Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förädlad jobbpeng 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förädlad jobbpeng 2015."— Presentationens avskrift:

1 Förädlad jobbpeng 2015

2 Vad är jobbpeng? Nacka kommuns arbetsmarknadspolitik kan sammanfattas i begreppet jobbpeng. Jobbpeng består av en kombination av insatser, som inkluderar vuxenutbildning, svenska för invandrare, lärlingsutbildning, och arbetsmarknadsinsatser. I kombination eller var för sig.

3 Varför förädlad jobbpeng?
Snarlikt uppdrag som arbetsförmedlingen vilket orsakar systemkrockar som drabbar arbetsgivare som skulle kunna anställa men avstår då ev anställningsstöd inte kan garanteras, försvårar arbetet för våra experter. drabbar individ som vid ”krock” kan bli av med anställningsstöd och försörjning via a-kassa under sin arbetslöshet drabbar myndighetens medarbetare vars beslut ifrågasätts av arbetsförmedlingen och/eller av kommunens försörjningsstöd Ökat fokus på våra prioriterade målgrupper, unga, utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning samt ökat samspel med näringslivet. Den ”svåra” målgruppen är oftast lågutbildad och behöver kompetensutveckling

4 Hur förädlar vi jobbpengen?
Mer insatser till lärling och yrkesutbildning. Översyn av auktorisationsvillkoren för jobb- och utbildningsexperter inom arbetsmarknad Krav på kunskap om våra prioriterade målgrupper Ett tydligare samordningsuppdrag för individen Krav på samarbete utifrån arbetsmarknad, utbildning, språk och hälsa Dialogmöten och kompetensprogram för våra jobb- och utbildningsexperter

5 Forts…. Kunder som har insats via arbetsförmedling följs av arbetsförmedling Bjuda in a-kassorna tillsammans med AF Avtal för prioriterade målgrupper med arbetsförmedlingen och socialtjänstens enheter

6 Önskad effekt Mer specialicerade jobb- och utbildningsexperter inom arbetsmarknadschecken Förenklad myndighetsutövning Ändrade auktorisationsvillkor Ökat samarbetare med civilsamhället som komplement till myndighetens insatser.

7 Förenklad myndighetsutövning

8 Jobbpeng - arbetsmarknad
Vägledningssamtal En check utan nivåer (max 12 månader) Genomförandeplan efter 2v Beslut om nästa steg och vid behov trepartsmöte Uppföljning: a) med kund efter två veckor b) månatlig uppföljning av genomförandeplan c) avslut= rapport från jobbexpert + avslutningssamtal med kund.

9 Dialogmöten och kompetensprogram för jobb- och utbildningsexperter
5 sep: Samverkan skola – arbetsliv/ förädlad jobbpeng 7 Okt: Lärande och Hälsa - modern hjärnforskning Föreläsare: Marie Ryd - vetenskapsjournalist 4 Nov: Bortom Trenderna - Spaning inom Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbarhet 5 dec: Integrationsutmaningar i kommun med kundval Prel. Christer Hallerby- statssekreterare Regeringskansliet Program för våren 2015


Ladda ner ppt "Förädlad jobbpeng 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser