Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Informationsträff om Ladok och forskarutbildningen VT 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Informationsträff om Ladok och forskarutbildningen VT 2010."— Presentationens avskrift:

1 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Informationsträff om Ladok och forskarutbildningen VT 2010

2 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Ladokgruppen Studentavdelningen – hus A plan 3 Kontakta oss:ladok@studadm.su.se,ladok@studadm.su.se telefon 3989, må-fre 10-12 Personal: Ylva Andersson, Johanna Belzacq, Susanne Dackheim, K-G Sabel, Ulf Stockman, Madeleine Svahn, Erik Wallenberg Bondesson

3 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Mera information http://www.su.se/ladok Beslut, blanketter och funktionsbeskrivningar Datum för utbildningar och informationsträffar Denna Powerpointpresentation och annat utbildnings- och informationsmaterial

4 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Innehåll På gång lokalt – ForskarSISU På gång nationellt – Ladok3 Lagar och regler Antagning Registrering, aktivitet och försörjning Resultatrapportering, forskarkurser Utdata Disputation och examen, Diploma Supplement Ladok på webb/Mitt universitet

5 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen På gång ForskarSISU Webbkatalog med kurser öppna för studenter utanför SU Kurskoder till Ladok för alla kurser Ladok3 – nästa systemgeneration http://www.ladok.se Prenumerera på nyhetslista Processtöd i stället för funktioner Webbaserat, ökad självservice Hanteringen på forskarnivå ska närma sig hanteringen på GN och AN Starkare koppling mellan individuella studieplanen, aktivitet och försörjning samt resultatrapportering Var med och påverka!

6 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Lagar och regler

7 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Högskolelagen Forskarutbildning Ska bygga på grundläggande högskoleutbildning Ge kunskaper och färdigheter som behövs för att bedriva forskning Fakultetsnämnder ansvariga Regeringen föreskriver vilka examina som får finnas

8 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Högskoleförordningen Allmänt om examen och antagningsordning Fakultetsnämndens uppgifter Allmän studieplan Individuell studieplan Handledare Examination Betygsnämnd Examensbevis Studiedokumentation Delegering Tillträde till forskarutbildning

9 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Regler vid SU Regelboken http://www.su.se/regelboken/ Antagningsordning Delegationsordning – vem får besluta om vad Regler från varje fakultet t.ex. Riktlinjer för utbildning, avhandling och disputation, studiefinansiering På fakulteternas hemsidor finns mera t.ex. Doktorandhandbok Ämnesförteckning Mallar för individuell studieplan Institutionernas hemsidor

10 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Vem beslutar på SU Styrelsen Antagningsordning Fakultetsnämnd Fastställer forskarutbildningsämne Fastställer allmän studieplan för forskarutbildningsämne Institution (på delegation från fakultetsnämnd) Antar sökande Utser handledare, examinator Fastställer och följer upp individuell studieplan Examinator Beslutar om betyg på prov Beslutar om tillgodoräknande

11 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Vem gör vad i Ladok? Beslut om vem som gör vad i Ladok (Studentavdelningen 2009-09-11) Grundprincip – uppgifter läggs in vid källan Prefekt (motsvarande) beslutar om tillgång till systemet och behörigheter

12 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen UppgiftBeslutsfattare/ uppgiftslämnare Läggs in i Ladok av AntagningInstitution HandledareInstitution Individuell studieplanInstitution RegistreringStudentInstitution Aktivitet och försörjningStudent/handl.Institution AvbrottStudentInstitution (Avbrott efter examen)(Student- avdelningen)

13 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen UppgiftBeslutsfattare/ uppgiftslämnare Läggs in i Ladok av Godkänd kursInstitution Ev. omvärdering av kursInstitution Tillgodoräknad kursInstitution Alla kurser klaraInstitution Godkänd lic-uppsatsInstitution Godkänd avhandlingBetygsnämndInstitution Utfärdad examenStudent- avdelningen

14 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Antagning till forskarstudier

15 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Antagning (SA90) Läggs in av institutionen Blanketten arkiveras på institutionen

16 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Anknytning till annan högskola

17 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Registrering, aktivitet och försörjning

