Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkningshasarder. Andel av världens befolkning https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkningshasarder. Andel av världens befolkning https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html."— Presentationens avskrift:

1 Befolkningshasarder

2 Andel av världens befolkning https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html

3

4

5 Tillväxthastigheten

6 Tillväxthastighet 1995FödsDörTillväxt Per dag Per timme Per minut Per sekund Per dag Per timme Per minut Per sekund4,41,72,7 2006: 2,6

7 Populationsklockor

8

9 Hur kan välstånd mätas –BNP/capita »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2004rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2004rank.html –Nativitet »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2054rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2054rank.html –Mortalitet »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2066rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2066rank.html –Tillväxthastighet »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2002rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2002rank.html –Förväntad livslängd »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2102rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2102rank.html –Utbildningsnivå (läskunnighet) »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/fields/2103.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/fields/2103.html –Fertilitetstal »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2127rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2127rank.html –Migration »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2112rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2112rank.html

10 Befolkningsstrukturen är problematisk i många länder –En mycket stor del av befolkningen är barn: –En stor del av bekolkningen består av gamla människor –På webbsidan nedan hittar man befolkningspyramider för alla länder »http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.phphttp://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php

11 Välståndsindex Det finns flera olika index som har litet olika användningsområden Ett av de mest använda är HDI, tre kriterier används: 1.BNP, ekonomiskt välstånd är inte jämnt fördelad inom befolkningen, därför behövs äve andra kriterier. 2.Läskunnighet, utbildningsnivå 3.Förväntad livslängd, beaktar hälsan under hela livet.  Se karta på följande sida

12 HDI

13 Läskunnighet i New York

14

15

16

17

18

19

20


Ladda ner ppt "Befolkningshasarder. Andel av världens befolkning https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html."

Liknande presentationer


Google-annonser