Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomlysning av vår organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomlysning av vår organisation"— Presentationens avskrift:

1 Genomlysning av vår organisation
Hur skall skolan organiseras i framtiden? Vad tycker du (och alla andra)?

2 Bakgrund Ny skollag och ny läroplan 2011
Ny uppdelning avseende mål att uppnå och kunskapskrav (3, 6 och 9) Forskningsresultat Nationella prov (3, 6 och 9) Tankar hos personal Tankar hos föräldrar och elever

3 Fullriggaren Malevik Åldersblandning var en del av konceptet när skolan byggdes liksom spårtanken. Det var också ett uppdrag från politikerna. Personalen hade kompetens kring runt hur man bör arbeta med sådana grupper för bästa resultat

4 Forskning Svagt vetenskapligt stöd för pedagogiska vinster med åldersblandning Ahl 1989, Sandqvist 1994, Sandell 1995, Veenman 1995, Sandell 2002, Vinterek 2005, Kroksmark 2007, Johansson/Lindahl div. artiklar i vetenskapliga tidskrifter I nuläget lämnar en del skolor åldersblandning (bl.a. Torås efter Kroksmarks analys)

5 Förutsättningar Lokaler Antal elever/årgång
Lärares ämneskombinationer och behörighet (legitimation – få sätta betyg) Ekonomi Skall man göra en ev. förändring helt eller successivt? Handlar inte bara om åldersblandning alt. åldershomogent eller både och

6 Hur? Enkät till föräldrar/vårdnadshavare Djupintervjuer med föräldrar
Brukarrådet Enkät till personal Fokusgrupper personal Enkät till elever (alt. intervjuer/gruppsamtal som dokumenteras av vuxna) Ta del av forskning samt andra enheters/kommuners erfarenheter Kontakta Skolverket …..

7 En öppen process Samlar in tankar och idéer
Ytterst är det skolan som skall ta ett professionellt beslut om bästa sätt att klara uppdraget utifrån de förutsättningar som finns just här Viktigt att inte gå in på vissa alternativ för snabbt utan försöka se ”brett”

8 Tidsplan Genomföra allt under hösten
Skolledningen skriver fram ett förslag i januari som presenteras på lsg (lokal samverkansgrupp) och på BR Skolledningen tar ett beslut i februari (samråd med BR och lsg) som kommuniceras ut Därefter vidtar planering och tjänstefördelning för kommande läsår Senast i maj skall ev. nya elevgrupper samt vilka som undervisar var/mentorer (på gruppnivå) vara klara och presenteras

9 Du och din röst är viktig!
Vi hoppas du vill delta Du är välkommen att engagera dig i BR Ta del av forskning Prata med vänner och bekanta som har barn på andra skolor Du är välkommen att ta direktkontakt med verksamhetschef Kerstin Ekman-Hake Hur gör vi tillsammans Sveriges bästa skola?

10 God lärandemiljö Systemteoretiskt förhållningssätt
Samskapa goda lärande-, samarbets- och kommunikationsmiljöer för ALLA Arbeta förebyggande Bygga på det goda – det som fungerar, uppskattande och framtidsorienterat Allt är kommunikation Alla har något att bidra med Från problemfokus till lösningsfokus Dialog – samtal ger delaktighet Tala med - hjälpsamt


Ladda ner ppt "Genomlysning av vår organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser