Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour Baltic Master, 14 februari 2007, Växjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour Baltic Master, 14 februari 2007, Växjö."— Presentationens avskrift:

1 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour Baltic Master, 14 februari 2007, Växjö

2 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 IVL:s Oljejour  Nationellt kompetenscentrum sedan 1982  Finansieras av Naturvårdsverket  Bistår kommunerna med expertis vid oljeutläpp  FoU, uppdrag  Jonas Fejes, marinbiolog, 08-598 563 39  Annika Martinsson, ekolog, 08-598 563 23  www.ivl.se – oljejouren, mängder med information www.ivl.se

3 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Varför skall vi beräkna samhällets socioekonomiska kostnader för oljeutsläpp?  Det svenska systemet för ekonomisk kompensation vid olje- och kemikalieutsläpp ligger INTE i linje med internationell "best practice"  Vi känner till och kan beräkna de direkta kostnaderna för bekämpning och sanering, men vi kan inte beräkna de indirekta, alternativa och passiva kostnaderna (förlorat värde) som samhället drabbas av och som vi därav inte får kompensation för?  Stora kostnader ersätts därför inte idag utan betalas av skattebetalarna

4 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Krav på beräkningsmetoder  Ett legalt stöd för beräkningsmetoder  Statistiskt underlag  Internationellt vedertaget  Måste troligen ha prövats i domstol

5 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Hur skall vi beräkna samhällets totala kostnader för oljepåslaget?  Vi måste veta vad som är stort och smått  Dokumentationssystem  Beräkningsmetoder för skador på indirekta, alternativa och passiva värden

6 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 För att ta reda på vad som är stort och smått genomfördes en LFA-workshop  Deltagare från Ystads och Simrishamns kommun –Räddningstjänsten –Turistbyrån –Tekniska kontoret –Miljökontoret –Ekonomienheten  Focus på hur oljeutsläppet från Fu Shan Hai drabbade kommunernas verksamhet och ekonomi  Identifiering av indirekta, alternativa och passiva värden som påverkades

7 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 LFA-Kåseberga

8 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Resultat från LFA-workshop  Om kommunerna haft bättre kunskap om samhällets egentliga kostnader så hade förberedelserna skett på annat sätt vad gäller dokumentation mm.  Ersättningsbeloppen hade varit av annan dignitet  I de två kommunerna utgjorde framförallt förluster inom turism samt ökat tryck på kommunal service de stora kostnaderna för samhället  Arbetet med oljeutsläpp innebär ökat slitage på samhällets investeringar, vilket borde kunna ersättas

9 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Ett bra exempel  Oljeutsläppet från Erica 1999

10 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Erika, Frankrike, 20.000 ton, 1999

11 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14

12 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Erika, Frankrike, 1999

13 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Men sen kommer det svåra...  att beräkna värdet på skador –på miljön –naturresurser

14 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Värdering av naturresurser Totalt ekonomiskt värde Användarvärde Inget användarvärde Direkt användarvärde Indirekt användarvärde Alternativt värde Existensvärde

15 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Värderingsmodeller för naturresurser  Jämförelse analys  Resekostnadsmodell  Ersättningskostnad  Fråga om värde  Överföring av värde Indirekt värdering

16 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Ersättningskostnader Exxon Valdez, Alaska 1989 1989 USD Range of Values Per UnitBest Estimate (Value per unit) Sea Otters1 500 – 50 00020 000 Killer Whales50 000 – 1 000 000300 000 Stellar Sea Lions4 000 – 10 00020 000 Harbour Seals500 – 1 200700 Humpback Whales100 000 Deer (White-Tailed)125 – 250 (700 young)125 – 250 Brown Bears300 – 500 Black Bears150 – 300 River Otters81 – 700 (1500 female)390 Mink300 - 400

17 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Cost Mängd olja Privat Marginalkostnad Samhällets marginal- kostnad Margnalkostnad för förbyggande åtgärder Q1Q2 Externalitet Kompensation för marginalkostnad Kostnad

18 Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour, 2007-02-14 Vad måste vi bli bättre på?  Hårdare tillämpa "polluter pay principle"  Förankrade beräkningsmetoder  Dokumentationssystem  Förändring av svensk lagstiftning


Ladda ner ppt "Att beräkna socioekonomiska kostnader för oljepåslag Jonas Fejes, IVL:s Oljejour Baltic Master, 14 februari 2007, Växjö."

Liknande presentationer


Google-annonser