Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liten översikt och lite diagnostik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liten översikt och lite diagnostik"— Presentationens avskrift:

1 Liten översikt och lite diagnostik
Njurscintigrafi Liten översikt och lite diagnostik Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

2 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
Njurens funktion Rena blodet Säkerställa rätt mängd vatten och viktiga mineraler Kontrollera blodtrycket Bistå i produktionen av röda blodkoppar och vissa hormoner Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

3 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
Vad är njursvikt När en eller båda njurarna inte fungerar tillfredställande normalt GFR > 90 ml/min Njursvikt är ovanlig Mellan 0,5 till 1 promille har sjukdomen ~Åtta människor av tiotusen lider av njursvikt Vanlig men osäker beräkning av njurfunktion Kreatininclearance från S-kreatinin män och kvinnor > 20år Män : GFR = (1.23 * (140 - ålder) * vikt) / S-kreatinin Kvinnor : GFR = (0,85 * (140 - ålder) * vikt) / S-kreatinin Beror på muskelmassan och är mkt osäkert mått! Iohexolclearance har ersatt Cr-EDTA clearance Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

4 Orsaker till njursvikt
Diabetes Högt blodtryck Njurinflammation glomerulonefrit Cystor Inflammation i njuren urinledare pyelonefrit Cancer Läkemedel smärtstillande medel, NSAID Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

5 Vad händer vid njursvikt
Slaggprodukter byggs upp i blodet uremi är första tecknet processen går vanligtvis mkt långsamt Anemi lägre produktion av erytropoietin och vit D Hypertoni primär eller sekundär hypertrofi av vänster kammare, VK-svikt Aktivering av reninsystemet Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

6 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
Vad händer i kroppen Cirkulationssystemet hypertoni, VK-hypertoni, VK-svikt Nervsystemet sämre motorik Huden kliande och fjällig Mag- och tarm sämre aptit Skelett bristande inlagring av Ca och fosfater engelska sjukan rakitis Hormoner tillväxtproblem nedsatt sexlust Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

7 Behandling av njursvikt
Korrigera orsaken till njursvikten njurartärstenos, aterosclerotisk eller fibromuskulär endast några få procent av hypertonikerna har njurartärstenos Minska sjukdomssymptomen och försöka bromsa sjukdomsförloppet livsstilförändringar kostomläggning, rökstopp Anemi järntillskott och erytropoietinersättning hemodialys njurtransplantation Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

8 Njurscintigrafi - statisk eller dynamisk
Statisk med DMSA parenkymskada, oftast barn Dynamisk med MAG3 renovaskulär hypertoni avflödeshinder anatomiskt funktionellt njursvikt tumörsjukdom pre-op Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

9 Dynamisk njurscintigrafi
En funktionsanalys av njurens tubulära sekretion och avflöde till uretär och urinblåsa med MAG3 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

10 Dynamisk njurscintigrafi med MAG3
Kaptoprilprovokation, 20 min (PAF 811) njurartärstenos Baseline, 30 min (PAF 812) komplettering efter patologisk kaptoprilprovokation medicinutsättning, ingen ACE-hämmare 4 dgn innan ev med diuretika efter 15 min, 40 mg furosemid iv Basrenografi, 30 min (PAF 809) med eller utan extra hydrering eller diuretika 5-15 min före hydronefros njurtransplantation Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

11 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
Fas I Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

12 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
Fas II Tidig bild Sen bild Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

13 Bedömning vid njurscint
Njurarnas placering, utseende och relativa storlek separat njurfunktion avflödesproblem dilaterat njurbäcken Renogrammet, gradering 0-5 metoderna Area, integralmetoden (Itoh) eller slope (MAG3) tid till max kvarvarande aktivitet efter 20 minuter Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

14 Funktionellt avflödeshinder Nedsatt njurfunktion
Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

15 Njurscint vid njurartärstenos
Kaptoprilprovokation Njuren har en kompensatorisk kärlkonstriktion Vid ACE-hämning motverkas denna Njurens filtrationstryck sjunker Filtrationen sjunker Renogrammet påverkas Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

16 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
Graderat renogram, 0-5 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

17 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
Njurartärstenos Kaptoprilprovokation Baseline MR-angio Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

18 Intervention med ballongdilatation - PTRA
Blodtrycker nu lättare att reglera Dx Dx Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

19 Alternativa metoder vid RAS
Ultraljud flödeshastigheter som vid stenos ger ingen information om njurfunktionen MR angiografi flödesmätning perfusion Spiral-CT Renal angio Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

20 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS
MR angio vs njurscint? Kommer MR angio att ersätta njurscint vid utredning av njurartärstenos? Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS

21 Dynamisk njurscintigrafi
Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS


Ladda ner ppt "Liten översikt och lite diagnostik"

Liknande presentationer


Google-annonser