Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

/2011-03-29/GIT2011, Jönköping Ansvarig publicerare av resurs Metadatapost med ikoner för: Fullständiga metadata.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "/2011-03-29/GIT2011, Jönköping Ansvarig publicerare av resurs Metadatapost med ikoner för: Fullständiga metadata."— Presentationens avskrift:

1 / /GIT2011, Jönköping Ansvarig publicerare av resurs Metadatapost med ikoner för: Fullständiga metadata Tjänst alt. datamängd Ev. extern kartvisare Titel på resursen Kort info om tjänst/datamängd KartfönsterLagerlista och teckenförklaring Resurser (från SGU)

2 / /GIT2011, Jönköping SGI + aktörer Registreringsapplikation för geotekniska undersöknings- områden Kommuner Andra mynd. Trafikverket SGU Nationella Geodataportalen (geodata.se) WMS WMS: Jordarter, brunnar, lagerföljder Riskområden, översiktplaner etc

3 / /GIT2011, Jönköping

4 / /GIT2011, Jönköping WMS PostgreSQL Geoserver csv innehåller borrhålsnamn och andra attribut dwg innehåller geoteknisk symbologiritning GeoSuite (GS Presentation) AutoCADArcGIS Excel *.jpg BH-diagram dwg csv Olika klienter: Geodata.se; OpenLayers etc polylines

5 / /GIT2011, Jönköping WMS PostgreSQL Geoserver GeoSuite (GS Presentation) Olika klienter: Geodata.se; OpenLayers etc FME (workbench) csv

6 / /GIT2011, Jönköping

7 / /GIT2011, Jönköping

8 / /GIT2011, Jönköping

9 / /GIT2011, Jönköping

10 / /GIT2011, Jönköping

11 / /GIT2011, Jönköping

12 / /GIT2011, Jönköping

13 / /GIT2011, Jönköping

14 / /GIT2011, Jönköping Stack- filer ”Uppackare” SGF fält GeoSuite ZIP SQL Server Leverantör (konsult)Trafikverket Komplettering Bearbetning Granskning

15 / /GIT2011, Jönköping Geoteknisk Sektorsportal ”Uppackare/ Granskare” SGF fält GeoSuite ZIP SQL Server Leverantör (konsult) Trafikverket ”Uppackare/ Granskare” Postgre SQL? Värd för icke-Trafikverket-data ZIP Beställare WMS Geoserver?

16 / /GIT2011, Jönköping Geoteknisk Sektorsportal ”Uppackare” SGF fält GeoSuite SQL Server Leverantör (konsult) Trafikverket ? Värd för icke-Trafikverket-data Beställare WMS Geoserver? ?

17 / /GIT2011, Jönköping ZIP GeoSuite ”Uppackare/ Granskare” SGF fält SQL Server Trafikverket SQL Server? Geoserver? Postgres Ingångssida Registerings -applikation Geoserver Digital Analog Leverantör (konsult) WMS bh. WMS omr Andra mynd. Trafikverket SGU Jordlagerföljder Kommuner WMS gis.swedgeo.se/startgsp/ Geoteknisk Sektorsportal

18 / /GIT2011, Jönköping ZIP GeoSuite ”Uppackare/ Granskare” SGF fält SQL Server Trafikverket SQL Server? Geoserver? Postgres Registerings -applikation Geoserver Digital Analog Leverantör (konsult) WMS bh WMS omr WMS omr Kommuner Andra mynd. Trafikverket SGU Jordlagerföljder WMS gis.swedgeo.se/startgsp/ Geoteknisk Sektorsportal ? Värd för icke-Trafikverket-data. Ingångssida

19 / /GIT2011, Jönköping ZIP GeoSuite ”Uppackare/ Granskare” SGF fält SQL Server Trafikverket SQL Server? Geoserver? Postgres Registerings -applikation Geoserver Digital Analog Leverantör (konsult) WMS bh WMS omr WMS omr WMS gis.swedgeo.se/startgsp/ Geoteknisk Sektorsportal ? Värd för icke-Trafikverket-data. Ingångssida

20 / /GIT2011, Jönköping ZIP GeoSuite ”Uppackare” SGF fält SQL Server Trafikverket SQL Server? Geoserver? PostgreSQL Registerings -applikation Geoserver Digital Analog Leverantör (konsult) WMS bh WMS omr WMS omr WMS gis.swedgeo.se/startgsp/ Geoteknisk Sektorsportal ? Värd för icke-Trafikverket-data. Ingångssida

21 / /GIT2011, Jönköping Trafikverket, Lovisa och Schärdin

22 / /GIT2011, Jönköping mats1

23 / /GIT2011, Jönköping Mats2

24 / /GIT2011, Jönköping mats3

25 / /GIT2011, Jönköping mats4

26 / /GIT2011, Jönköping mats5

27 / /GIT2011, Jönköping mats6


Ladda ner ppt "/2011-03-29/GIT2011, Jönköping Ansvarig publicerare av resurs Metadatapost med ikoner för: Fullständiga metadata."

Liknande presentationer


Google-annonser