Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mahmud Al Hakim 2  Mål för kursen  Kursplanering  Kurslitteratur  Betygsättning  Grunder om databaser  Tabeller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mahmud Al Hakim 2  Mål för kursen  Kursplanering  Kurslitteratur  Betygsättning  Grunder om databaser  Tabeller."— Presentationens avskrift:

1 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se

2 2  Mål för kursen  Kursplanering  Kurslitteratur  Betygsättning  Grunder om databaser  Tabeller

3  Kursen skall ge grundläggande kunskaper om Access databaser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser.

4  Ladda ner från www.yrkeshogskolan.net

5  Titel: Access 2003 Grundkurs  Författare: Meg Marnon  Förlag: Skandinaviska Databöcker www.databok.se www.databok.se  ISBN: 91-89493-94-X

6  Obligatorisk inlämningsuppgift som utförs enskilt.  Betyg: IG eller G  Databas, ska vara inlämnad/inskickad vecka 39.  Redovisning sker vecka 40 (grupp 1) och vecka 41 (grupp 2).

7 7 1. Nationalencyklopedin Databas: mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem. …

8 8 2. Wikipedia En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen. Ordet databas kan beteckna informationen som finns lagrad, eller den programvara som förstår att tolka den ofta mycket komplexa datastrukturen som lagras på hårddisken.

9 9 3. Paginas IT-ordbok: 3. Paginas IT-ordbok: En samling information som organiserats så att ett dataprogram snabbt kan hitta önskade data. En databas är ett elektroniskt kortregister. Traditionella databaser organiseras i fält, poster och filer. Ett fält är en enskild datamängd, en post är en uppsättning sammanhörande fält och en fil är en samling poster. En enkel telefonkatalog kan jämföras med en fil. Den innehåller en lista med poster som var och en innehåller tre fält: namn, adress och telefonnummer. För att hantera informationen i en databas används ett databashanteringssystem (Database Management System, DBMS). Detta är en samling program för att lägga in, organisera och hämta ut data i en databas. Uttrycket databas används numera oftast för att beteckna ett helt databashanteringssystem.Paginas IT-ordbok:Paginas IT-ordbok:

10 10  Access www.microsoft.se www.microsoft.se  Oracle www.oracle.com www.oracle.com  MS SQL Server www.microsoft.com/sql www.microsoft.com/sql  IBM DB2 www.ibm.com/db2 www.ibm.com/db2  MySQL www.mysql.com www.mysql.com

11 11  TIPS Läs om grunderna om databaser här: http://www.databasteknik.se/webbkursen/index.html http://www.databasteknik.se/webbkursen/index.html

12

13

14

15

16

17  SIDAN 38  Övning 2.1  Övning 2.2  Övning 2.3  Övning 2.4

18

19  I en relationsdatabas: En kolumn, eller en kombination av kolumner, som alltid har ett unikt värde för varje rad i tabellen. (Man får dock inte ta med några onödiga kolumner.) Om det finns flera möjliga primärnycklar säger man att man har flera kandidatnycklar, och man väljer en av dem som primärnyckel. kandidatnycklar  När man talar om fysiska lagringsstrukturer: Ett fält, eller en kombination av fält, som alltid har ett unikt värde för varje post i filen, och som filen dessutom är sorterad efter.  I verkligheten, eller i en konceptuell datamodell: Något som unikt identiferar en viss sak, till exempel personnumret på en person.  Källa: http://www.databasteknik.se/webbkursen/ordlista.html#primarnyckel http://www.databasteknik.se/webbkursen/ordlista.html#primarnyckel


Ladda ner ppt "Mahmud Al Hakim 2  Mål för kursen  Kursplanering  Kurslitteratur  Betygsättning  Grunder om databaser  Tabeller."

Liknande presentationer


Google-annonser