Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lun.gu.se Lärarutbildningsnämnden VFU-rådslag VT 11 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lun.gu.se Lärarutbildningsnämnden VFU-rådslag VT 11 1."— Presentationens avskrift:

1 www.lun.gu.se Lärarutbildningsnämnden VFU-rådslag VT 11 1

2 www.lun.gu.se Nuvarande Lärarprogrammet (2001) Ca 3500 studenter HT11–VT12 befintlig VFU-organisation 2

3 www.lun.gu.se Nya lärarutbildningen fyra examina – fyra program Förskollärar- examen GrundlärarexamenÄmneslärarexamenYrkeslärar- examen FritidshemFörskole- klass – årskurs 3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9 Gymnasie- skolan 210 hp180 hp240 hp 270 hp300-330 hp90 hp

4 www.lun.gu.se Antagningstal HT 2011 Nya lärarutbildningen (totalt 652) Antagning senare del nuvarande Lärarprogrammet Korta programmet 65

5 www.lun.gu.se Programmens byggstenar 5 Förskollärar- examen GrundlärarexamenÄmneslärarexamenYrkeslärar- examen Fritids- hem F-3Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasie- skolan Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) Förskolepedagogiskt område (120 hp) Fritidspeda- gogiskt område (60 hp) Ämnes- /ämnes didaktis ka studier (150 hp) Ämnes- /ämnesdi- daktiska studier (150 hp) Ämnes- /ämnes- didaktiska studier (180 hp) Ämnes- /ämnesdidakt- iska studier (210–240 hp) Ämnes- studier (30 hp) 210 hp180 hp240 hp 270 hp300–330 hp90 hp

6 www.lun.gu.se Förskollärarprogrammet

7 www.lun.gu.se Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammets områden för studier Utbildningsvetenskaplig kärna Verksamhetsförlagd utbildning Förskolepedagogiskt område, inklusive examensarbete 60 hp30 hp120 hp/15 hp

8 www.lun.gu.se Förskollärarprogrammet Teman inom det förskolepedagogiska området Barns lek, kommunikation, språk och literacitet Barns matematiska lärande Lek, lärande, utveckling och omsorg Samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, fritidshem och skola Estetiska lärprocesser Natur, miljö och teknik

9 www.lun.gu.se Förskollärarprogrammet – studiegång År1234 Termin1234567 Poäng 90 180210 Utbildning Period 1 UK1B FöP 1:2 FöP 4FöP 1:3FöP 6UK4BXA UK2A FöP 2:1VFU FöP 5VFU Period 2 VFUUK3AUK1AUK2BFöP 2:2 FöP val GN* val AN* FöP 1:1FöP 3:1UK4AFöP 3:2UK3B FöP val GN*val AN*

10 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet

11 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet Programmets tre inriktningar …mot arbete i fritidshem …mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 …mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

12 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet – ämnesstruktur FritidshemFörskoleklass och åk 1–3Grundskolans åk 4–6 Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) Fritidspedagogiska studier, inkl. examensarbete (60 hp) Ämnes- och ämnesdidaktiska studier (150 hp)Ämne- och ämnesdidaktiska studier (150 hp) Svenska Matematik Engelska Språk som kommunikativ resurs SO NO och teknik Examensarbete (2 st) 30 hp 15 hp 30 hp Svenska Matematik Engelska Examensarbete (2 st) 30 hp Valbara kurser (30 hp) Teknik Bild Musik Slöjd Hem- o konsumentkunskap Idrott och hälsa Valbara kurser (30 hp) SO NO och teknik Bild Musik Slöjd Hem- o konsumentkunskap Idrott och hälsa

13 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet Teman inom det fritidspedagogiska området Fritidshem som social praktik Kartläggning av fritidsverksamhet Sociala medier Kultur, kritik och kreativa uttrycksformer inom fritidshem Utomhuspedagogik Lärande, utveckling samt didaktiskt arbete med läs- och skrivutveckling och matematik i fritidshemmets verksamhet

14 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet studiegång fritidshem År123 Termin123456 Poäng 90 180 Utbildning Period 1 UK1B Fp 2 Fp 6VALVFUUK4A Pr. est. UK2AFp 3 VFUVALUK2BUK4B Pr. est. Period 2 VFU Fp 4 UK3BVALUK3AXA Pr. est. Fp 1UK1AFp 5VALVFU Pr. est.

