Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utdrag från Öppna jämförelser Gymnasieskola 2010 SKL Samtliga data har hemkommunsperspektiv, dvs avser gymnasieelever som är folkbokförda i respektive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utdrag från Öppna jämförelser Gymnasieskola 2010 SKL Samtliga data har hemkommunsperspektiv, dvs avser gymnasieelever som är folkbokförda i respektive."— Presentationens avskrift:

1 Utdrag från Öppna jämförelser Gymnasieskola 2010 SKL Samtliga data har hemkommunsperspektiv, dvs avser gymnasieelever som är folkbokförda i respektive kommun. Uppgifterna avser vårterminen 2009 Tabellerna i SKL:s rapport är inte könsuppdelade Urvalet av kommuner motsvarar det 7-kommunersnätverk som Linköping är en del av kompletterat med universitetsstäderna Växjö, Karlstad, Umeå och Lund. 2015-03-28 1

2 Både SKL och Skolverket presenterar statistik från SCB. Till skillnad från Skolverket gör SKL jämförelser mellan kommuner med syftet att stimulera till analys och diskussioner. Jämförelserna som görs är: Rangordning av samtliga kommuners data samt färgmarkering enligt nedan Modellberäknade värden som också rangordnas. Modellberäkningen bygger på samband mellan elevernas resultat och elevernas bakgrundsfaktorer såsom meritvärde från grundskolan, föräldrars utbildningsnivå, utländsk bakgrund, disponibel inkomst och familjesammansättning. 2015-03-28 2 25 % bästa värden 50 % i mittfältet25 % sämsta värden

3 Indikatorer RESULTAT (avser VT 2009) Andel elever, folkbokförda i kommunen som : −inom 4 år fullföljt gymnasieutbildning, samtliga elever −inom 3 år fullföljt gymnasieutbildning exklusive IV-program −efter avslutad examen uppnått grundläggande behörighet −inom 3 år uppnått grundläggande behörighet Genomsnittlig betygspoäng Andel elever med direktövergång till universitet och högskola Andel elever som påbörjat studier vid universitet och högskola inom 3 år efter avslutad utbildning RESURSER (avser 2006 – 2008) Nettokostnad per elev treårigt medelvärde 2006- 2008 2015-03-28 3

4 Andel av samtliga elever, folkbokförda i kommunen, som inom 4 år fullföljt gymnasieutbildning 2015-03-28 4

5 Andel av samtliga elever, folkbokförda i kommunen, som inom 4 år fullföljt gymnasieutbildning 2015-03-28 5 Pilen visar utvecklingen jämfört med 2008RangordningModellberäkning Lund1943 Jönköping4346 Eskilstuna563 Örebro10132 Umeå10395 Karlstad11969 Växjö135181 Linköping138143 Uppsala180187 Västerås235190 Norrköping240180

6 Andel elever, folkbokförda i kommunen, som inom 3 år fullföljt gymnasieutbildning exklusive IV-program 2015-03-28 6

7 Andel elever, folkbokförda i kommunen, som uppnått grundläggande behörighet efter avslutad examen 2015-03-28 7

8 Andel elever, folkbokförda i kommunen, som uppnått grundläggande behörighet efter avslutad examen 2015-03-28 8 Pilen visar utvecklingen jämfört med 2008RangordningModellberäkning Linköping7551 Jönköping80104 Uppsala9266 Lund126158 Västerås13685 Norrköping156103 Örebro174110 Eskilstuna17773 Karlstad192163 Växjö201216 Umeå216233

9 Andel elever, folkbokförda i kommunen, som inom 3 år uppnått grundläggande behörighet 2015-03-28 9

10 Genomsnittlig betygspoäng för elever folkbokförda i kommunen 2015-03-28 10

11 Genomsnittlig betygspoäng för elever folkbokförda i kommunen 2015-03-28 11 Pilen visar utvecklingen jämfört med 2008RangordningModellberäkning Lund50,3 Uppsala370,1 Linköping630,0 Jönköping67-0,1 Umeå82-0,4 Växjö86-0,2 Norrköping1120,1 Örebro131-0,1 Eskilstuna1430,2 Karlstad153-0,3 Västerås161-0,3

12 Andel elever med direktövergång till universitet och högskola 2015-03-28 12 Pilen visar utvecklingen jämfört med 2008AndelRangordning Uppsala37,71 Lund34,23 Karlstad23,939 Linköping23,347 Umeå23,249 Västerås22,172 Växjö21,977 Norrköping21,880 Eskilstuna21,0103 Jönköping19,4137 Örebro19,3140

13 Andel elever som påbörjat studier vid universitet och högskola inom 3 år efter avslutad utbildning 2015-03-28 13 Pilen visar utvecklingen jämfört med 2008AndelRangordning Lund65,62 Uppsala61,05 Linköping48,813 Örebro46,223 Västerås44,729 Växjö44,730 Karlstad41,360 Norrköping40,869 Jönköping39,888 Umeå39,690 Eskilstuna35,3156

14 Nettokostnad per elev treårigt medelvärde 2006- 2008 Procentuell avvikelse från standardkostnad 2015-03-28 14 % avvikelse Rang- ordning Eskilstuna-12,78 Norrköping-10,219 Örebro-10,120 Jönköping-9,323 Västerås-8,426 Växjö-6,536 Lund-3,760 Linköping-0,196 Karlstad1,2116 Uppsala4,8174 Umeå8,1217


Ladda ner ppt "Utdrag från Öppna jämförelser Gymnasieskola 2010 SKL Samtliga data har hemkommunsperspektiv, dvs avser gymnasieelever som är folkbokförda i respektive."

Liknande presentationer


Google-annonser