Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarförbundets arbete för bättre Vård-IT. Vård - IT- kartan – rapport januari 2011 Enkätundersökning av Users Award 2004 och 2010 Antal Svarsfrekvens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarförbundets arbete för bättre Vård-IT. Vård - IT- kartan – rapport januari 2011 Enkätundersökning av Users Award 2004 och 2010 Antal Svarsfrekvens."— Presentationens avskrift:

1 Läkarförbundets arbete för bättre Vård-IT

2 Vård - IT- kartan – rapport januari 2011 Enkätundersökning av Users Award 2004 och 2010 Antal Svarsfrekvens Läkare 486 70 % Utvecklingen har backat!

3 Införande och uppföljning

4 IT-systemens utformning

5 IT-systemen och samverkan Andel läkare som är nöjda

6 År 2012 start för sjukvårdens IT – revolution - om regeringen får som den vill 1.Förberedande arbete från 2006 2.Nytt steg - med start år 2011/12 Införande – Användning - Nytta

7 Regering i nära samarbete med SKL Nationell strategi för eHälsa (och läkemedel) Tredelad 1. Invånartjänster - mina vårdkontakter - min journal på nätet (Patientmaktutredningen) - etc, etc. 2. Vårdtjänster - Nationell patientöversikt - Pascal, nationell ordinationsdatabas och andra stöd för läkemedelshantering - Nationella Kvalitetsregister - Säkerhetslösningar SITHS-kort - etc, etc. 3. Verksamhetsstyrning - Nationella kvalitetsregister - Öppna jämförelser

8 Nationellt informationsstruktur (NI) – enhetligt språk för att beskriva sammanhanget - vårdens processer Nationellt fackspråk (NF) – enhetliga begrepp (280 000 unika begrepp översatta Snomed CT) Indirekt införande genom att strukturera vårdens processer - ca 100 st i sjukvården, (hjärtsvikt klar, arbete med diabetes pågår) Socialstyrelsen Gemensamt språk – grundläggande byggsten

9 1. Bindande föreskrifter om enhetliga termer - Revidering av föreskrifter om informationshantering och journalföring - Ikraftträdande 1 januari 2013 2. Utbildnings/implementeringsorganisation - riktas till 450 000 som arbetar i hälso- och sjukvården - 600 processledare - Start våren 2012 Regeringen till Socialstyrelsen Uppdrag om införande

10 Ett gemensamt råd mellan staten och SKL - utses av regeringen 1 Socialstyrelsens GD ordförande 2 SKL/landstingen 3 Privata och offentliga vårdgivare 4 Läkemedelsverket, Myndigheten för vårdanalys 5 Universitet och högskolor 6 Professionsorganisationer – bl.a. Läkarförbundet Förvaltningsorganisation – gemensam Socialstyrelsen/SKL (70 nya tjänster?) Förslag till regeringen december – start våren 2012 Socialstyrelsen och SKL gemensamt Förslag Ny nationell organisation

11 Översyn av 2008 års patientdatalag - direktiv inom kort - parallellt uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga var problemen finns Vad ska utredas Samordning med Socialtjänstens informationsförsörjning Lokala behörighets- och säkerhetslösningar Stärkt roll för patienten Ändrad lagstiftning Tidigast 1 januari 2015 Regering Ny utredning

12 Bindande föreskrifter utifrån uppgiften att föra journal Nationella riktlinjer/kvalitetsindikatorer Dokumentationsstyrning – styrning via mallar Ekonomiska incitament – del av överensk./kriterier för statsbidrag * Patientsäkerhet (2,5 miljarder) * Statsbidragen till de mest sjuka äldre (3,7 miljarder) * Kvalitetsregistersatsningen (1,5 miljarder) Regering Ny samordnad kraftfullt nationell styrning

13 Krav från Läkarförbundet

14 1. Säkerställa patienternas integritet och anonymitet - utvecklingen kan inte springa före lagstiftningen 2. Betalt för merarbete men inga resultatbaserade ersättningar - in te en ytterligare uppgift i en stressad vardag som används för att betygssätta/ersätta 3. Förenkla inrapporteringen - maskinell rapportering som fungerar med befintliga journalsystem 4. Läkarkårens/spec.föreningarnas centrala roll måste tydliggöras - ges uppdraget att tolka data, ta fram medicinska kvalitetsindikatorer och stimulera lokalt förändringsarbete Nationella Kvalitetsregister – förbundets krav

15 Kanaler Nationell terminologi- server Medborgarportalen F-kassan Vårdgivare 3 Vårdgivare 2 Vårdgivare 1 Tandvård Entydiga termer Patientens kontaktytor Rättsliga mynd. Sociala mynd. Nationellt baskrav Lokala tillägg Ej strukturerat Kanaler 1. Ordinationsorsak 2. Läkemedel 3. Åtgärder 4. Mikrobiologi 5. Diagnoser 6. Patientadmin data. 7. Kem.lab Övriga källor Google-sökmönster Receptfria läkemedel 1177-sökorsaker Vårdkontaktorsaker... MEDBORGARENS SKRIVYTA MOT VÅRDEN OCH ANDRA MYNDIGHETER Andra patienter Communities etc Kvalitetsregister och tillämpningar Patientens behov i centrum

16 Patienten/medborgarens skrivyta F-kassan Vårdgivare 3 Vårdgivare 2 Vårdgivare 1 Tandvård Rättsliga mynd. Sociala mynd. Annan vårdgivare Patienten/medborgarens skrivyta Fack 4Fack 3Fack 2Fack 1 Patientens åtkomstVårdgivarens åtkomst Fack 5? Andra Se även nästa…

17 Patienten/medborgarens skrivyta F-kassan Vårdgivare 3 Vårdgivare 2 Vårdgivare 1 Tandvård Rättsliga mynd. Sociala mynd. Annan vårdgivare Patienten/medborgarens skrivyta Fack 4Fack 3Fack 2Fack 1 Patientens åtkomstVårdgivarens åtkomst Fack 5? Andra

18 Hur kan läkarnas inflytande öka? - Engagemang kollegor emellan, lämna konstruktiva förslag till förbättringar - Delta i lokalt arbete (IT-skyddsronder, objektsägare, systemägare) - Delta i nationella expertgrupper, projektledare etc) Vad Läkarförbundets kan göra? - Delta i nationella styr-/referensgrupper - Förmedla kontakter - Nätverk - Öppna jämförelser


Ladda ner ppt "Läkarförbundets arbete för bättre Vård-IT. Vård - IT- kartan – rapport januari 2011 Enkätundersökning av Users Award 2004 och 2010 Antal Svarsfrekvens."

Liknande presentationer


Google-annonser