Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 24.08.09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 24.08.09."— Presentationens avskrift:

1 Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 24.08.09

2 Du får info om:   Datacentralen – var och vad   Användarnamn och lösenord   E-post och spamfiltrering   Datorklasser och annan utrustning   Internet hemifrån och privata datorer, trådlöst nät & VPN   Hemområden och backup   Var hitta mera info

3 Var finns Datacentralen?  Åbo:  Chemicum, Akademigatan 1  Fr.om. december ASA-huset, Fänriksgatan 3  Vasa:  Academill (Kvarnen), Vasa  I webben på: http://www.abo.fi/dc  HelpDesk Oraklet  Öppet 8:00 –16:15  E-post: oraklet@abo.fi  Dejourtelefon: 215 4777

4 Vad gör vi?  Serviceenhet inom ÅA: Erbjuder IT- resurser, kunskap och handledning till ÅA:s enheter i Åbo, Vasa och J:stad.  Koordinerar och utvecklar ÅA:s IT och datakommunikation  Ansvarar för ÅA:s datanät och datasäkerhet  Underhåll av IT-utrustning och basprogramvara (egen verkstad/labb)  Samordnar anskaffningar, rekommendationslistor

5 Datoranvändning vid ÅA  Som studerande vid ÅA har du möjlighet att utnyttja akademins datorresurser, inklusive e-post  Användaravtal med DC  Du får du ett personligt användarnamn och lösenord till akademins datorsystem  Användningen bör vara relaterad till studierna och regleras av användaravtalet  Guider: http://www.abo.fi/dc/, välj Guider och information

6 Avgifter  För studerande är användningen av Akademins datorresurser för studearbete kostnadsfri (med undantag för utskrifter)  Kommersiell användning kräver skilt avtal

7 Printning  Studerande har en gratiskvot för printning som är  180 sidor/3 mån  därefter kostar det 3.3 cent/sida  25 cent/sida i färg  Ev. räkning skickas som e-post  Kontroll av hur mycket man har printat kan göras på: http://web.abo.fi/dc/print

8 Du får info om:   Datacentralen – var och vad   Användarnamn och lösenord   E-post och spamfiltrering   Datorklasser och annan utrustning   Internet hemifrån och privata datorer, trådlöst nät & VPN   Hemområden och backup   Var hitta mera info

9 Hämta ditt användarnamn och lösenord  Nya studerande i Åbo bör personligen lösa ut sitt ÅA- användarnamn från  Gripen (icke ESF:are) 24.8-28.8  Hanken (ESF) 25.8-28.8  Datacentralen 31.8 ->  Du bör visa upp ett ID-bevis samt kvitto över erlagd kåravgift för terminen

10 Användarnamn (Userid, login name)  Unikt, personligt, får ej lånas ut !!  Identifierar dig vid kontakt till Akademins datorsystem, bl.a.  e-postsystemet, ÅA webbportalen  allmänna PC:s (windows,linux)  datanätet (wlan, VPN)  Nätkurser, MinPlan  Användarnamnet är i kraft så länge du gör när- eller frånvaroanmälan

11 Lösenordet är hemligt!!  Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det!  Ge aldrig ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen!  Vi frågar aldrig efter ditt lösenord per e- post, svara aldrig på sk. lösenordsfiskares mail!  Akta dig för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord  Använd inte ditt ÅA- användarnamn/lösenord i andra sammanhang!

12 Byta lösenord  Byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password  Lösenordet bör vara 8 tecken långt  Skall innehålla både bokstäver (ej åäö) och siffror  Stora och små bokstäver får gärna blandas  Lösenordet skall inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant  Kvaliteten på lösenorden kontrolleras med jämna mellanrum!

13 Regler och datasäkerhet  Det åligger alla datoranvändare att beakta datasäkerheten  Bekanta dej med villkoren i användaravtalet!  Länkar till alla regler och lagar rörande datoranvändningen finns på http://www.abo.fi/dc/, välj Avtal, regler och blanketter

14 Mininfo   Du kan kontrollera vilken information Datacentralen har om dig via:   https://web.abo.fi/dc/mininfo/ eller http://www.abo.fi/dc/, välj MinInfo   Minsture: studieutdrag   Minperson: personuppgifterna i Sture   Datacentralens användarregister: användarkonto, kvoter, giltighetstid   Vid fel information meddela Oraklet!

15 Du får info om:   Datacentralen – var och vad   Användarnamn och lösenord   E-post och spamfiltrering   Datorklasser och annan utrustning   Internet hemifrån och privata datorer, trådlöst nät & VPN   Hemområden och backup   Var hitta mera info

16 E-post  Din adress är fornamn.efternamn@abo.fi fornamn.efternamn@abo.fi  Enklast läser du e-post med Webmail: https://www.abo.fi/mail/  Du kan också använda t.ex. Thunderbird  ÅA:s e-postadresser finns i en allmän adressbok  Klicka ”Adressbok” i Webmail  Sökfunktionen i ÅA-webben

17

18

19 E-post-kvoten  Kvoten för din e-postlåda är 500 MB  Webmail visar fyllnadsgraden och varnar om kvoten håller på att överskridas  Ifall kvoten överskrida kan du inte ta emot ny e-post!  Städa! Spara inte stora bilagor i e- postlådan. Kontrollera speciellt ”Sent”-mappen

20 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar en del av skräp-posten och ger breven ”spam-poäng”  Alla nya studerande får automatiskt ett spamfilter som sorterar sannolik skräp-post i en skild Spam-mapp  Gamla meddelanden kan strykas automatiskt från Spam-mappen  Frågor och rapporter om problem med spamfiltreringen kan sändas till oraklet@abo.fi

21 Grålistning 1/2  En teknik som används för att motarbeta spam- och virus-e-post  För all e-post noteras  avsändarens e-postadress  mottagarens e-postadress  avsändarens e-postserver  Första gången du får e-post från en viss icke-ÅA adress tas det inte emot! MEN..

22 Grålistning 2/2 ..en riktig och vettig e-postserver sänder brevet pånytt.  Brevet tas nu emot!  E-post från samma adress och server till samma ÅA-adress accepteras sedan automatiskt i fortsättniningen (ca. 1 mån framöver)  Fördel: en mycket stor del av spam och virus-e-post stoppas direkt  Nackdel: fördröjning vid första postningen, ev. ingen e-post alls från dåligt konfigurerade e- postservrar

23 E-post och virus  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte med säkerhet vet vad de är – virusrisk!!  Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken!  Se till att din egen dator har ett fungerade virusskydd!  F-Secure antivirusprogram kan du ladda ner gratis från https://web.abo.fi/dc/program

24 Vidarestyrning av e-post  Ifall du vill ha automatisk vidarestyrning av din e-post till en annan adress, kontakta Oraklet  Använd helst din ÅA e-postadress vid kontakt inom Akademin. T.ex. studieutdrag från Minsture sänds endast till ÅA-adresser

25 Du får info om:   Datacentralen – var och vad   Användarnamn och lösenord   E-post och spamfiltrering   Datorklasser och annan utrustning   Internet hemifrån och privata datorer, trådlöst nät & VPN   Hemområden och backup   Var hitta mera info

26 Allmänna datorklasser  De allmänna datorklasserna  Är avsedda för alla studenter från alla fakulteter oberoende av placering  Fri användning då det inte pågår undervisning i klasserna  Främst avsedda för studiearbete  Aktuell info om utrustning och programvara under http://www.abo.fi/dc/ välj Undervisningsutrymmen  Vid problem med klassmaskinerna, meddela Oraklet eller pcklasser@abo.fi

27 Windows-klasser och -rum  Datacentralen, Chemicum, 1:sta våningen  Axelia, 1:sta våningen  Axelia, 3:dje våningen (windows + linux)  Hanken, 3:dje våningen  Aeon klassen i Gripen  Arken  ICT-huset, 3:dje våningen

28 Allmänna Linux-klasser och -rum  ICT huset 3:dje våningen  Axelia 3:dje våningen (Hyllan)  + Institutionernas egen utrustning

29 Övrig utrustning  I “Galleriet” (Chemicum, 1:sta vån. vid datorklassen) finns bl.a.:  Scanners (papper, film)  Färglaserskrivare  Windows-maskiner

30 Du får info om:   Datacentralen – var och vad   Användarnamn och lösenord   E-post och spamfiltrering   Datorklasser och annan utrustning   Internet hemifrån och privata datorer, trådlöst nät & VPN   Hemområden och backup   Var hitta mera info

31 Internet hemifrån 1/2  Tavasthem och Domus (via ÅA:s nät)  Ansökningsblanketter samt information finns på http://www.abo.fi/dc/, välj Internetanslutningar > Tavastnet  Studentbynätet  Ansökan om anslutning sker i samband med hyresavtalet  Info på http://www.yok.utu.fi

32 Internet hemifrån  ADSL – högskoleavtal  Ger bättre tillgång till ÅA:s tjänster än kommersiell linje  Möjligen billigare?  Ansökningsblankett samt information på http://www.abo.fi/dc/, välj Internetanslutningar

33 ÅA:s trådlösa datanät 1/2  ÅA:s trådlösa datanät (wlan) finns i de flesta av ÅA:s byggnader i Åbo, Vasa och Jakobstad  I Åbo är ÅA:s wlan-nät en del av SparkNet  SparkNet täcker även TY och TuKKK samt vissa av Åbo stads utrymmen (t.ex. stadsbiblioteket & gästhamnen)  I Vasa är ÅA:s wlan-nät en del av Wireless Mobile Vaasa, som täcker de lokala högskolorna

34 ÅA:s trådlösa datanät 2/2  Info med täckningskarta finns på: http://www.abo.fi/dc/, välj Trådlöst och mobilt  Uppkoppling mot SparkNet kräver  ÅA (eller TY) användarnamn/lösenord  WLAN-kort  Ifall datorn saknar WLAN-kort finns SparkNet vägguttag i:  ÅA:s bibliotek  Axelia I, 3:dje våningen framför hissen

35 Privata datorer i ÅA:s nät  Ifall du har en privat dator kopplad till ÅA:s nät, så berörs datorn också av ÅA:s regler för nätkopplade datorer!  Virusskydda din dator! Datorn skall regelbundet säkerhetslappas (patchas)  Din dator får inte agera server i ÅA:s nät  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

36 SparkNet uppkoppling  Välj WLAN nätverk med SSID: Spark (eller Spark-abo)  Öppna en webbsida, t.ex.: http://www.abo.fi http://www.abo.fi  Logga in med: username@abo.fi eller öppna en VPN-förbindelse  OBS! @abo.fi bör anges!

