Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Akutsjukvård Allmänkirurgi/ urologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals/ Käkkirurgi Kvinnosjukvård Internmedicin;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Akutsjukvård Allmänkirurgi/ urologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals/ Käkkirurgi Kvinnosjukvård Internmedicin;"— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Akutsjukvård Allmänkirurgi/ urologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals/ Käkkirurgi Kvinnosjukvård Internmedicin; Endokrinologi Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroentero logi Reumatologi Rehabiliterings- medicin Geriatrik Länslogopedi- enheten Länsdietist- enheten Barnmedicin Barnhabilitering Barn- och ung- domspsykiatri Vårdhygien Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd AT-läkare Platschefer Strålskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner LSS Råd- och stödteam Rehabenhet Akutpsykiatri Psykiatrisk långtidsrehabili- tering Psykiatrisk slutenvård Psykiatrisk öppenvård Rättspsykiatri Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker laboriatorium Norrbottens- musiken Norrbottens- museum Grans natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymn. Upphandling Landstings- fastigheter Kostservice Länsservice Gemensam Service Administrativ service Teknikakuten Infrastruktur Medicinskteknik Vårdsystem Administrativa system Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxen- psykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik

2 - Hälso- och sjukvårdsstab - Avdelningen för utveckling och kunskapsstyrning Landstingsdirektör Folkhälso- centrum FOU- centrum Avdelningen för regional utveckling - Ekonomiavdelning - Personalavdelning - Informationsavdelning - Beställaravdelning - Kansliavdelning Ledningsstab Länsteknik Kultur och utbildning Primärvård Opererande Medicin Vuxen- psykiatri Service Diagnostik Folktand- vården Stab LD-sekr Rådssekr Hälso- och sjukvårdsdirektör

3 Stroke Hjärta och kärl Diabetes Demens Schizofreni Ångest och depression Missbruk Sjukdomsförebyggande metoder Rörelseorganens sjukdomar Cancer, palliation Vuxentandvård Expertgrupper Hälso- och sjukvårdsdirektör Akutsjukvård Allmänkirurgi/ urologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals/ Käkkirurgi Kvinnosjukvård Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd AT-läkare Platschefer Strålskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner LSS Råd- och stödteam Rehabenhet Akutpsykiatri Psykiatrisk långtidsrehabili- tering Psykiatrisk slutenvård Psykiatrisk öppenvård Rättspsykiatri Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker laboriatorium Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxen- psykiatri Division Folktandvård Internmedicin; Endokrinologi Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroentero- logi Reumatologi Rehabiliterings- medicin Geriatrik Länslogopedi- enheten Länsdietist- enheten Barnmedicin Barnhabilitering Barn- och ung- domspsykiatri Vårdhygien


Ladda ner ppt "Landstingsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Akutsjukvård Allmänkirurgi/ urologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals/ Käkkirurgi Kvinnosjukvård Internmedicin;"

Liknande presentationer


Google-annonser