Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case: MowRock Uppgiftsintroduktion. MowRock, Inc Anläggningsfordon för gruvindustri och anläggningsföretag Positivt rörelseresultat i 40 år fram till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case: MowRock Uppgiftsintroduktion. MowRock, Inc Anläggningsfordon för gruvindustri och anläggningsföretag Positivt rörelseresultat i 40 år fram till."— Presentationens avskrift:

1 Case: MowRock Uppgiftsintroduktion

2 MowRock, Inc Anläggningsfordon för gruvindustri och anläggningsföretag Positivt rörelseresultat i 40 år fram till krisen 2008. Beräknas gå med vinst 2010. Produktion som huvudsakligt konkurrensmedel

3 Innan krisen 2008 Kraftigt ökande orderingång Etablering på nya marknader med god långsiktig tillväxtpotential Senaste två åren: Orderingång som överstiger egen produktionskapacitet Styrelsen: Långsiktigt skall vi etablera oss i Östeuropa samt Asien

4 Under finanskrisen Kraftigt minskad orderingång Finansiell stabilitet p g a låg belåningsgrad Besparingsprogram som primärt avser icke fast anställda (dvs visstidsanställda och konsulter) Utbildningar och kvalitetsarbete för fast anställda Styrelsen 2010: Utvecklingen håller på att vända, vi måste använda lågkonjunkturen till att bygga bort tidigare kapacitetsproblem.

5 Uppdragsdirektiv MowRock Inc. Formulera en gemensam ansats till produktionssystemet och dess komponenter Formulera förslag på framtida uppbyggnad av produktionssystem Säkerställ produktionskapacitet Formulera utformningen av verkstaden Belysa nyckelvärden och aktivt återkoppla till The MowRock Strategy MC Consulting Bistå arbetsgruppen med best practice och analysverktyg inom utvärdering och utformning av värdekedjan Formulera kvalitetssäkringsstrategi samt integrera systemstöd för uppföljning Säkerställ intern kompetensuppbyggnad Belysa nyckelvärden och aktivt återkoppla till The MowRock Strategy

6 Produktionssystemet Produktionsuppföljning Produktionslayout Produktionssystem Arbetsplats Materialhantering Maskinutrustning Värdeflöde

7 Materialflöde – artiklar i produktionen Informationsflöde – informationshantering Styrsignaler – planering och styrning HHBMBKundLev

8 Uppgift 1 Rita en översiktlig värdeflödeskarta av nuläget Relatera beskrivna problem till utformningen av värdeflödet Hur bör det framtida värdeflödet och behovssignalerna utformas?

9 Maskinutrustning Teknisk utrustning för att möjliggöra produktionen Kostnader – Prestanda Kapacitet – Cykeltid Kompetensdrivande Teknisk utveckling

10 Uppgift 2 Kapacitetsberäkning utifrån cykeltid och processeffektivitet Maskinval för att uppfylla kapacitetskrav Motiv – the MowRock Strategy

11 Maskinutrustning

12 Materialhantering Flytt av artiklar mellan operationssteg Buffertering i produktionsflödet Seriellt – Parallellt maskinutnyttjande Flexibilitet i produktionsstrukturen

13 Arbetsplats Kompetensutnyttjande: Specialist - Generalist Produktionsflödets arbetsområden Arbetsplatsen skall stimulera ”rätt” kompetens I nuläget hög personalomsättning och kritik mot ledarskap och informationsgivning

14 Produktionslayout Fysisk utformning av produktionssystemet Produktionslayout som stödjer identifierade avväganden Framtidspåverkan - Agilitet Stöd för uttalade produktionsstrategiska och produktionsfilosofiska värderingar

15 Produktionslayout Funktionell (fixed position Cell (cell/process) Line (product) + Flexibilitet + Störningskänslighet + Specialisering - Genomloppstid - Kapitalbindning - Planering + Planeringspunkt + Yteffektivitet + Utnyttjandegrad - Transport - Hanteringsskador - Kapitalbindning + Genomloppstid + Kapitalbindning + Planering - Flexibilitet - Störningskänslighet - Kompetenskrav

16 Uppgift 3 Produktionslayout innefattandes er/era föreslagna maskininvesteringar, arbetsområden etc. och motivera detta för styrelsen. Förslag på hur personalomsättningen skall hanteras inför förändringsarbetet Återkoppling till ”The MowRock Strategy”

17 Produktionsuppföljning Kvalitetssäkring Spårbarhet genom produktionsprocessen Produktionseffektivitet

18 Hur det inte får gå…

19 Uppgift 4 Föreslå en metod/arbetssätt för att möjliggöra spårbarheten av artiklarnas väg genom det föreslagna produktionsflödet Spårbarheten skall ge tillräckligt underlag för felsökning samt systemåterkoppling


Ladda ner ppt "Case: MowRock Uppgiftsintroduktion. MowRock, Inc Anläggningsfordon för gruvindustri och anläggningsföretag Positivt rörelseresultat i 40 år fram till."

Liknande presentationer


Google-annonser