, Stockholm: Svenska lokaltrafikföreningen Nesser, H. (2002), utdrag ur Kära Agnes!. Stockholm: Bonnier.

8 KARLSTADS UNIVERSITET Förtest Dec Aug Nov Okt Sep Intervention Möten med lärare Jan Eftertest Uppföljning Jun Interventionsgruppen: 9 lärare och 177 elever i årskurs 7 Kontrollgruppen: 12 lärare och 190 elever i årskurs 7 (tester, observationer, intervjuer, inspelningar, elevtexter)

9 KARLSTADS UNIVERSITET Lässtrategier Värdera och ta ställning Göra förutsägelser Ställa frågor till texten Visualisera Summera Hitta luckor och göra inferenser Jämföra med andra texter

10 KARLSTADS UNIVERSITET 1)An explicit description of the strategy and when and how it should be used 2)Teacher and/or student modeling of the strategy in action 3)Collaborative use of the strategy in action 4)Guided practice using the strategy with gradual release of responsibility 5)Independent use of the strategy Duke & Pearson (2002)

11 KARLSTADS UNIVERSITET Resultat, skönlitterär text Förändring för alla elever FörtestEftertest Förändring för elever med lägst resultat på förtest Förtest Eftertest

12 KARLSTADS UNIVERSITET Studie 1 Novelläsning Resultat fråga 8 Analys av elevsvaren Slutsats: Efter interventionen är eleverna konsekvent bättre på att argumentera för sin tolkning, dvs. genom att hitta stöd i texten. Arg. för lycklig (explicit) Arg. för olycklig (explicit)Eget ställn. (explicit) Arg. för eget ställn. Förtest76%42%68%47%30%20% Eftertest81%59%*80%69%**41%34%*

13 KARLSTADS UNIVERSITET ”Lässtrategierna är olika sätt att läsa på. Istället för att bara läsa på och inte fatta.” ”…hjälpmedel för att få igång hjärnan när man läser…” ”Att använda lässtrategier är bra i vissa tillfällen när man vill komma in i boken mera. Och då brukar jag summera eller visualisera boken.” Elevernas uppfattningar

14 KARLSTADS UNIVERSITET Lärarnas uppfattningar ”Tidigare har jag knappt arbetat med läsförståelse; det är något jag har räknat med att de kan när de kommer till mig i sjuan. Detta trots att jag genom åren märkt att så inte är fallet. Problemet för mig har varit att jag inte haft några verktyg för att lära eleverna att förstå när de läser, men det känner jag att jag har nu.” (ur intervju med lärare)

15 KARLSTADS UNIVERSITET Critical literacy – läsning av argumenterande text -Viktigt i styrdokumenten ”Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.” Läroplan svenska, kunskapskrav, åk 9, C -Studier visar att elever vanligtvis inte är duktiga på att urskilja argumenterande textstrukturer -Undervisning är ganska sällsynt på alla stadier

16 KARLSTADS UNIVERSITET En pedagogisk argumentationsmodell Bevis för… (exempel, detaljer) Svar på motargu- mentet Bevis för… (exempel, detaljer) Argument för… Motargument Argument för… Tes/påstående/åsikt

17 KARLSTADS UNIVERSITET Lässtrategier Värdera och ta ställning Summera Identifiera

18 KARLSTADS UNIVERSITET Argumenterande texter i studien ”Flumvänstern stänger Lundsberg”, William Hahne & Dennis Dioukarev, SDU ”Ett plagg för okunniga”, Oskar Engdahl ”Hjälp oss att bli av med vargen”, Magnus Bohman ”När ska statsministern ta vargfrågan på allvar?, Björn Engdahl ”22 flator som inte kan spela fotboll”, Martin Eriksson ”Du är inte ni med mig”, Jan Guillou ”Låt kändisarna betala extraskatt”, Sara Skyttedal Systembolagets antilangningskampanj http://www.systembolagetkampanj.se/argument/

19 KARLSTADS UNIVERSITET Förtest Dec Aug Nov Okt Sep Interventionen Eftertest Förberedelser Jan - Mars Fördröjt eftertest Uppföljning Enkät Deltagare: 5 lärare och 74 elever i åk 9 (tester, enkät, observationer, inspelningar, fokusgruppsintervjuer)

20 KARLSTADS UNIVERSITET Material - Enkät - För- och eftertestdesign - Fördröjd eftertest - Observationer - Inspelningar av lektioner (ljud och video) - Insamlade skrivna elevsvar - Intervjuer i fokusgrupper

21 KARLSTADS UNIVERSITET 1.Förmåga att identifiera tesen 2.Förmåga att identifiera argument 3.Förmåga att hålla isär sakargument och värdeargument 4.Förmåga att värdera argumentens relevans och hållbarhet 5.Förmåga att skriva ett självständigt svar och ta ställning i sakfrågan För- och eftertest

22 KARLSTADS UNIVERSITET 74 elever svarade 8 frågor Max: 38 p 0,01 = liten effekt 0,06 = medelstor effekt 0,14 = stor effekt TestMedelresultat Förtest8,99 Eftertest13,00 Signifikansp=0.000 Effektstorleke 2 =0,27 Resultat, argumenterande text

23 KARLSTADS UNIVERSITET Fråga 13, 14, 15, 16 och 17 på NP 2014, läsdelen 4 interventionsklasser 4 kontrollklasser (från samma skolor) Max: 16 p Har deras förmåga att läsa argumenterande text, i enlighet med nationella provens definition, förbättrats? TestMedelresultat Interventionsklasser10,44 Kontrollklasser9,10 Signifikansp=0.01 Fördröjt test

24 KARLSTADS UNIVERSITET Sammanfattande resultat – arg. text (kvant.) Stor effekt för alla deltagare Särskilt stor effekt för svaga läsare Ingen skillnad i förmågan att urskilja tes Stor skillnad i förmågan att identifiera argument och göra en självständigt ställningstagande baserat på textens tes och argument

25 KARLSTADS UNIVERSITET Resultat 1)Dialogbaserad strategiundervisning gynnar de svagaste läsarna mest. 2)Svårt att på statistisk väg visa att DSU är generellt mer effektiv än andra undervisningssätt när det gäller skönlitterär text. Starkt förbättrade resultat när det gäller argumenterande text. 3)Svårt att avgöra om någon del i DSU har större genomslag än övriga delar. 4)Deltagande i forskningsprojekt av denna typ ger bra fortbildning och tillfälle för pedagogisk reflexion enligt lärarna. Ger både lärare och elever ett metaspråk för att tala om och förstå texter.

26 KARLSTADS UNIVERSITET christina.olin-scheller@kau.se


Ladda ner ppt "Lära sig läsa mellan raderna Christina Olin-Scheller Professor i pedagogiskt arbete Karlstads universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser