Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I det nationella materialet kan vi urskilja tre olika nivåer på arbetet att förbättra högskoleutbildningarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I det nationella materialet kan vi urskilja tre olika nivåer på arbetet att förbättra högskoleutbildningarna."— Presentationens avskrift:

1

2 I det nationella materialet kan vi urskilja tre olika nivåer på arbetet att förbättra högskoleutbildningarna

3 Tre nivåer av forskning och utvecklingsarbete 1.löpande kvalitetsarbete, 2.pedagogiskt utvecklingsarbete 3.forskning.

4 Lokal studie och hypoteser visa och problematisera pedagogiskt utvecklingsarbete dvs Nivå 2 Om denna nivå är svagt utvecklad, svagt organiserad samt svagt dokumenterad skapas inga förbindelser mellan löpande undervisning och den mest kvalificerade reflektionen på forskningsnivå. Lärosäten som präglas av samband och återkoppling mellan nivåerna 1-2-3 har bättre förutsättningar att utveckla nationellt och internationellt ledande forskning inom det högskolepedagogiska fältet och att utbildningen vid dessa lärosäten blir bättre.

5 Kartlägging KaU metod Gällande arbets- och beslutsordning Enkät till dekaner Enkät till avdelningarna Sökningar i forsknings databasen Intervjuer centrumbildningar Sökningar på universitetet intranät Enkät från högskoleverket

6 Centralt förvaltad utveckling av lärande i den högre utbildningen Saknas

7 Centrumgrupperingar Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, (CSD) Science, Mathematics and Engineering including Technology and Design, (SMEER)

8 Forskningsämnen Pedagogik Pedagogiskt arbete

9 Nivå 2? De didaktiska centrumbildningarna har inget uppdrag rörande de högskole- pedagogiska utvecklingsfrågorna.

10 Nivå 2? Forskningsämnet pedagogik har visserligen monopol på högskolepedagogiska kurser. Pedagogik erbjuder trots detta monopolställning ingen organisation för att publicera, efterarbeta eller diskutera arbeten som görs inom ramen för nämnda kurs

11 FoU inom nivå 2 som är registrerat i universitetets forsknings databas

12 Nivå 2 i Databasen Det finns många bidrag i databasen som behandlar Nivå 2. Många avdelningar finns representerade. Den fakultet som inte har någon centrumbildning har historiskt det bredaste engagemanget.

13 Vår tidigare dekans perspektiv- enkät

14 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Ca 700 ord (2sidor) Nivå 1 löpande kvalitetsarbete, Merpart av vad som avhandlas behandlar fakta, kursutveckling, program och kursutveckling, strategi (600 ord) Nivå 2 pedagogiskt utvecklingsarbete, Inget Nivå 3 forskning En presentation av sina centrumbildningar egentligen inget som handlar om pedagogik(100 ord)

15 Fakultetsnämndens för teknik- och naturvetenskap Ca 600 ord. Nivå 1 löpande kvalitetsarbete, Beskrivning av mål och aktiviteter (300-350 ord) Nivå 2 pedagogiskt utvecklingsarbete, Sammanlagt (ca 100-150 ord) Nivå 3 forskning Sammanlagt (ca 50-100 ord)

16 Fakultetsnämnd för samhälls- och livsvetenskaper Ca 100 ord Fakultetsnämnden har inte ännu haft denna fråga på dagordningen. Vi har haft fullt upp med andra frågor och Bologna. Någon uppdelning i 1, 2 eller 3 är inte meningsfull

17 Estetisk-filosofiska fakultetsnämnden Ca 200 ord. Nivå 1 löpande kvalitetsarbete, Beskrivning av mål och aktiviteter (ca 50 ord) Nivå 2 pedagogiskt utvecklingsarbete, Inget Nivå 3 forskning Sammanlagt (ca 150 ord) en presentation av vilka forskningsämnen och centrumbildningar som ingår.

18 Avdelningarnas uppgifter om egen högskoledidaktisk FoU- enkät 1.Genomförd högskoledidaktisk forskning 2.Genomförda högskolepedagogiska utvecklingsprojekt inom ämnesgruppen. Dokumenterat 3.Finns annat pedagogiskt utvecklingsarbete inom gruppen – genomfört eller pågående – som ni/du vill framhålla 4.Finns någon typ av pedagogiskt utvecklingsarbete eller ämnesdidaktisk forskning som du – annan aktör inom din ämnesgrupp – skulle vilja genomföra om finansiering om finansiering finns?

19 Svarsfrekvens avdelningar

20 Sammanfattning avdelningarnas enkät -intresse Vi kan konstatera att det finns ett stort intresse för högskolepedagogiska frågor på många avdelningar. Flera avdelningar har flera uppgiftslämnare. Detta är en viktig tillgång.

21 Sammanfattning avdelningarnas enkät- kvalitetssäkring fo. databas sökn. De allra flesta referenser som avdelningarna hänvisade till hade vi hittat. Det fanns dock undantag. –Inte registrerat –Registrerat material ”finns inte” i realiteten

22 Sammanfattning avdelningarnas enkät - forskningen I det material vi fått från avdelningarna framhålls vikten av forskningen inom forskningscentra CSD, CSL, SMEER samt ämnena Pedagogik och Pedagogiskt arbete.

23 Rekommendationer Synliggör högskolepedagogisk utveckling i en reviderad Arbets- och beslutsordning. Gemensam högskolepedagogisk arena årliga arrangemang, högskolepedagogiskt centrum, seniora forskare, publiceringar och seminarieverksamhet.

24 Work shop Hur gör vi vårt högskolepedagogiska utvecklingsarbete synligt?


Ladda ner ppt "I det nationella materialet kan vi urskilja tre olika nivåer på arbetet att förbättra högskoleutbildningarna."

Liknande presentationer


Google-annonser