18 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Registrering (RG90) Studentkortet med SJ/SAS-rabatt Aktivitet minst 75% föregående termin samt registrering innevarande termin ELLER Antagen samt registrering innevarande termin Filer skickas frekvent under terminen

19 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Aktivitet och försörjning (RG90) Aktivitet = hur aktiv studenten är inom forskarutbildningen som ett genomsnitt över en termin/halvår Försörjning = hur doktorandens aktivitet inom forskarutbildningen är finansierad som ett genomsnitt över en termin/halvår

20 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Rapporteringsunderlag

21 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Aktivitet Heltidsaktivitet (100%) = 40 tim/vecka Undervisningsskyldighet el. administrativt arbete? Kan regleras i den individuella studieplanen. Aktiviteten minskas och utbildningen förlängs motsvarande grad. Måste anges även för doktorander som disputerar eller avbryter aktuell termin

22 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Försörjning Summan av försörjningstyper skall alltid bli 100%, oavsett aktivitetsgrad Redovisning skall göras oavsett om tjänsten/bidraget betalas internt, av annat universitet eller extern finansiär

23 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Försörjningstyper (aktuella) 1UTUtbildningsbidrag 3DODoktorandtjänst 5AUAnnan universitetstjänst med uppgifter som gäller forskning eller undervisning 6FÖYrkesverksamhet utanför universitetet med anknytning till forskarutbildningen 7STStipendium 9ÖVFörsörjning saknas eller försörjning utan anknytning till forskarutbildningen FTGFöretagsdoktorand

24 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Försörjningstyper (nedlagda) Fyra försörjningsformer har lagts ned från och med höstterminen 2006 10AAdjunkt som forskarutbildas via särskilda medel (5AU) 11LLektor som forskarutbildas via särskilda medel (5AU) 2ASAssistenttjänst (5AU) 8SMStudiemedel (9ÖV)

25 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Rapporteringsperioder Vårterminen (perioden 1 januari till 30 juni) Rapporteras senast den 30 juni Höstterminen (perioden 1 juli till 31 december) Rapporteras senast den 31 december

26 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand A arbetar heltid hela terminen med sin avhandling och är finansierad via en doktorandtjänst. Aktivitet : 100% Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst Exempel 1

27 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand B har anställning som doktorand. I enlighet med förordnandet undervisar B 20 %. Aktivitet : 80% Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst Exempel 2

28 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand C jobbar heltid inom forskarutbildningen januari, februari och mars men går på föräldraledighet den 1 april och blir borta resten av terminen. Aktivitet : 50% (genomsnitt över hela terminen) Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst Exempel 3

29 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand C fortsätter sin föräldraledighet från 1 juli till nyår. Aktivitet : 0% (frånvaro en hel termin är alltid 0%) Försörjning : anges inte vid nollaktivitet OBS! Uppehåll hanteras på detta sätt. Exempel 4

30 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand C deltar på heltid i forskarutbildningen. Två första månaderna är finansierade via studiemedel men sedan får C en doktorandtjänst. Aktivitet : 100% Försörjning : 34% 9ÖV, försörjning utan anknytning till forskarutbildningen, 66% 3DO, doktorandtjänst Tips! RG90 har beräkningsstöd Exempel 5

31 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand D deltar bara i forskarutbildningen en dag i veckan under terminen, resterande dagar sliter D ihop till brödfödan på arbete utanför universitetet. Aktivitet : 20% Försörjning : 100% 9ÖV, försörjning utan anknytning till forskarutbildningen Exempel 6

32 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand E börjar på forskarutbildningen den första september finansierad via en doktorandtjänst. Men den första december råkar E bryta benet och blir sjukskriven resten av året. Aktivitet : 50% (en halv termin på 100%) Försörjning : 100% 3DO, doktorandtjänst Exempel 7

33 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand F blir antagen i mitten av terminen och har 100% aktivitet med 100% utbildningsbidrag. Aktivitet : 50% (en halv termin på 100%) Försörjning : 100% 1UT, utbildningsbidrag Exempel 8

34 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Doktorand G har haft helt utbildningsbidrag under halva terminen men redovisar 100% aktivitet. Aktivitet : 100% Försörjning : 50% 1UT, utbildningsbidrag 50% 9ÖV, försörjning utan anknytning till forskarutbildningen Exempel 9

35 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Avbrott (SA93) När doktoranden meddelar avbrott När doktoranden byter ämne eller universitet När doktoranden tar ut examen Kan tas bort, ex. vid kompletteringar av engelska översättningar Observera! Får ej läggas in till följd av utebliven eller låg aktivitet.

