Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager

2 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Kursstruktur InnehållFöreläsningLektionLaboration Introduktion, produktionsekonomiska grunder, produktionssystem, ABC-klassificeringFö 1 PrognostiseringFö 2Le 1La 1 Sälj- och verksamhetsplaneringFö 3Le 2La 2 Projektplanering, fast positionFö 4Le 3 LagerstyrningFö 5Le 4La 3 Planering av funktionell verkstad,Fö 6Le 5 layout, MRP och HP Planering av funktionell verkstad,Fö 7Le 6 detaljplanering Gästföreläsning AstraZenecaFö 8 Planering av lina, kanban,Fö 9Le 7 linjebalansering Specialfall; produktval, kopplade lagerFö 10Le 8 cyklisk planering Le 9

3 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi  Kombinerad material- och kapacitetsmetod Produkterna placeras i en cyklisk produktionsföljd  Vid inköp För att utnyttja minskade administrativa kostnader samt minskade transportkostnader  Vid produktion För att styra (reducera) köbildningen vid maskiner (planeringspunkter) Cyklisk planering

4 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cyklisk planering Exempel: Styra genomflöde vid flaskhals

5 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cyklisk produktion Produktion Ställtid Cykeltid = T T T A B CA B Maskinen Efterfrågan  Tre produkter A,B,C ska tillverkas i varje cykel ABC/ABC/...  Alla produkter går genom EN maskin delar på resursen

6 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Problemformulering  Cyklisk planering lämpligt då: efterfrågan är stabil produktionskapaciteten är begränsad produktmixen är given över tiden  Cykellängd och orderkvantiteter är konstanta  Alla produkter tillverkas en gång per cykel

7 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cykeltidsbegrepp  Ekonomisk cykeltid, T* Den cykeltid som ger lägsta kostnaden enligt målfunktionen utan hänsyn till kapacitetsbivillkoret  Teknisk cykeltid, T min Den kortast möjliga cykeltiden med hänsyn till kapacitetsbivillkoret  Optimal cykeltid, T opt Den bästa tillåtna cykeltiden o lägsta möjliga kostnad

8 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cykeltidsbegrepp  Ekonomisk cykeltid, T* Derivera och sätt = 0 och lös ut T ger:

9 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cykeltidsbegrepp  Teknisk cykeltid, T min Lös ut T ger:

10 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cyklisk planering, exempel F10:1A  Produktion av tre artiklar i en flödesgrupp Hitta optimal orderkvantitet!

11 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Exempel F10:1A Oberoende lösning (ej cyklisk planering)

12 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cyklisk planering, exempel F10:1B

13 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cyklisk planering tid Kostnader

14 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Cyklisk planering tid Kostnader

15 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi För- och nackdelar med cyklisk planering  Fördelar Kortare kötider Högre kapacitetsutnyttjande möjligt Fasta rutiner, enkel drift Lägre kapitalbindning  Nackdelar Oflexibelt

16 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Generell EOQ vid restriktioner  Flera produkter tävlar om en eller flera trånga resurser

17 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Lös beslutsproblemet (partiforma) u.h.t restriktioner  Q* Är lösningen tillåten? Q** = Q* Ta hänsyn till bindande bivillkor och inför Lagrangemultiplikator  Nytt Q* Ja Nej Generell EOQ vid restriktioner: Metodik

18 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi  Målfunktion min kostnad = ordersärkostnad+lagerkostnad  Bivillkor Budgetrestriktion  Parametrar M = maximal kapitalbindning EOQ med budgetrestriktion Konvext problem

19 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi EOQ med budgetrestriktion Om villkoret ej begränsade, lös utan sista termen, lös Kolla tillåtenhet, är Q tillåten i villkoret

20 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi EOQ med budgetrestriktion

21 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi EOQ vid begränsad kapacitet  Målfunktion min kostnad = ordersärkostnad+lagerkostnad  Bivillkor Kapacitet (maximal tillgänglig kapacitet)  Parametrar T = maximal tillgänglig kapacitet (tid) Cyklisk planering (specialfall)

22 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi EOQ med hänsyn till utsläppsrätter  Målfunktion min kostnad  Bivillkor Utsläppsrätten för CO 2  Utsläppsrätter Varje land får en kvot att släppa ut som fördelas på olika branscher Taket (storleken) på utsläppsrätten kommer hela tiden att minska Förtagen kan: o Investera i teknologi som minskar utsläppen  därefter sälja sina utsläppsrätter o Köpa in utsläppsrätter från andra företag

23 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi EOQ med hänsyn till utsläppsrätter  Målfunktion min kostnad  Bivillkor Utsläppsrätten för CO 2  Parametrar U = Utsläppsrätten

24 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Partiformning vid kopplade lagerstrukturer Lagerstyrning i flera nivåer  Ett sätt att synkronisera materialflödet är att tillverka samma orderkvantitet (eller multiplar därav) i alla steg  Brukar kallas EOQ vid kopplade lagerstrukturer eller bara ”kopplade lager” RVFMLFVLM1M2 KUND V0V0 V1V1 V1V1 V2V2 P1P1 P2P2 Skall varje lager styras var för sig, eller kan man hitta en gemensam partiformering (en ”global” EOQ)? D Mer info, se kursboken

25 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Lagerstyrning i flera nivåer RVFMLFVLM1M2 KUND V0V0 V1V1 V1V1 V2V2 RVF ML FVL P1P1 P2P2 D

26 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Grundläggande frågeställningar  Fyra viktiga frågor Antal uppsättningar [st/år] Lagerkostnad [kr/st och år] Medellager (under den tid då lagret finns) [st] Tid i lager [år] RVFMLFVLM1M2 KUND V0V0 V1V1 V1V1 V2V2 RVFMLFVL P1P1 P2P2 D

27 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Relevanta kostnader RVFMLFVLM1M2 KUND V0V0 V1V1 V1V1 V2V2 RVFMLFVL Antal uppsättningar [st/år] Lagerkostnad [kr/st och år] Medellager [st] Tid i lager [år] P1P1 P2P2 D

28 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Lagerkostnader Antal uppsättningar [st/år] Lagerkostnad [kr/st och år] Medellager [st] Tid i lager [år] XXXC LAGER = RVFMLFVL

29 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Problemformulering

30 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Partiformning vid kopplade lagerstrukturer Metodik 1.Rita upp materialflödet (lager, maskiner, transporter) 2.Skissa lagerutvecklingen i respektive lager 3.Sätt upp en tabell a)Antal uppsättningar [st/period] b)Lagerkostnad [kr/(st*period)] c)Medellager [per period] d)Tid i lager [perioder] 4.Formulera lagerkostnader per lagerställe 5.Sätt upp totalkostnadsfunktionen: C Tot =  (ordersärkostnader + lagerkostnader) 6.Derivera och sök Q som minimerar C Tot

31 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Examination  Tre godkänt genomförda laborationer  En skriftlig tentamen Totalt o Max 50p (godkänt 25p) Hjälpmedel o Formelblad  MRP och HP  Prognosformler o Miniräknare med tömda minnen

32 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi  TPPE16 Produktionsstrategier Ht1, 6hp  TPPE21 Produktionslogistik Ht2, 6hp  TPPE54 Avancerad planeringsteknik Vt1, 6hp  TPPE19 Analys och utveckling av produktionsverksamhet Vt2, 6hp  TAOP18 Supply Chain Optimization Ht2, 6hp  TPPE73 Produktionsledningsprojekt Ht1-Ht2, 6hp  Och så spännande exjobb förstås!!!!

33 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Kursöversikt Planerings- system Fast position Kontinuerlig tillverkning Serietillverkning Funktionell verkstad (FV) Linjetillverkning Fö 4: Projektplanering Fö 6: Planering av FV, MRP Fö 3: Sälj- och verksamhetsplanering (planeringsstrategier) samt huvudplanering, planeringssystem, hierarkisk planering Fö 9: Planering av lina Fö 7: Planering av FV - detaljplanering Fö 10: Specialfall Fö 5: Lagerstyrning Fö 1: Introduktion, Produktionssystem Intro Produkter och produktions- system Fö 2: Prognostisering Fö 8: Gästföreläsning AstraZeneca

34 M. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomiM. RudbergProduktionsekonomi Tack för oss! Helene, Johan, Nadja, Kim, Mathilda och Jasmin Lycka till på tentan och glöm inte att fylla i KURT!


Ladda ner ppt "Föreläsning 10 Specialfall inom produktionsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager."

Liknande presentationer


Google-annonser