15 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet studiegång förskoleklass – årskurs 3 År1234 Termin12345678 Poäng 90 180210 Utbildning Period 1 UK1B Ma SvEnNoXA1VFUUK4B F–3F–3F–3F–3F–3F–3F–3F–3 UK2AMa SvEnTk SvVFU F–3F–3F–3F–3F–3F–3F–3F–3 F–3F–3 Period 2 Sv/MaVFUUK3BSoUK3A Ma SvXA2 F–3F–3 F–3F–3 F–3F–3F–3F–3 Sv/MaUK1AVFUSoUK4A Ma UK2B F–3F–3 F–3F–3 F–3F–3

16 www.lun.gu.se Grundlärarprogrammet studiegång årskurs 4–6 År1234 Termin12345678 Poäng 90 180210 Utbildning Period 1 UK1B Ma EnVALVFUUK4ASvUK4B 4–6 No/Tk, 4–6 So, Pr. est. UK2AMa EnVALUK2BUK3ASvVFU 4–6 No/Tk, 4–6 So, Pr. est. Period 2 SvVFUUK3BVALEnXA1MaXA2 4–6 No/Tk,4–6 So, Pr. est. SvUK1AVFUVALEn Ma 4–6 No/Tk,4–6 So, Pr. est.

17 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet

18 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet Programmets två inriktningar mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 mot arbete i gymnasieskolan

19 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet Ämneslärarprogrammets områden för studier Årskurs 7–9GymnasieskolanGymnasieskolan (”ettämnes”) Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) Ämnes-/ämnesdidaktiska studier (180 hp) Ämnes-/ämnesdidaktiska studier (210 hp) Ämne 1, inkl. två examensarbeten (90 hp/30 hp) Ämne 2 (45 hp) Ämne 3 (45 hp) Ämne 1, inkl. två examens- arbeten (120 hp/30 hp) Ämne 2 (90 hp) Ämne 1, inkl. tre examensarbeten (210 hp/45 hp) 270 hp300 hp

20 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet Inriktningarnas ämnen Årskurs 7–9GymnasieskolanGymnasieskolan (”ettämnes) Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) Ämnes-/ ämnesdidaktiska studier (180 hp)Ämnes-/ ämnesdidaktiska studier (210 hp) Bild Religionskunskap Biologi Samhällskunskap Engelska Slöjd Franska Spanska Fysik Svenska Geografi Svenska som andra språk Hem- och konsumentkunskap Historia Teknik Idrott och hälsa Tyska Kemi Matematik Musik Bild Matematik Biologi Musik Engelska Naturkunskap Filosofi Religionskunskap Franska Samhällskunskap Fysik Spanska Geografi Svenska Historia Svenska som andra språk Idrott och hälsa Teater Italienska Tyska Kemi Latin Bild Musik Teater

21 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet Hur kombinera och dimensionera ämnen? Förordning (SFS 2010:544, bilaga 4) Avnämares bedömning (GR) Ämnenas omfattning i grundskola resp. gymnasieskola Medverkande institutioners önskemål Utbildningsplanering inom GU (höst-/vårämnen; uppdragstak) Tidigare studenters intressen Dimensionering utifrån Skolverkets bedömning av framtida behov HSV-beslutens nationella effekter

22 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet (7–9) ämneskombinationer antagning HT 2011 ÄS1ÄS2ÄS3 SvenskaSVENSV2 SVBITK SVBIKE ÄS1ÄS2ÄS3 MatematikMAENSV2 MABITK MABIKE MAFYTK MAFYKE ÄS1ÄS2ÄS3 IdrottIDENSV2 IDBITK IDBIKE IDMATK IDMAKE ÄS1ÄS2ÄS3 SlöjdSLENSV2 SLBITK SLMATK ÄS1ÄS2ÄS3 MusikMUENSV2 MUMATK MUMAKE ÄS1ÄS2ÄS3 SpanskaSPENSV2 SPMASV2 Ämne 1 antagning HT 2011 Svenska Matematik Idrott Slöjd Musik Spanska

23 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet (7–9) ämneskombinationer antagning VT 2012 ÄS1ÄS2ÄS3 SvenskaSVENTY SVENFR ÄS1ÄS2ÄS3 SamhällskSHHIRE SHHIGE SHENRE SHENGE ÄS1ÄS2ÄS3 Hem- ochHKHIRE konsumHKHIGE HKENTY HKENFR ÄS1ÄS2ÄS3 BildBDHIRE BDHIGE BDENTY BDENFR Ämne 1 antagning VT2012: Svenska Samhällskunskap Hem- och konsumentkunskap Bild

24 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet (Gy) ämneskombinationer antagning HT 2011 ÄS1ÄS2 SvenskaSVSV2 SVTY SVFR SVSP SVID SVNK ÄS1ÄS2 MatematikMASV2 MATY MAFR MASP MAID MANK ÄS1ÄS2 EngelskaENSV2 ENTY ENFR ENSP ENID ENNK ÄS1ÄS2 LatinLAFR LASP ÄS1ÄS2 MusikMUSV2 MUTY MUFR MUSP MUMA MUNK ÄS1ÄS2 TeaterTESV2 TEFR TESP ÄS1ÄS2 KemiKEMA KENK ÄS1ÄS2 BiologiBIID BIMA BINK ÄS1ÄS2 FysikFYMA Ettämneskombination med fördjupning antagning HT 2011: ÄS1ÄS2 MusikMUMU2 Ämne 1 antagning HT2011 SvenskaKemi MatematikBiologi EngelskaFysik Latin Musik Teater

25 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet (Gy) ämneskombinationer antagning VT 2012 ÄS1ÄS2 SvenskaSVHI SVRE SVGE SVBD SVSP ÄS1ÄS2 SamhällskunskSHHI SHRE SHGE SHBD ÄS1ÄS2 EngelskaENBD ENSP Ettämneskombination med fördjupning antagning VT 2012: ÄS1ÄS2 BildBDBD2 Ämne 1 antagning VT2011 Svenska Samhällskunskap Engelska Bild (i ettämneskomb) ÄS1: Ämnesstudier om 120 hp ÄS2. Ämnesstudier om 90 hp

26 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet studiegång årskurs 7–9 År12345 Termin123456789 Poäng 90 180210 300 Utbildning Period 1K1BÄS1 ÄS2 ÄS3 ÄS1K3B K2AÄS1 ÄS2 ÄS3 ÄS1K4B Period 2VFU1 ÄS1VFU 2ÄS2VFU 3ÄS3XA1:1 K2B XA1:2 K3A VFU4 ÄS1K1AÄS2K4AÄS3

27 www.lun.gu.se Ämneslärarprogrammet studiegång gymnasieskolan År12345 Termin12345678910 Poäng 90 180210 300 Utbildning Period 1K1BÄS1 ÄS2 ÄS1 ÄS2 K3B K2AÄS1 ÄS2 ÄS1 ÄS2 K4B Period 2VFU1 ÄS1VFU 2ÄS2VFU 3ÄS1XA1:1ÄS2 VFU4 XA1:2 K3A ÄS1K1AÄS2K4AÄS1 ÄS2 K2B

28 www.lun.gu.se Yrkeslärarprogrammet

29 www.lun.gu.se Yrkeslärarprogrammet Yrkeslärarprogrammets områden för studier 78 undervisningsämnen i gymnasieskolans yrkesprogram Utbildningsvetenskaplig kärna Verksamhetsförlagd utbildning 60 hp30 hp

30 www.lun.gu.se Yrkeslärarprogrammet Gymnasieskolans yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

31 www.lun.gu.se Yrkeslärarprogrammet studiegång År12 Termin123 Poäng 90 Utbildning Period 1 K1AVFU1K4A VFU2K2B VFU4 Period 2 K2A K1B K3A K3B K4B VFU4

32 www.lun.gu.se Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp (minst 15 hp ämnesrelaterade) ([Fritidshem], F–3, 4–6, 7–9, Gy) VFU skall göras som särskilda kurser

33 www.lun.gu.se Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den nya lärarutbildningen i vid Göteborgs universitet: –VFU fördelad på fyra tillfällen över hela utbildningstiden –Kursansvariga institutioner – beslut ej klart –Särskilda VFU-kursplaner skall skrivas fram (riktlinjer kommer) –VFU-utredning tillsatt av rektor – rapport 15 mars –Ännu inga beslut avseende VFU i Lärarutbildningsnämnden

34 www.lun.gu.se Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) VFU i Göteborg – fördjupat samarbete med skolan i den nya lärarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Huvudpunkter i utredningen – studentperspektiv Ökad fördjupning och koncentration inom VFU-kurserna VFU-placering i en skola VFU i ett eller möjligen två ämnen i ämneslärarutbildningen Obligatoriska praxisseminarier med fokus på problematisering och integration HFU/VFU

35 www.lun.gu.se Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) VFU i Göteborg – fördjupat samarbete med skolan i den nya lärarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Huvudpunkter i utredningen – ökad samverkan med skolhuvudmän VFU i ett större sammanhang Skolutveckling (ömsesidigt utbyte) Koppling till Regionalt utvecklingscenter (RUC)

36 www.lun.gu.se Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) VFU i Göteborg – fördjupat samarbete med skolan i den nya lärarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Förslag avseende övergripande administration LUN bör ha övergripande ansvar för VFU LUN bör ha för övergripande kontakt och avtal med skolhuvudmän Ett kraftfullt administrativt system för placering och kontakt mellan olika aktörer bör tas fram

37 www.lun.gu.se Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) VFU i Göteborg – fördjupat samarbete med skolan i den nya lärarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) VFU-kursansvar / genomförande Ansvar för VFU-kurser bör förläggas till institution inom relevant ämne/område Alla VFU-perioder bör vara förlagda till en skola och tydligt relateras till ämnes- och kärnkurser

38 www.lun.gu.se Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) VFU i Göteborg – fördjupat samarbete med skolan i den nya lärarutbildningen VFU-utredning 15 mars (Olle Holmberg) Förslag avseende VFU-ledare och samordnare VFU-ledarfunktionen bör skötas av universitetsanställda lärare som ansvarar för kursen och även utför examinationen VFU-samordnarfunktionen bör finnas kvar

39 www.lun.gu.se LUN:s kompetensutvecklingspaket KIL

40 www.lun.gu.se Lärarutbildningens organisation vid Göteborgs universitet LUN:S UPPDRAG: ANSVAR FÖR LÄRARUTBILDNING BESTÄLLARROLL FÖRDELNING AV MEDEL KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING

41 www.lun.gu.se Lärarutbildningens organisation vid Göteborgs universitet Rektor/Styrelse LUN ProgramsamordningKursansvar (Programledare) Medverkande institutioner och skolverksamheter 41

42 www.lun.gu.se Kurs- och programutvecklingens ansvarsnivåer Linjeansvar Lärarutbildningsnämnden Programsamordnande institutioner Kursansvariga institutioner Utvecklingsansvar Programrådsgruppen Kvalitetskonferenser Programråd Programkonferenser Kursarbetslag Kurs-/ämneskonferenser

43 www.lun.gu.se Lärarutbildningens organisation vid Göteborgs universitet PROGRAMSAMORDNING PROGRAMSAMORDNANDE INSTITUTIONER: Förskollärarprogrammet IPKL Grundlärarprogrammet IDPP och IPKL Yrkeslärarprogrammet IPS Ämneslärarprogrammet KULT och Inst för svenska språket 43

44 www.lun.gu.se VFU Samordnare LLU Skolledare Kompetensutveckling Behörighet KIL / RUC Rektorsutbildning Forskningscirklar CUL Doktorander Licensiander Skollektorer Legitimation Mentorer Universitetsutbildning Skolforskning Ömsesidig nytta Lärarutbildning = skolutveckling


Ladda ner ppt "Www.lun.gu.se Lärarutbildningsnämnden VFU-rådslag VT 11 1."

Liknande presentationer


Google-annonser