Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik – System – Samhälle – Individer Teknikens inbäddning i samhället De enklaste problemen är lösta – de svåraste finns kvar Linköpings Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik – System – Samhälle – Individer Teknikens inbäddning i samhället De enklaste problemen är lösta – de svåraste finns kvar Linköpings Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Teknik – System – Samhälle – Individer Teknikens inbäddning i samhället De enklaste problemen är lösta – de svåraste finns kvar Linköpings Universitet och Tekniska verken – samverkan för utveckling av världens mest resurseffektiva region Mats Eklund, professor Industriell miljöteknikLinköpings universitet Stefan Jakobsson, chef AffärsutvecklingTekniska verken i Linköping AB

2 Tekniska verken i Linköping AB VisionVi ska bygga världens mest resurseffektiva region Uppdrag Att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen ÄgardirektivAffär / Samhälle /Miljö Omsättning 5,5 mdr Anställda 970

3 Linköpings universitet – i närkontakt med samhället Utvecklingsmotor för regionen Nära samverkan med näringslivet Forskning om angelägna globala samhällsfrågor Forskning, utbildning och samverkan

4 Energisystem på LiU / Tekniska verken 2002 förslag om professur Industriell ekologi 2002 - 2007 inkubation 2007- 2009 regional kraftsamling med mera 2009  2019 Samarbetsavtal Industrial ecology research program Professur i Industriell Ekologi, 1.5 MSEK/år, Leo Baas 2009-2013; Stefan Anderberg; 2013 Projektfinansiering, 1.5 MSEK/år Ingen klar bild - Olika förväntningar Process att förstå varandras världar Bakgrund / Historik

5 LiU:s plats i Tekniska verkens strategi- och utvecklingsarbete Årscykel för strategisk planering LiU Tre prioriterade utvecklingsområden LiU Profit Model NetworkStructureProcessProduct Perfor- mance Product System ServiceChannelBrandCustomer Engage- ment C O N F I G U R A T I O NO F F E R I N GE X P E R I E N C E Larry Keeley m fl Ten Types of Innovation LiU Systematiskt innovationsarbete

6 Hållbar stadsutveckling – kurs för civilingenjör energi, miljö, management Projektarbete om hållbara tekniska system i Vallastaden Handledning, problemformulering, bedömning Examensarbeten Rekrytering Grundutbildning Forskarutbildning Medverkan i utbildning

7 Forskning i större nätverk EU-projekt, kompetenscentrum Nationella forsknings- projekt Bransch- forskning Forskning finansierad av Tekniska Verken Relevans Innovation Tekniska Verkens plats i LiUs forskning

8 BRC – kraftsamling för biogas Energisystem Industriell miljöteknik Biologi Molekylär bioteknik Tema vatten i natur och samhälle Tema teknik och social förändring BRC 7 MSEK/år

9 Gemensam arena –Transition för hållbarhet StatisktDynamiskt

10 Utmaningar i samverkan y Resurser Plats i organisationen Organisationens mognad

11 Tekniska verken Arbetsinsatser och finansiella resurser i balans Bättre mottagare av resultat Tydligare integration mot strategi- och innovationsarbetet Förståelse hur ett universitet fungerar Framtidsutmaningar LiU Bättre intern samverkan Kombinera forskning, utbildning och samverkan Gemensamt Bredda kontaktytorna Fler genombrott Påverka samhällsdebatten Kontinuitet och uthållighet – personer, processer Gemensamt lärande, dokumentation, …

12 Vad tänkte vi 2009, och var befinner vi oss nu 2014? Konklusion Omvärld Lugna gatan  Osäkerheter och utmaningar Perspektiv Tekniska system  Drivkrafter, Möjliggörare, Barriärer Strategisk betydelse Perifera frågeställningar  Avgörande för kärnverksamhet Kontaktytor Enskilda avdelningar  Tvärinstitutionellt


Ladda ner ppt "Teknik – System – Samhälle – Individer Teknikens inbäddning i samhället De enklaste problemen är lösta – de svåraste finns kvar Linköpings Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser