Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Befolkningshasarder. Andel av världens befolkning https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Befolkningshasarder. Andel av världens befolkning https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html."— Presentationens avskrift:

1 Befolkningshasarder

2 Andel av världens befolkning http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/ www.worldmapper.org https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html

3

4

5 Tillväxthastigheten

6 Tillväxthastighet 1995FödsDörTillväxt Per dag385 679140 589245 093 Per timme16 0705 85810 212 Per minut26898170 Per sekund523 1997 Per dag381 827146 174235 653 Per timme15 9096 0919 819 Per minut265102164 Per sekund4,41,72,7 2006: 2,6

7 Populationsklockor http://www.populationmedia.org/ http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop http://opr.princeton.edu/popclock/

8

9 Hur kan välstånd mätas –BNP/capita »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2004rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2004rank.html –Nativitet »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2054rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2054rank.html –Mortalitet »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2066rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2066rank.html –Tillväxthastighet »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2002rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2002rank.html –Förväntad livslängd »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2102rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2102rank.html –Utbildningsnivå (läskunnighet) »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/fields/2103.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/fields/2103.html –Fertilitetstal »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2127rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2127rank.html –Migration »https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2112rank.htmlhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/rankorder/2112rank.html

10 Befolkningsstrukturen är problematisk i många länder –En mycket stor del av befolkningen är barn: –En stor del av bekolkningen består av gamla människor –På webbsidan nedan hittar man befolkningspyramider för alla länder »http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.phphttp://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php

11 Välståndsindex Det finns flera olika index som har litet olika användningsområden Ett av de mest använda är HDI, tre kriterier används: 1.BNP, ekonomiskt välstånd är inte jämnt fördelad inom befolkningen, därför behövs äve andra kriterier. 2.Läskunnighet, utbildningsnivå 3.Förväntad livslängd, beaktar hälsan under hela livet.  Se karta på följande sida

12 HDI http://hdr.undp.org/en/statistics/

13 Läskunnighet i New York

14

15

16

17

18

19

20


Ladda ner ppt "Befolkningshasarder. Andel av världens befolkning https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2119rank.html."

Liknande presentationer


Google-annonser