Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En grupp universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet Ann-Katrin Perselli Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En grupp universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet Ann-Katrin Perselli Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 En grupp universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet Ann-Katrin Perselli Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek Mötesplats inför framtiden, Borås 2006-10-12

2 Bakgrund Projektet CUL, Centrum för Undervisning och Lärande Pedagogisk kompetens för alla lärare

3 Undersökningen Metod  Intervjuer De intervjuade  Tio lärare  Två städer  Linköpings Tekniska högskola, Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap

4 Frågeområden Lärarnas syn på:  Deras egen informationskompetens  Studenternas informationskompetens  Bibliotekets roll  Universitetslärarens roll  Samarbete och CUL

5 Vad har vi fått fram? De olika områdena :  1. Studenternas informationskompetens  2. Ansvar  3. Undervisning i informationssökning  4. Lärarnas informationskompetens  5. Biblioteket  6. Samarbete  7. CUL

6 1.Studenternas informationskompetens ”naiv barnslig uppfattning som är helt OK hos min sjuåring” Använder inte vetenskaplig litteratur Svårigheter med att läsa engelska

7 1.Studenternas informationskompetens (forts.) Fråga 8: Vad ska studenterna kunna i informationssökning? Fråga 6: Hur vill du att en student som du handleder ska söka information till en uppsats? Fråga 9: Hur ser en bra uppsats ut?

8 1.Studenternas informationskompetens (forts.) Vad ska studenterna kunna?  Nyfikenhet och kreativitet  Kritiskt förhållningssätt  Finna relevant information  Tillgodogöra sig innehållet  Omvandla till kunskap

9 1.Studenternas informationskompetens (forts.) En bra uppsats bör innehålla:  En röd tråd  Bra form, metod och analys  Bidra till vetenskapen  Problematisera  Teoretisk bakgrund  Knyta ihop data och teori samt skapa ny kunskap

10 1.Studenternas informationskompetens (forts.) Informationskompetens  Den utvidgade definitionen, Christine Doyle (1994)  Den relativistiska modellen, Christine Bruce (1997)  Högskolelagen, kapitel 1, § 9 (Lag 1992:1434)

11 1.Studenternas informationskompetens (forts.) Skillnader:  Litet samband mellan intentioner och resultat  Missar lärprocessen  Uppsatsen ses som en slutprodukt

12 2. Ansvar ”Someone else’s job” Utbildningsnämnden Läraren Bibliotekarien Studenten Alla

13 3. Undervisning i informationssökning Vaccin Strimma Progression

14 4. Lärarnas informationskompetens Del av jobbet Doktorandtiden Undervisas av bibliotekarier – nej tack Informationsstress

15 5. Biblioteket Fysisk byggnad Elektroniskt Tidskrifter  Humaniora och samhällsvetenskap  Naturvetenskap och teknik

16 6. Samarbete Kontaktbibliotekarier Litteraturluncher Sociala och organisatoriska skillnader

17 7. CUL Kritik  Annonseras för sent  Få praktiska tips  Kurser i informationskompetens Förslag  En arena

18 Våra förslag Utveckling av kursplanerna Beskrivning av bibliotekets undervisning Nyanställda Pedagogisk utveckling

19 Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet Rapporten i fulltext:  http://www.ep.liu.se/ea/cul/2006/011/cul06011.pdf http://www.ep.liu.se/ea/cul/2006/011/cul06011.pdf Beställas tryckt  http://www.liu.se/org/cul http://www.liu.se/org/cul


Ladda ner ppt "En grupp universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet Ann-Katrin Perselli Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser