Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård"— Presentationens avskrift:

1 Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård
fogare Maria Areblad Magnus Fogelberg Örebro

2 Vilka är vi? Maria Areblad leg. arbetsterapeut modelleringsledare
projektledare ÖstgötaTerm, Landstinget i Östergötland terminologiansvarig Region-IT projektdeltagare svenska CONTsys och SAMBA, europeisk revision av CONTsys ledamot av SIS/HSI AG II ledamot av CEN TC 251 WG II f fogare/MA/MF

3 Vilka är vi? Maria Areblad Magnus Fogelberg neurolog
fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset projektledare svenska CONTSYS och SAMBA deltar i revision av europeiska CONTsys ordförande SFMI ledamot SIS/HSI AG II ordförande CEN TC 251 WG II a fogare/MA/MF

4 Disposition Vad är ett hälsoproblem?
Identifiering av problem enligt SAMBA Hälsoproblem i CONTsys Problemkomplex Problem i relation till aktivitet Aktivitet i relation till kontakt Vårdprogram, vårdplan i CONTsys a fogare/MA/MF

5 Hälsan och dess problem
person definierar 1..1 1..1 uppfattar 0..* 1..1 behov av hälso- och sjukvård hälsotillstånd problemkomplex skapar 1..1 0..1 1..1 1..* 1..1 f består av består av föranleder 1..* 1..* 1..* hälsoförhållande utgör hälsoproblem vårdbegäran 1..1 0..1 fogare/MA/MF

6 Vårdbegäran Kliniska processen Styrprocessen f
bedöm tillstånd uppfattat tillstånd Styrprocessen besluta om bedömning vårdbegäran att bedömas f The demand for care is received in the communication process. Then there is a decision whether the demand for care shall be assessed for further action. It might turn out that it is not a demand for care, or the demand is presented where the subjects’s insurance is not effective, or the subject might have called at the wrong hospital. The condition of the subject will be perceived by a healthcare professional from the information in the demand for care. Kommunikationsprocessen motta vård- begäran vård- begäran mottagen vårdbegäran fogare/MA/MF

7 Hälso- och sjukvårdsmandat
matcha mot vårdutbud tillståndets behandlings barhet identifiera hälsoproblem besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat no mandate f The condition described in the demand for care is matched against the service repository of the healthcare provider. If there is no match, for instance the patient calls at the department for orthopedics with an eye problem, it is possible to decide that the demand for care is no matter for the provider, and the subject of care is referred, either to another health care provider or to take care of herself. If there seems to be a possibility to help the patient, a health care mandate has been established and the process goes on with identifying of the health issues. fogare/MA/MF

8 Problemkomplex, mål i vårdplan
hälsoproblem inhämta kompletterande information förädlad problemgrupp avgränsa problemkomplex, definiera mål i vårdplan mål i vårdplan f By supplementing the clinical information, the appropriate health issue collection can be identified and a health issue thread delineated. Such information can be collected by questioning the patient or from older healthcare records. This is the basis for a helathcare objective. In order to achieve the health care objective, it should be matched against available services. fogare/MA/MF

9 Problem i hälso- och sjukvård
hälsoproblem: problem relaterat till persons hälsa och som uppfattats av hälso- och sjukvårdspersonal f problemkomplex: gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman fogare/MA/MF

10 Aktivitet mångtydigt ord LF 98: aktivitetsbegrepp – kontakter
Spindeln: handlingar i vårdens processer (kärnprocess/stödprocess) BRAA: handling som utförs CONTsys: handling som gagnar patienten SAMBA: processteg a fogare/MA/MF

11 Aktivitetsbegrepp – LF 98
egentligen kontaktbegrepp a fogare/MA/MF

12 Patientrelaterad aktivitet i Spindeln
handling som utförs på patient a fogare/MA/MF

13 Aktivitet i Spindeln och BRAA
handling som överför ett tillstånd till ett annat tillstånd a fogare/MA/MF

14 Aktivitet i CONTsys handling som skall ha ett gott syfte för patienten
den kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal patienten själv annan vårdare medicinteknisk anordning a fogare/MA/MF

