Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rymden. RYMDEN Världsbildens framväxt Thales 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom att sitta fast i olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rymden. RYMDEN Världsbildens framväxt Thales 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom att sitta fast i olika."— Presentationens avskrift:

1 Rymden

2 RYMDEN

3 Världsbildens framväxt Thales 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom att sitta fast i olika sfärer

4 Ptolemaios - 150 år e.kr Jorden var i universums centrum och allt kretsade kring den Detta var en bild som kyrkan gillade vilket gjorde att synen skulle bestå ända till 1500-talet!

5 Columbus 1492

6 Nicholaus Kopernikus – 15oo-talet Publicerar en heliocentrisk världsbild dvs. att solen ligger i centrum och planeterna kretsar runt den

7 Kepler – 1600-talet Formulerade tre lagar kring hur planeterna rör sig runt solen

8 Galilei – 1600-talet Uppfann kikaren vilket gjorde att man kunde utforska rymden på ett bättre sätt

9 Isaac Newton (1642-1727) Upptäckte gravitationen och formulerade sina rörelselagar

10 Edwin Hubble (1889- 1953) Klurade ut att universum expanderade genom att upptäcka rödförskjutningen 1924

11 Magnus – 2000-talet Vill att ni ska göra ett bra arbete och få riktigt bra betyg i fysik

12 Hubbleteleskopet - idag

13 Universum – gissningsvis ca 14 miljarder år gammalt

14 Big Bang teorin

15 Tre skäl som talar för Big Bang-teorin Bakgrundsstrålningen (det vill säga att det finns lite, lite värme, men exakt lika mycket, överallt i universum) Rödförskjutningar (dessa gör att man ser att universum expanderar) Att grundämnena är så väl utspridda

16 Galaxer

17 Vår galax- Vintergatan Har ett par hundra miljarder stjärnor, där vår sol är en av dem Jorden ligger i utkanten av Vintergatan

18 Solsystemet

19 Solen - en stjärna

20 Fakta solen (gul stjärna) Temperatur ytan 6 000 °CTemperatur 109 gånger större diameter än jorden och väger cirka 1,99×10 30 kg, alltså 333 000 gånger jordens massa. Omkring 99 % av hela solsystemets massa finns i solen, som är en medelstor stjärna. Många andra stjärnor i universum är mycket större.massa universum Avstånd från jorden är ca 26 228 450 000 000 000 km ( ca 8 ljusminuter) Den höga temperaturen i solens centrala delar gör att väte omvandlas till helium (He) genom fusion (kollision). Denna process producerar en stor mängd energirika fotoner.heliumfusion fotoner

21 Olika typer av stjärnor (solar) Vit stjärna – ca 10000 grader celsius Gul stjärna – ca 6000 grader celsius Röd stjärna – ca 3000 grader celsius

22 Merkurius

23 Venus

24 Jorden/Tellus

25 Sputnik 2 med Lajka – 1957, första levande varelsen i rymden

26 Vostok 1 med Jurij Alexejevitj Gagarin – 1961, första människan i rymden

27 Månen

28 Apollo 11- Besättning Armstrong, Collins och Aldrin ArmstrongCollinsAldrin

29 20 juli 1969

30 Konspirationsteorier om månlandningen!! Flaggan står rakt ut och svajar På de filmer som visar månlandningen kan man till exempel se, att flaggan som sätts upp vajar. På månen saknas luft och därmed skulle det vara omöjligt för en flagga att blåsa. Detta kan dock enkelt förklaras just genom att flaggan hålls upp av en metallpinne som ligger i flaggans överkant. Så länge pinnen hålls upp kommer flaggan att fortsätta stå rakt ut från stången. Att flaggan vajar kan förklaras med att den nyss är uppsatt. Den sattes då i gungning, och eftersom det inte finns någon luft så bromsas inte dessa svängningar upp på samma sätt som de gör på jorden.filmerflagganluftblåsasvängningar

