Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statistik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Tel. 786 91 81

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statistik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Tel. 786 91 81"— Presentationens avskrift:

1 Statistik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB magnus.olsson@ub.umu.se Tel. 786 91 81 http://www.ub.umu.se/om/personal/tjanstesidor/mag nus-olsson http://www.ub.umu.se/om/personal/tjanstesidor/mag nus-olsson

2 Idag ska Du lära Dig om… Källkritik Vetenskapliga artiklar och tidskrifter Sökteknik Libris Web of Science Academic search elite Google scholar Zotero

3 Några innehållsmässiga riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/guide/kallkritik/

4 Hur bedömer jag om en artikel är vetenskaplig Vem har skrivit artikeln? Var är den publicerad? Har artikeln blivit vetenskaplig granskad?

5 En vetenskaplig artikel följer ofta mönstret… Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

6 Informationskällor Allmänna uppslagsverk Nationalencyclopedin (NE) Encyclopedia Britannica Fackuppslagsverk/Termlexikon Böcker Libris Databaser (artiklar) Web of Science Academic search elite (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om) Statistik SCB Eurostat

7 Viktigt att reflektera över när Du söker.. Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Bredda sökningen vid för få träffar eller begränsa sökningen vid för många? Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

8 Ämnesord Thesaurus, Keywords, Descriptors, Subject words, A-Z, Index etc.

9 Libris Innehåller material från de svenska högskole- och universitetsbiblioteken

10

11 Web of science “search current and retrospective multidisciplinary information from approximately 8,500 of the most prestigious, high impact research journals in the world.” 1956-

12

13 Academic search elite “general academic index that indexes almost 3,000 magazines and journals from every academic discipline and provides the full-text of more than 1,200.” Peer-review-funktion

14

15 Google scholar lanserades nov 2004 av Google listar akademiskt material på Internet OBS allt material i GS inte vetenskapligt! Var källkritisk! Testa advanced search! Använd engelska sökord!

16

17 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån Läs mer här: http://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor- campushttp://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor- campus

18 Hur refererar jag till den här webbsidan? URL: http://www.tillvaxtverket.se/huvudme ny/programfortillvaxt.4.21099e4211fdb a8c87b800017394.html

19 Att skriva referenser… Internetkällor I löpande text exempelvis Det finns program för tillväxt både på nationell och EU-nivå (Tillväxtverket 2010).

20 Om du har en internetkälla i din litteraturförteckning/referenslista skall följande uppgifter finnas med: Författarens, organisationens eller myndighetens namn, Årtal då det du citerar senast ändrades (om tillgängligt), Dokumentets eller sidans titel, Webbplatsens titel, Fullständig URL-adress (http://….), samt Datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet. Exempel: Tillväxtverket (2010), Program för tillväxt, http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt.4.21099e4211fdba8 c87b800017394.htmlhttp://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt.4.21099e4211fdba8 c87b800017394.html (2011-02-22)

21 Mer om referenser http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser

22 Vad är Zotero? Ett webbaserat fritt tillgängligt referenshanteringsprogram som hjälper Dig att sortera och ordna referenser Zotero kan länkas till Microsoft word eller Open office writer och där skapa automatiska källhänvisningar och referenslistor utifrån valfritt referenssystem Mozilla Firefox webläsare http://www.zotero.org/ ladda ner program och plug-in för word.http://www.zotero.org/ Möjlighet skapa eget konto för att spara på server


Ladda ner ppt "Statistik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Tel. 786 91 81"

Liknande presentationer


Google-annonser