Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsdirektör"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsdirektör
Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Division Kultur och Utbildning Norrbottens- musiken Norrbottens- museum Grans natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymn. Division Service Upphandling Landstings- fastigheter Kostservice Länsservice Gemensam Service Administrativ service Teknikakuten Infrastruktur Medicinskteknik Vårdsystem Administrativa system Division Länsteknik Division Opererande specialiteter Akutsjukvård Allmänkirurgi/ urologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals/ Käkkirurgi   Kvinnosjukvård Division Medicinska specialiteter Internmedicin;    Endokrinologi   Infektion   Hud   Lungmedicin   Hematologi   Njurmedicin   Hjärtmedicin   Neurologi   Gastroentero logi Reumatologi Rehabiliterings- medicin Geriatrik Länslogopedi- enheten Länsdietist- enheten Barnmedicin Barnhabilitering Barn- och ung- domspsykiatri Vårdhygien Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd AT-läkare Platschefer Strålskydd Division Diagnostik Division Primärvård Vårdcentraler i länets samtliga kommuner LSS Råd- och stödteam Rehabenhet Akutpsykiatri Psykiatrisk långtidsrehabili- tering Psykiatrisk slutenvård Psykiatrisk öppenvård Rättspsykiatri Division Vuxen-psykiatri Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker laboriatorium Division Folktandvård

2 Hälso- och sjukvårdsdirektör
Folkhälso- centrum FOU- centrum Landstingsdirektör - Ekonomiavdelning Personalavdelning Informationsavdelning Beställaravdelning Kansliavdelning Ledningsstab Avdelningen för regional utveckling LD-sekr Rådssekr Hälso- och sjukvårdsdirektör - Hälso- och sjukvårdsstab - Avdelningen för utveckling och kunskapsstyrning Stab Service Länsteknik Kultur och utbildning Primärvård Medicin Opererande Vuxen-psykiatri Diagnostik Folktand-vården

3 Hälso- och sjukvårdsdirektör
Expertgrupper Division Opererande specialiteter Akutsjukvård Allmänkirurgi/ urologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals/ Käkkirurgi   Kvinnosjukvård Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd AT-läkare Platschefer Strålskydd Division Primärvård Vårdcentraler i länets samtliga kommuner LSS Råd- och stödteam Rehabenhet Division Vuxen-psykiatri Akutpsykiatri Psykiatrisk långtidsrehabili- tering Psykiatrisk slutenvård Psykiatrisk öppenvård Rättspsykiatri Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker laboriatorium Division Folktandvård Stroke Hjärta och kärl Internmedicin;    Endokrinologi   Infektion   Hud   Lungmedicin   Hematologi   Njurmedicin   Hjärtmedicin   Neurologi   Gastroentero- logi Reumatologi Rehabiliterings- medicin Geriatrik Länslogopedi- enheten Länsdietist- enheten Barnmedicin Barnhabilitering Barn- och ung- domspsykiatri Vårdhygien Diabetes Demens Schizofreni Ångest och depression Missbruk Sjukdomsförebyggande metoder Rörelseorganens sjukdomar Cancer, palliation Vuxentandvård


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsdirektör"

Liknande presentationer


Google-annonser