31 Ljuset är fel Ljuset lär också vara felaktigt enligt vissa. Precis som på jorden kan det även på månen uppstå både konvergerande och divergerande skuggor. Dessutom skall man komma ihåg att jorden utgör en mycket kraftig ljuskälla på månen så det finns med andra ord två ljuskällor att ta hänsyn till. Även månytan är belyst och kommer i sin tur att återkasta ljus på föremål.Ljuset konvergerandedivergerandeskuggor ljuskälla

32 Stjärnor saknas på foton En annan vanlig optiskt relaterad misstanke är den om hur stjärnor inte syns i fotografierna från månen, trots att månen saknar atmosfär. Detta har dock att göra med att solen skiner i fotografierna där detta fenomen är tydligt, och kamerorna var därför justerade för exponering i dagsljus. Samma fenomen kan ses även på jorden en stjärnklar natt där något väldigt ljusstarkt fotograferas.

33 Månfilmen skulle spelats in i slowmotion Misstankar finns också om att den lite studsiga gången som märks på filmerna enbart skulle vara att filmerna körs på lägre hastighet. Om filmerna körs på högre hastighet ser det enbart ut som om de springer med tung utrustning vilket enligt många skulle kunna vara en förklaring på detta. Flera experiment har genomförts för att uppnå samma lätthet i sprången som Aldrin och Neil Armstrong har på filmer, men alla har kapitalt misslyckats med det. Steglängden kan endast uppnås genom hopp och då är rörelsemönstret inte korrekt.AldrinNeil Armstrong

34 12 personer på månen Apollo 11 1969 Neil Armstrong Buzz Aldrin Apollo 12 1969 Charles P. Conrad Alan L. Bean Apollo 14 1971 Alan Shepard Edgar D. Mitchell Apollo 15 1971 David R. Scott James B. Irwin Apollo 16 1972 John W. Young Charles M. Duke Apollo 17 1972 Eugene A. Cernan Harrison H. Schmitt

35 Apollo 13 Finns på film med Tom Hanks. Rymdraketen skulle landa på månen men efter en explosion skadades bränslecellerna och man fick inrikta sig på att försöka få tillbaka besättningen levande, vilket man fick!!

36 Mars

37 Jupiter

38 Saturnus

39 Uranus

40 Neptunus

41 Avstånd Ett ljusår är avståndet ljuset färdas på ett är. Närmsta stjärna utanför vårt solsystem är 4,3 ljusår bort, (Proxima Centauri)

42 Första svensken i rymden- 2006

43 Christer Fuglesang- ISS

44 Skriftligt arbete som besvarar följande frågor:

45 1.Förklara på ett bra sätt hur den naturvetenskapliga världsbilden växt fram. (minst en egen person som jag inte hade med) 2.a, Förklara ”Big bang-teorin” och de ”bevis” som stödjer denna teori? 3.Rita och förklara hur universum ser ut och hur det förändras. 4.Ge exempel på hur tekniken, miljön, samhället och levnadsvillkoren har förändrats när vi fick ökad vetskap om Astronomi.

46 Tid till detta: Resterande av dagens lektion Arbeta fritt hemma inlämningsdatum fredag den 24:e januari Hur ni skriver detta arbete är upp till er, Det ska dock finnas källförteckning till all fakta! Arbetet ska lämnas in utskrivet (fråga mig om hjälp när ni är färdiga)

47 Betygskriterier För betyget E Besvara frågorna på ett bra sätt utan att använda sig av avskrifter från böcker eller Internet. Har källförteckning till allt ni skriver (källorna ska vara klokt valda) Visa på att man kan skillnaden på fakta och tro.

48 För betyget C Har med egna åsikter om vad man själv tror samt kloka motiveringar till varför man tror så till varje fråga. Kunna förklara hur olika himlakroppars rörelse påverkar varandra Föra ett mer utvecklande resonemang hur Universum skapats.

49 För betyget A Jämföra olika källor till varje fråga. Förklara andra fenomen på jorden genom att använda denna kunskap om Astronomi. Föra väl utvecklade resonemang om hur Universum skapats och utvecklats.


Ladda ner ppt "Rymden. RYMDEN Världsbildens framväxt Thales 600 f.kr Jorden är en platt skiva och solen, månen och planeterna kretsar runt genom att sitta fast i olika."

Liknande presentationer


Google-annonser