Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det finns tre olika söktjänster: 1. Indexerade söktjänster: Använder sig av sökrobotar. Ex. på indexerade söksidor är ALTAVISTA, GOOGLE och EUROSEEK 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det finns tre olika söktjänster: 1. Indexerade söktjänster: Använder sig av sökrobotar. Ex. på indexerade söksidor är ALTAVISTA, GOOGLE och EUROSEEK 2."— Presentationens avskrift:

1

2 Det finns tre olika söktjänster: 1. Indexerade söktjänster: Använder sig av sökrobotar. Ex. på indexerade söksidor är ALTAVISTA, GOOGLE och EUROSEEK 2. Ämnesindelade söktjänster: Letandet görs av människor, som väljer ut och delar in sidor i ämnesgrupper. Ex. på ämnesindelade söksidor är YAHOO och SUNET 3. Metasöktjänster: Här söker man med flera söktjänster samtidigt. Listar träffar från flera sökmotorer. Ex. på metasöksidor är METAEUREKA och METACRAWLER En bra sökskola på nätet: klicka här! Hem

3

4 Ordet Internet betyder; ”nätverk av nätverk” En webbadress är en teckensträng som unikt identifierar en resurs i webben, t.ex. en webbsida, en bild, en datafil etc. Det är webbadressen som syns överst i webbläsarfönstret och som publiceras i tidningsartiklar. Ofta inleds den med ”http:” eller ”ftp:”. URL (Uniform Resource Locator) är den tekniska termen för detta begrepp. www.www.whitehouse.gov www.www.whitehouse.org www.www.whitehouse.net www.www.whitehouse.com www.allt.www.allt.com www.alt.www.alt.com Hem

5 Att ladda ner saker från nätet är väldigt populärt. Men man får inte ladda ner till ex upphovsskyddad musik, film från nätet eller göra det tillgängligt för andra att ladda ner det, utan upphovsmannens tillstånd. Det kallas upphovsrättsintrång och kan leda till böter eller fängelse. Innan har man med ett undantag i upphovsrättslagen ändå kunnat kopiera för privat bruk. Men i ett nytt förslag vill man även förbjuda det. Men i Sverige har dock ingen bötfällts. Om man inte vet om att det man laddar ner är olagligt, kan man slippa straff, om det uppfattas som du inte haft uppsåt eller varit oaktsam. Så kallade filbytarprogram (Kaaza) kommer inte att förbjudas. Men det ska inte längre vara tillåtet att kopiera för privat bruk om den förlaga som används för kopieringen är olaglig.Kaaza Tips! Utnyttja alla lagliga musiktjänster som ersätter upphovsmännen. Exempelvis vitaminic, mp3 och wippit vitaminicmp3wippit I länken som finns nedan, står det mer utförligt om vad som gäller och vad som är på gång justitie.regeringen.se/justitiesfragor/lagstiftning/upphovsratt/upphovsratt_informationssamhallet.htm justitie.regeringen.se/justitiesfragor/lagstiftning/upphovsratt/upphovsratt_informationssamhallet.htm Ladda ner saker på nätet

6 Egen hemsida Får jag kopiera en enkel hemsida? Att härma layouten på en enkel standard hemsida, med rubrik, ramar, text och bild är okej om du inte bara kopierar allt rakt av med rubriktext, färg, typsnitt och allt. Men det är inte lagligt att kopiera en mer avancerad hemsida rakt av. Bilder måste du fråga om lov eller göra om så det inte liknar originalet annars kan det kosta skjortan. Det enda stället som vi har hittat är multimediabyrån som det är helt ok att ta bilder och ljud ifrån. Du måste dock att logga in. Får jag skriva av en text? Du har rätt att citera ur en offentliggjord text, men inte skriva av eller kopiera hela texter. Gränsen brukar gå vid någon eller några meningar, medan du i vetenskapliga sammanhang kan citera betydligt mer. Däremot måste du alltid uppge källan, det vill säga berätta var texten kommer ifrån. Citaträtten gäller både texter, musik och film. Att publicera en hel bild eller ett helt konstverk är inte tillåtet enligt citaträtten. www.juridik.nu www.skolverket.se Nyttiga länkar om nätets juridik Hem

7 När man letar fakta ska man alltid vara kritisk till det material man hittar, speciellt när det gäller Internet. Frågor som man ska ställa sig Vem skrev detta? Varför skrev hon eller han det? Vad vill de att jag ska tycka eller tro? Varför ska jag tro på detta? Vem vänder sig informationen till? Vad vill författaren uppnå med sin text? Innehåller informationen fakta eller åsikter ?

8 Kolla webbadressen Är det ett seriöst domännamn Upphovsuppgifterna (författare) ska vara tydliga Postadress eller annan adress ska finnas med på sidorna. Dubbelkolla gärna i böcker www.levandehistoria.www.levandehistoria.org är regeringens sida om förintelsen.Men är man oförsiktig kan man råka skriva www.levandehistoria.com och komma in på missvisande information. www.levandehistoria. Ska finnas med i din källförteckning: Upphov, titel på sidan URL (adress) När sidan hämtades, datum Vilka tror ni själva kan vilja använda Internet för att påverka andra? Hittar ni flera sidor som är missvisande? Att skriva referenser:

9 Fusk Fusk har alltid förekommit inom skolans värld. Internet har öppnat ännu en väg, framför allt för inlämnings-uppgifter. Nu behöver eleverna inte ens skriva av, utan det går att hämta hem ett arbete direkt från nätet och lämna in det under egen signatur. I stället för att i efterhand jaga "fuskare" bör vi anta den pedagogiska utmaning som detta innebär. Här följer några förslag på hur det kan gå till. Fusk är fel Eleverna måste informeras om de etiska och juridiska aspekterna på olika former av kopiering. Vi måste tydligare poängtera traditionella färdigheter som källhänvisning och citering. Kontinuerliga avstämningsmöten Om läraren följer upp elevens arbete blir det omöjligt att lämna in en kopia. Att handleda innebär att vara en aktiv stödjare, inte att passivt vänta på att arbetet ska lämnas in.

10 Publicera elevens arbete på Internet Det skapar en känsla av allvar och har dessutom en preventiv effekt på potentiella fuskare. Ingen vill sätta sitt namn under en "lånad" uppsats som publiceras på Internet, eftersom det med största sannolikhet leder till att tillvägagångssättet avslöjas. Använd söktjänster Kom ihåg att även om möjligheterna till fusk har ökat har det också blivit lättare för lärarna att avslöja fusket. På samma sätt som eleverna kanske har hittat uppsatsen med hjälp av söktjänster, kan även du som lärare använda dem till att hitta den. Genom att skriva in en udda ordföljd från det inlämnade arbetet i sökrutan, är chansen stor att du hittar uppsatsen om den är kopierad från nätet. Hem

11 Finns det en ansvarig för den sida du är på, är det den personen som är ansvarig för vad som står där. Finns det ingen ansvarig för webbsidan är det du själv som är ansvarig. Bryter du mot chattens regler kan du bli avstängd från sidan. Det finns en tjusning att få vara vem man vill genom att gömma sig bakom anonymiteten. Försök att undvika det på skolan med personlig inloggning. Ansvarig på Chat och Community Det ger oss möjlighet till att vara anonym och tänja på gränserna. Belysa om faran med att träffas och uppge person, telefon uppgifter. Ta upp för och nackdelar med eleverna. Med t ex : Lunarstorm, playahead etc.Lunarstorm, playahead etc. Hem

12 Diskussion Varför finns dessa sidor? Vem gör dom? Å varför detta enorma intresse? Kontra med dokusåpa och att man höjer toleransen. Det speglar verkligheten. Vad säljer bäst- löpsedel med mord eller ej. Nyfiken ! Hur mycket du än försöker sopa igen dina spår som du har varit inne på så ligger det alltid en sökväg kvar. HEM

13 Länksida för barn Temalänkar Till Rea och hjärnkontoret Multimedia byrån MetacrawlerMetaeureka Sunet Euroseek Hur man anger källor Altavista Google Länksida för lärare Länk skafferiet Freefoto Kolla källkritik Etik Lunarstorm Sökmotorer Sökskola Playahead


Ladda ner ppt "Det finns tre olika söktjänster: 1. Indexerade söktjänster: Använder sig av sökrobotar. Ex. på indexerade söksidor är ALTAVISTA, GOOGLE och EUROSEEK 2."

Liknande presentationer


Google-annonser