15 Aktivitet i SAMBA processteg
aktivitet i den kliniska processen specialiseras i undersökande/utredande bedömande behandlande utvärderande a fogare/MA/MF

16 (Hälso- och sjukvårds)tjänst
BRAA: aktivitet som har ett gott syfte för patienten och utförs av hälso- och sjukvårdspersonal (professionell vårdgivare) CONTsys: aktivitet som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal SAMBA definierar tjänst i kommunikationsprocessen a fogare/MA/MF

17 tillgängliga tjänster
Aktiviteter utföra utredande aktivitet undersökt tillstånd bedöma tillstånd bedömt tillstånd beslut att ut- föra aktivitet uppdatera mål i vårdplan mål i vårdplan a The condition, which has been perceived by investigation must be assessed before treatment. The assessed condition is an input to an update of the healthcare objective, which once more must be matched against services available for the moment. matcha mål mot tillgängliga tjänster fogare/MA/MF

18 Aktiviteter utföra behandling behandlat tillstånd uppdatera vårdplan vårdplan besluta använd- ning av aktiviteter beslut att ut- föra aktivitet a When an updated list of activities has been established, the program of care will also be updated, resources booked and next decision to perform activities made. This activity is supposed to be a treating one giving a treated condition as output. aktivitets- lista boka resurser, do- kumentera vårdplan uppdaterad aktivitetslista fogare/MA/MF

19 Kvalitetskontroll utvärdera resultat bedömt tillstånd kontrollera kvalitet kvalitets- utfall a Now the result of the activities must be evaluated. This assessed condition is the basis for quality evaluation and an update of the healthcare record. This action illustrates the communication with another process package, the healthcare record. The assessed condition is also subject to comparison with the healthcare objective. Hopefully, a part of this objective has been fulfilled, and the objective can be redefined to encompass goals just for activities against remaining health issues. The process steps in the last three slides can be repeated as long as there is a healthcare objective present which can be treated with available services. fogare/MA/MF

20 Kontakter patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter f patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient 0..n inbegriper 1 Patient English term = subject of care fogare/MA/MF

21 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal
English term = health care professional Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 0..n deltar i Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter f 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care fogare/MA/MF

22 Kontakter Patientkontakt English term = contact Journalföring() Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontaktperiod English term = period_of_service 1 avser 1 omfattar 1..n tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat 1..n 0..n utfärdas av 1..n 1 Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 0..n 1 definierar Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kontaktkomponent English term = contact element samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem 1 1..n utförs inom del av patientkontakt som avser endast ett hälsoproblem f 1..n 0..n används mot 1 0..n hanterar 1 1..n ingår i Problemkomplex English term = health issue thread Hälsoproblem English term = health issue Vårdepisod English term = episode of care 0..n 1 är föremål för 1..* 1..* fogare/MA/MF

23 En patients sjukhistoria
Återbesök på diabetes- mottagning Besök på ortoped- mottagning Återbesök på VC Besök på VC Upp- följning Återbesök på VC Upp- följning Kontroll av lab. resultat Kontroll av lab. resultat Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept f Hälsporre -remiss Hälsporre -recept -remiss Kontroll av remissvar hälsporre Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

24 Verksamhetsuppföljning kontaktperiod
tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 f kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

25 Verksamhetsuppföljning vårdepisod
samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 f kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

26 Verksamhetsuppföljning problemkomplex
gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 f kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

27 Problem - aktivitet Att göra a hälsoproblem patient aktivitet
fogare/MA/MF

28 Planering av vård (CONTsys)
kliniska riktlinjer globalt problem 1..* vårdprogram organisation problem 1..1 vårdplan patient problemkomplex f aktivitetsplan patient problemkomplex fogare/MA/MF

29 Tack! fogare – Materialet är sammanställt och bearbetat av
Maria Areblad och Magnus Fogelberg fogare – binder samman begreppen


Ladda ner ppt "Problem och problemgrupper i hälso- och sjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser