Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Blekingetrafiken Trafikslag: Tåg Sträcka: Kristianstad - Karlskrona.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Blekingetrafiken Trafikslag: Tåg Sträcka: Kristianstad - Karlskrona."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Blekingetrafiken Trafikslag: Tåg Sträcka: Kristianstad - Karlskrona

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Kristianstad-Karlskrona samt Karlskrona-Kristianstad. Antal mätta turer på sträckan: 10 st. Antal utdelade enkäter: 543 st. Antal insamlade enkäter: 493 st. Svarsfrekvens: 90,8% Bortfall: 9,2% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 75 år 2010, vilket motsvarar betyget mycket bra. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Resenärerna är mycket nöjda med informationens tydlighet på stationen och ombord på tåget. Värdena för enkel påstigning på tåget ligger utomordentligt bra, även bland äldre resenärer. Hur bekväma sittplatserna är får ett medelbetyg, vilket är en nedgång sedan 2009. Personalen ombord anses vara mycket serviceinriktade. Andelen resenärer som är mycket nöjda med städningen ombord har ökat sedan 2009 och ligger nu på en mycket bra nivå. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje, fast det är en liten nedgång från förra årets mätning. Tidhållningen på tågen ligger på en mycket bra nivå. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (19%) och fler avgångar (14%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 27 ”Sänka priserna så ännu fler tar tåg och buss i stället för bilen. Kör själv för ungefär samma pris beroende på bensinpriset.” ”Serveringsvagn eller dylikt.” ”Fler avgångstider, var 30:e minut.” ”Ja, se till att tågen är fräscha.” ”Eliminera förseningar.” ”Bättre sittplatser, justerbara säten, mjukare säten.” ”Bättre reglering av värmen, ibland iskallt, ibland bastu.” ”Bättre information när det förekommer förseningar.” ”Bättre plats för större bagage.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Blekingetrafiken Kristianstad - Karlskrona 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Blekingetrafiken Trafikslag: Tåg Sträcka: Kristianstad - Karlskrona."

Liknande presentationer


Google-annonser