Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värnamo Sjukvårdsområde Patientsäkerhet 2010-01-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värnamo Sjukvårdsområde Patientsäkerhet 2010-01-26."— Presentationens avskrift:

1 Värnamo Sjukvårdsområde Patientsäkerhet 2010-01-26

2 Mission Värnamo sjukvårdsområde ska vara ett av världens säkraste och effektivaste lokala sjukvårdssystem 31 december 2010.

3 Vad vill vi ska känneteckna god och säker vård? Inga undvikbara dödsfall Inget undvikbart lidande Ingen undvikbar väntetid Ingen hjälplöshet Inget slöseri Donald Berwick

4 Olika fokus?

5 5 Förflyttning från nuläge till nyläge Vi har alla två jobb: Att ta ansvar för mitt arbete i dag Och att utveckla och förbättra för morgondagen

6 Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar och etik System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Professionell kunskapFörbättringskunskap Förbättring av diagnos, behandling och omvårdnad Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården Ökat värde för dem vården finns till för Hur utveckla kvaliteten i vården?

7 Mesosystem Mikrosystem Makrosystem Många processer i och mellan systemets nivåer 7

8

9 Vårdrelaterade infektioner Läkemedelshantering Informationsöverföring och kommunikation Fallskador Förväxlingar och glömska Misstag och felbedömningar

10 Långsiktigt Systematiskt Uthålligt Det är inget projekt Säkerhetsarbete

11 Hur? Följa åtgärdspaketen för alla patienter då de är berörda Mätningar –Nationell mätning – alla kliniker Punktprevalensstudie - Vårdrelaterade infektioner –Resultatmått på olika nivåer Systemmått på landstingsnivå tex antal vårdrelaterade infektioner, antal fall och antal trycksår på kliniknivå –Processmått, mäta följsamhet till åtgärdspaketen utifrån checklista

12 Hur? Förändra våra arbetssätt och rutiner Göra handlingsplan

13 Det är chefer och ledarnas beteende som avgör

14 Genomsyra verksamheten Chefen/ledaren som inspiratör och att nafsa i hälarna. Det du tycker är viktigt, tycker dina medarbetare är viktigt. - underlätta att göra rätt, ”svåra inte te’ dä’ - stöd rätt sätt - var med själv - ställ frågor - se till att mätningar kommer igång, att de kommuniceras och ageras på - använd punkt 12 Punkt 12: Delta aktivt i genomförandet

15 Varje möte innehåller en del patientsäkerhet Ledningsgrupp på olika nivåer Chefsforum, goda exempel Samverkansgrupp APT Verksamhetsträffar Ledningens genomgång Teammöten Stabsmöte Lunch, fika, korridorer Punkt 12 Stärk viljan och motivationen för säkerhetsarbetet Se till att goda idéer tas tillvara

16 Prioriterade områden Värnamo 2010 Resultat av missionsarbetet Kommunikation/Samverkan Vårdrelaterade infektioner Läkemedel Introduktion/utbildning för riktade grupper Lean Healthcare

17 Aktiviteter i Värnamo 2010 Lean Healthcare, Magnus Lord 8 feb heldag för chefer och vårdutvecklare SBAR 25 feb och 25 mars 14.00 – 16.00 för resurspersoner som sedan utbildar på sin enhet Venportsutbildning

18 Aktiviteter i Värnamo 2010 Registrering vårdrelaterade infektioner Alla vårdenheter skall registrera sina VRI under 5 veckor i mars – april Patientsäkerhetsrond med Ann-Christine Johansson genomförs minst en gång per klinik

19 Aktiviteter i Värnamo 2010 Resultatspridningsseminarier Aulan Värnamo Sjukhus 13.00 – 16.00 ”På god väg” 28 april 29 april 14 sep 15 sep 13 dec 14 dec

20 Mål och syfte med Resultatspridningsseminarier För att nå missionen behöver vi engagera alla medarbetare och chefer. De resultat som finns på plats eller är på väg måste bli synliga och det behov av ytterligare stöd som behövs formuleras. Dessa sex tillfällen skapar ett forum för detta.

21 Resultatspridningsseminarier Vi behöver ert engagemang och ansvarstagande för att detta skall bli bra! Hur kan vi hjälpas åt? Vad behöver ni för stöd från oss?

22 Andra aktiviteter 2010 Patientsäkerhetskonferens 2 – 3 feb i Stockholm 25 personer från Värnamo Studiecirkel 4 via Qulturum med inriktning vårdrelaterade infektioner. Start 24/2 Målsättning tre team från Värnamo Microsystemfestivalen Qulturum 3 – 4 mars, Årets tema är "Lets energize healthcare". Utvecklingskraft 26 – 27 maj


Ladda ner ppt "Värnamo Sjukvårdsområde Patientsäkerhet 2010-01-26."

Liknande presentationer


Google-annonser