Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOVISA-NEJDENS NÄRINGSLIVSSTRATEGI Bilaga 11.5.2010 2010-2015 Den människonära och livskraftiga Lovisa-nejden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOVISA-NEJDENS NÄRINGSLIVSSTRATEGI Bilaga 11.5.2010 2010-2015 Den människonära och livskraftiga Lovisa-nejden."— Presentationens avskrift:

1 LOVISA-NEJDENS NÄRINGSLIVSSTRATEGI Bilaga 11.5.2010 2010-2015 Den människonära och livskraftiga Lovisa-nejden

2 2 Förändringsfaktorer Den kommunvisa negativa befolkningsutvecklingen (%) januari-juni 2009* Den genomsnittliga köpesumman (€/m²) för bostadsaktier år 2008 Befolkningsutvecklingen %

3 3 Sammanlagt 6 049 arbetsplatser 2000 5 926 arbetsplatser 2007 Nya Lovisas fusionskommuner (Liljendal, Pernå, Strömfors, Lovisa) arbetsplatser enligt branch 2000 och 2007 Sammanlagt 958 arbetsplatser 2000 1010 arbetsplatser 2007 JÄMFÖRELSE: Nystad Arbetsplatser enligt bransch år 2000 och 2007 Sammanlagt 7 419 arbetsplatser 2000 6 563 arbetsplatser 2007 Lappträsk. Arbetsplatser enligt bransch 2000 och 2007

4 4 Företagsstock 2006-2008 Lappträsk Företagsstock 2006-2008 Nya Lovisa, fusionskommunerna (Liljendal, Pernå, Strömfors, Lovisa) LOVIISA Befolkningsmängd 15 576 (3/2010) Finskspråkiga 54,5 5 Svenskspråkiga 43,0 % Landareal 820 km² Sötvattenareal 26 km² Havsvattenareal 906 km² Självförsörjningsgrad visavi arbetsplatser 84,1%, (hela östra Nyland 79,3 %) Arbetslöshetsgrad februari 2010 9,9% Aktiva företag ca 1000 st, registrerade 1400 st. JÄMFÖRELSE Företagsstock 2006-2008 Nystad LAPPTRÄSK Befolkningsmängd 2 916 (3/2010) Finskspråkiga 64,9 % Svenskspråkiga 32,6 % Landareal 330 km² Sötvattenareal 9 km² Självförsörjningsgrad visavi arbetsplatser 83,6% ( hela östra Nyland 79,3%) Arbetslöshetsgrad februari 2010 10,5% Aktiva företag ca 230 st. Branscher: Servicebranschen (b to b, handeln, vård och välmående samt hälsotjänster mm.), industriell produktion ( liten och medelstor), primärproduktion (speciellt spannmålsodling, svinhushållning, kreatursgårdar) Näringspolitiska tyngdpunkter i Nystad: Vision: Nystad erbjuder landets bästa förutsättningar för företagssamarbete Huvudmål: 1.Företagsservice och jämlika företagskunder 2.Diversifiering av näringsstrukturen genom att alla parter binder sig och vid behov tar risker 3.Förbättring av företagens verksamhetsförutsättningar genom satsningar på funktionsdugliga hamnar, vägar, järnvägar och telekommunikationer och på så sätt förbättra Nystads logistiska position Nystad Befolkningsmängd 15 892 Landareal 502,56 km² Sötvattenareal 49,1 km² Havsvattenareal 1 381,06 km² Finskspråkiga 98,8% Svenskspråkiga 0,5% Övriga 0,7%

5 Basuppgifter och topp-projekt 5

6 Nuläge, överblick av branscher 1/2 Sivu 6 Arbets- och näringsministeriet 20.4.2010 Förnybar energi, ökad energieffektivitet och kärnkraft - metoder för att minska utsläppen Utbyggnad av kärnkraften är ett led i verkställandet av regeringens riktlinjer för klimat- och energipolitiken. Ökad användning av förnybar energi, ökat energisparande och bättre energieffektivitet är andra målsättningar som ska resultera i låga utsläppsnivåer, hög självförsörjningsgrad och förbättrad konkurrenskraft för Finland. Regeringens ministerarbetsgrupp för klimat- och energipolitik nådde den 20 april 2010 en överenskommelse om ett omfattande åtagandepaket i fråga om förnybar energi. Målet är att fram till år 2020 öka andelen energiproduktion som baserar sig på förnybara energiformer med sammanlagt 38 terawattimmar (TWh) av slutförbrukningen av energi. Genom paketet främjas särskilt användningen av skogsflis och annan träenergi, vindkraft och biobränslen samt ökad användning av värmepumpar. Med hjälp av paketet ska Finland också kunna fullgöra sin EU-förpliktelse att höja andelen förnybar energi till 38 procent av slutförbrukningen av energi år 2020. Statsrådet fattade ett principbeslut om energieffektivitetsåtgärder den 4 februari 2010. De åtgärder som presenterades i principbeslutet bedöms kunna möjliggöra en besparing på sammanlagt 37 TWh i slutförbrukningen av energi fram till år 2020.

7 7 Nuläge, överblick av branscher 2/2


Ladda ner ppt "LOVISA-NEJDENS NÄRINGSLIVSSTRATEGI Bilaga 11.5.2010 2010-2015 Den människonära och livskraftiga Lovisa-nejden."

Liknande presentationer


Google-annonser