36 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Resultat- rapportering

37 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Resultatrapportering (RS90) ”skall fortlöpande dokumenteras i Ladok av kursgivande institution” En eller flera personer Tillgodoräknanden (RS21) Handledares värdering av forskarkurser (RS94) Tips! Koder för forskarkurser – Läggs in i utbildningsdatabasen SISU i samråd med Ladokgruppen Lägga in handledare

38 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Forskarkurskoder: Enhetligt Förenklar inmatningen Arbets-besparande Högre kvalitet på Studieintyg (UT92) samt kurslistan i examensbeviset

39 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Resultatrapportering sammanfattning Kursen läst vid Kan omvärderas av handledaren Hemmainstitutionen Kursgivande institution Övriga institutioner Grundutbildningen Tillgodoräknas (RS21) Utanför SU Tillgodoräknas (RS21) Hemmainstitutionen Rapporteras i Ladok

40 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Disputation och examen

41 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Disputationer och forskarexamen handläggs av Examensgruppen på Studentavdelningen Kontaktperson: Åsa Johnson, Tfn: 08-674 7527 E-post: disputationer@studadm.su.sedisputationer@studadm.su.se

42 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen När en forskarstudent är färdig med studierna: 1.Rapportera att alla kurser är klara (RS93) OBS! samma datum som senast godkända kurs 2.Rapportera in avhandlingen (RS95) 3.Vid uttag av examen läggs avbrott på doktoranden in av Studentavdelningen

43 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Rapportera alla kurser klara (RS93) Datum ska vara då kursen är avslutad, inte då den rapporteras Kurser måste vara rappor- terade som klara innan doktors- examen kan utfärdas

44 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Godkända avhandlingar (RS95) Rapporteras in snarast efter disputationen, exempelvis med påskrivet disputationsprotokoll som underlag innan detta skickas till registrator för arkivering.

45 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Diploma Supplement för forskare En bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet Diploma Supplement skall biläggas examensbeviset sedan 1/7-2007 enligt Bolognareformen (HSV) Forskarexamensbevis skall ha en kursbilaga med kursernas benämning på svenska samt engelska

46 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Ladok på Webb/ Mitt universitet

47 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Mitt universitet Portalen finns på http:/mitt.su.se/ Innehåller e-post, blogg, tentaanmälan, kursregistrering, studieintyg med mera Universitetsportalen innehåller även vissa funktioner för forskarstuderande Åtkomst genom sitt SU-konto, kontakta IT&Medias kundtjänst tfn 1999

48 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Digitala intyg Verifierbara intyg antagning avklarade kurser lic. seminarium alla kurser klara disputation avhandling forskarexamen … men endast titta på registreringar aktivitet och försörjning

49 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Utdata från Ladok

50 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Utdata från Ladok Utdata för individ UT90 Registerutskrift – doktorander UT92 Intyg för doktorander Utdata för grupper UT05 Bakgrund, adresser för forskarstuderande UT93 Listor forskarstuderande UT97 Utfärdade forskarexamina SA10 Grupphantering

51 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Exempel Antalet antagna doktorander inom historia, ekonomisk historia samt företagsekonomi under V96 som tog ut sin doktorsexamen senast V01?

52 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Det generella utsökningspaketet

53 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Antagning

54 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen

55 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen

56 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen

57 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Spara gruppen…

58 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Det generella begränsningspaketet

59 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Det generella begränsningspaketet Examen

60 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Ange villkor…

61 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Spara…

62 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen

63 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen … och använd grupperna i andra funktioner Listor forskarstuderande

64 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Sök ut via grupp

65 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Välj egen grupp

66 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen

67 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Antagna

68 Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Examina


Ladda ner ppt "Ladokgruppen Ladok och forskarutbildningen Informationsträff om Ladok och forskarutbildningen VT 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser