Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi : TFYY98 Anne Henry, IFM Kemisk Analysteknik : TFKI13 David Lawrence, EP Kursöversikt (Fö1a vt2007)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi : TFYY98 Anne Henry, IFM Kemisk Analysteknik : TFKI13 David Lawrence, EP Kursöversikt (Fö1a vt2007)"— Presentationens avskrift:

1 Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi : TFYY98 Anne Henry, IFM Kemisk Analysteknik : TFKI13 David Lawrence, EP Kursöversikt (Fö1a vt2007)

2 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 2 Innehåll Kursfakta Kursmål Bakgrund och CDIO  Kursmoment Föreläsningar Projektet Schemat Kurslitteratur Examination Webbplatsen Vad göra nu…?

3 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 3 Kursfakta Ingenjörsprojekt för Kurskod Period För Kursansvarig Omfattning Kurswebbsida Teknisk Biologi TFYY98 VT1 och VT2 2007 TB1 Anne Henry, IFM ahy@ifm.liu.se 4 p http://www.ifm.liu.se/kurser/tfyy98/ Kemisk Analysteknik TFKI13 KA1 David Lawrence, EP davla@ep.liu.se http://people.ifm.liu.se/lawrence/KAprojectcourse/

4 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 4 Kursmål http://kdb- 5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_budget_year=2007&k_ku rskod=TFYY98  Att få en god introduktion i att arbeta i projekt och enligt en projektmodell.  Att vara aktiv i en fungerande projektgrupp.  Planera ett projektarbete fr å n en kravspecifikation med projekt- och tidplaner.  Att s ö ka upp relevanta kunskaper f ö r projektet.  Att administrera och dokumentera projekt arbetet.  Att presentera projektresultatet både muntligt och i en skriftligt rapport.  Att få en inblick i (civil)ingenjörens yrkesroll. Dessa mål ligger helt i linje med CDIO-initiativets mål.

5 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 5 Bakgrund och CDIO  (1) http://www.boeing.com/companyoffices/pwu/ attributes/attributes.html

6 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 6 Bakgrund och CDIO  (2) Utmaningen att reformera utbildningen av ingenjörer antogs för några år sedan bland annat av CTH, KTH, LiTH & MIT i ett samarbete kallat CDIO - initiativet.

7 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 7 Bakgrund och CDIO  (3) Vad står CDIO för? C– Conceive (uppfatta, begripa, hitta på, tänka ut…) D– Design (planera, utveckla, konstruera, skissera,…) I– Implement (realisera, genomföra, tillverka,…) O– Operate (sköta, manövrera, hålla igång, driva,…) Idag är 21 universitet/högskolor medlemmar i CDIO-initiativet. www.cdio.org

8 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 8 Bakgrund och CDIO  (4) På LiTH var Y-programmet först ut att läsa tre kurser med utformning enligt CDIO: –Ingenjörsprojekt Y (Y1) från HT2002 –Elektronikprojekt (Y3) –Olika profilkurser (Y-högre) Kurser baserade på CDIO-tanken sprids nu även till andra program på LiTH. –HT2004: IT, projekttermin (använder LIPS) –VT2005: TB1, TFYY98 –HT2005: Ing Norrköping –VT2007: KA1 TFKI13 –? TB3 eller högre ?

9 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 9 Kursmoment UPG1 (1p): Fö, övning och projektkonferens UPG2 (3p): Projektarbetet

10 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 10 UPG1 : Föreläsningar, övningar … (1) Fö 1: To (18/01) v3 8-10, E324 –a) Introduktion och översikt, Anne Henry, IFM –b) Projektmodellen LIPS, Christian Krysander, ISY Fö 2: Mo (22/01) v4, 15-17, BL32 Gruppdynamik, Rune Olsson, LiTH grupp uppställning Fö 3: Ons (24/01) v4, 10-12, BL32 –a) Projektinfo (före- och under-fas), Anne Henry –b) Informationssökning, Göran Lindgren, Bib Övning: v5 On TB1 eller v6 Mo TB1 och On KA1, Biblioteket (TBUS) (Anmälningslistor på Fö 3 )

11 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 11 UPG1 : Föreläsningar, övningar … (1) Fö 4: Mo (12/02) v7, 15-17, BL32 Skriftlig Kommunikation, Eva Törnqsvist, TEMA Fö 5: On (21/02) v8 10-12, TB1:E324, Karriärexempel, LiTH-alumn Fö 6: Mo (26/02) v9, 15-17, TB1:BL32, Karriärexempel, LiTH-alumn Fö 7: v12? Muntlig Kommunikation, Eva Törnqsvist, TEMA Fö 8a: v13? Projektinfo (under and efter fas), Anne Henry Fö 8b: v13? Ingenjör Yrkesroll, David Lawrence Projektkonferensen v19 –Vid projektkonferensen ska hela projektet vara klart. –Alla grupper presenterar sina projekt (15+5 min)

12 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 12 UPG2: Projektet Pågår under ca. 12 veckor TB1 : 3 olika projekten (5 gruppen) KA1 : 2 olika projekten (4 gruppen) ~ 5/7 studenter per projektgrupp Beställare (lärare) – Leverantör (student) Handledare= resursperson Arbetar enligt projektmodellen LIPS – Lätt Interaktiv ProjektStyrning (nivå 1) LIPS är utvecklad vid LiTH av Tomas Svensson och Christian Krysander.

13 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 13 Schemat Schemalagt för hela TB1 och KA1 –FÖ – Föreläsning 1-8, projektkonferens –GU – Gruppmöten, två tider/vecka, ingen lokal –LE – Övning i biblioteket –Beställarmöte TB1: On (24/01) v5, 15-17 KA1: To (25/01) v5, 08-10 eller 15-17 (lokal enligt webbsidan) –Resten projektspecifikt

14 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 14 Kurslitteratur ”Projektmodellen LIPS”, version 1.2 T. Svensson och C. Krysander (Bokakademin, 100 SEK) LIPS-Mallarna, via kursens hemsidor Kravspecifikation (delas ut av projektets beställare på beställarmötet). Bok om projektarbete. (Tex. Andersen, Schwencke) Se även länkar på kursens bibliotekssida. Annat material som delas ut i respektive projekt.

15 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 15 Examination UPG1 –Närvaro vid Fö och Övn (18h) (max 25% frånvaro). –Närvaro vid projektkonferensen ( v19). UPG2 –Individuellt: max 25% frånvaro –Gruppen:Godkända beslutspunkter Godkända projektdokument –Klart vid innan projektkonferensen alternativt kompletteringar senast v20

16 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 16 Webbplatsen/hemsida Uppdateras kontinuerligt – Huvudsidan - aktuellt – Undervisningsplan (presentationer, kursmaterial) – Projektlista Pdf-dokument –Kursdirektivet (  läs!) –Prel. undervisningsplan (Ger en god kursöversikt) –Projektgrupper Länkar –Bibliotekssidan –Schema –Kursplan –CDIO (Läs ”about CDIO”) http://www.ifm.liu.se/courses/tfyy98/tfyy98.html/ http://people.ifm.liu.se/lawrence/KAprojectcourse/

17 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 17 Vad göra nu…? Individuellt –Läs kursdirektivet –Kolla vilken grupp du tillhör efter Fö2 –Titta på övrigt material på webbsidorna Bibliotekssidan CDIO (”About CDIO”) Gruppen –Påbörja diskussion. Projektledare? –Skaffa litteratur –Ta reda på plats för möte med beställaren –Titta på gruppkontraktet (webbsidan)

18 Fö1a-VT2007 TFYY98/TFKI13 - A.Henry/D.Lawrence 18 Nästa timme presenterar Christian Krysander, ISY Projektmodellen LIPS Nästa gång Mo (22/01) v4 15-17, BL32: Gruppdynamik, Rune Olsson Grupp uppställning


Ladda ner ppt "Ingenjörsprojekt för Teknisk Biologi : TFYY98 Anne Henry, IFM Kemisk Analysteknik : TFKI13 David Lawrence, EP Kursöversikt (Fö1a vt2007)"

Liknande presentationer


Google-annonser