37 Virtual Private Network (VPN) 1/2  VPN erbjuder en säker krypterad förbindelse till ÅA:s nät  Använd ifall du har en kommersiell ADSL förbindelse eller använder SparkNet  Vissa tjänster, t.ex. printning och hemområden, fungerar inte annars!

38 Virtual Private Network (VPN) 2/2  Endel webbsidor är oåtkomliga från datorer utanför ÅA:s nät  VPN guide för Windows hittar du på http://www.abo.fi/dc, välj Guider och Information > Guider > Kommunikation > VPN

39 Köpa program och datorer  ÅA har för vissa program licenser som täcker också studerandes hemdatorer  t.ex. F-Secure Client Security (Antivirus)  Microsofts program kan studerande beställa förmånligt via nätet  www.huippuedullinen.fi www.huippuedullinen.fi (MS Office Ultimate 2007) (MS Office Ultimate 2007)  Endel datorbutiker beviljar studentrabatt  se aktuell info i webben på: http://www.abo.fi/dc/, välj Anskaffningar

40 Du får info om:   Datacentralen – var och vad   Användarnamn och lösenord   E-post och spamfiltrering   Datorklasser och annan utrustning   Internet hemifrån och privata datorer, trådlöst nät & VPN   Hemområden och backup   Var hitta mera info

41 Windows hemområde  Personlig skivplats på server  Nås via ikonen HOME på desktopen  eller som H:\filnamn  \\pchome1\pchome1\anvnamn\filnamn  Direkt nåbar från alla Windows datorer i ÅA:s nät  För studerande är kvoten 300 MB  Även nåbar via sftp  kontakta pchome1.abo.fi eller pchome2.abo.fi

42 Unix hemområde  För de som använder Linuxdatorerna  /home/atonx/anvnamn  Tillgänglig från alla unix/linuxdatorer samt via sftp till login.abo.fi

43 Home sweet home..  Hemområdet är till för studiearbete  Backup av hemområdena varje natt  Endel ”profilinformation” sparas på hemområdet, tex för Windows samt vissa program  My Documents mappen sparas här  DC kan städa bort ”oviktiga” filer (t.ex. *.mp3, *.avi) ifall skivorna blir fulla

44 Personligt webbområde 1/2  Används för att lagra filer som hör ihop med den personliga webbsidan  Enklast tillgängligt via ikonen WWW som borde finnas på din ”desktop” på (Windows) datorer i ÅA:s nät.  Kan även anslutas (Windows) som: \\web\anvnamn \\web\anvnamn

45 Personligt webbområde 2/2  Webbadress: http://www.users.abo.fi/username http://www.users.abo.fi/usernamehttp:///www.users.abo.fi/fornamn.efternamn  Från unixdatorer, t.ex. login.abo.fi är området tillgängligt som: /wwwusers/anvnamn också via sftp.

46 Scratch  En sk. scratch skiva finns tillgänglig från både Windows- och Linuxdatorerna som: \\scratch\anvnamn (win) resp. /scratch/anvnamn (unix)  Endast för temporär lagring av filer, ingen backup, inga kvoter. Vid behov strykning utan pardon

47 Du får info om:   Datacentralen – var och vad   Användarnamn och lösenord   E-post och spamfiltrering   Datorklasser och annan utrustning   Internet hemifrån och privata datorer, trådlöst nät & VPN   Hemområden och backup   Var hitta mera info

48 IT-kurser  Kurser inriktade på användning av IT avsedda för studerande arrangeras av Fortbildningscentralen  Se information och anmäl dig via Fortbildningscentralens webbsidor, http://www.abo.fi/fc

49 Virtuell kursverksamhet  Finlands virtuella universitet ger möjligheter att delta i virtuella kurser vid andra finska universitet, se http://www.virtuaaliyliopisto.fi/  Akademins virtuella kursutbud samordnas av  Lärcentret i Åbo, se http://www.abo.fi/lc  Lärocentret i Vasa  Moodle viktigaste plattformen för virtuella kurser vid Åbo Akademi

50 Information på nätet  Akademins webbsidor : http://www.abo.fi  DC:s sidor i webben: http://www.abo.fi/dc  Index över guiderna: https://www.abo.fi/personal/dcguider  DC:s sida för gulnäbbar: https://www.abo.fi/personal/dcnyastuderande där även denna presentation finns  Ett webb-baserat diskussionsforum hittar du via Snabblänkar > Diskussionsforum


Ladda ner ppt "Datacentralens information åt nya studerande Uppdaterat 24.08.09."

Liknande presentationer


Google-annonser