Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbets- och utvecklingsorganisation En idéstruktur under utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbets- och utvecklingsorganisation En idéstruktur under utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Arbets- och utvecklingsorganisation En idéstruktur under utveckling

2 År 1År 2År 3År 4År 5 Utvecklingsorganisation Den pedagogiska verksamheten Arbetsorganisation Internt nätverk Externt nätverk Lärgrupper, lärledare, lärplaner Schema, arbetslag, arbetsplaner, tjänstefördelning ? ! ! ! ! ! ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ! ! ! ! ! !

3 Grundperspektiv Samstämmighet som grund för beslut om gemensamt görande Långsiktighet Dubbel-loopslärande Visar på behov av utveckling Drivkraft för utveckling Förändring Singel-loopslärande Akut. Operativ Variation och flerstämmighet som grund för lärande Ska undanröjas så fort som möjligt så att verksamheten kan fortsätta som förut. Dränerar skolan på energi Stabilitet UtvecklingsorganisationArbetsorganisation Styrning Styrning av tredje ordningen: Gemensam vägledande helhetsidé Styrning av första ordningen: Övervakning, kontroller, inspektioner Styrning av andra ordningen: Strukturer, planer Effektivitet Inre effektivitet: Kostnad per meritpoäng Yttre effektivitet: Kundnöjdhet Dynamisk effektivitet: Utvecklingspotential. Bra system för att upptäcka ”problem”. Fokuserar det man kan påverka. Gemensamt lärande. Helhetsidé. Genererar nya lärdomar om lärande. Lärande på alla nivåer

4 UtvecklingsorganisationArbetsorganisation Utvärdering och uppföljning Underlag för lärande Underlag för kontroll Kvalitet Resultat på standardiserade nationella prov, betyg Kvaliteter i kunskapsbildningen Återkoppling Vad har du gjort för att förverkliga skolans bärande pedagogiska helhetsidé? Vilka svårigheter har du mött när du försökt förverkliga skolans bärande pedagogiska helhetsidé? Ledarskap Planera och organisera medarbetarnas görande. Strukturer, medarbetarnas handlingsmönster, rycka ut vid enskilda händelser. Planera och organisera lärande om undervisning och lärande. Visioner, mentala modeller, helhetsidé

5 UtvecklingsorganisationArbetsorganisation Organisering Arbetsplaner Arbetslag Arbetslagsledare som implementerare av beslut i ledningsgruppen Lärplaner Lärgrupper Lärgruppsledare som kommunikatörer av lärgruppernas lärdomar Medarbetare Utförare av beslut Medskapare och huvudaktörer i kunskapsbildningen om lärande och undervisning Lönekriterier Elevresultat, meritpoäng,.. Bidrar till det gemensamma lärande

6 Resultatuppföljningen får inte utformas på ett sätt så att den motverkar kvalitetsutvecklingen Resultatuppföljningen får inte utformas på ett sätt så att den motverkar kvalitetsutvecklingen Prov, betyg och bedömningar av resultat får inte utformas på ett sätt så att de motverkar kvaliteten i lärprocessen eller kunskapsbildningen Prov, betyg och bedömningar av resultat får inte utformas på ett sätt så att de motverkar kvaliteten i lärprocessen eller kunskapsbildningen

7 Kortvarigt ytlärande respektive varaktigt djuplärande kräver olika lärprocesser. Kortvarigt ytlärande respektive varaktigt djuplärande kräver olika lärprocesser. Olika lärprocesser kräver olika styrnings- principer och resultatuppföljningar. Olika lärprocesser kräver olika styrnings- principer och resultatuppföljningar.

8 Kvalitet och resultatuppföljning Den kraftiga tyngdpunktsförskjutningen mot standardiserade nationella prov och betyg leder till att såväl elever som lärare och skolor fokuserar på att få goda resultat på proven framför djupa och varaktiga kunskaper. Resultat på kunskapsmätningen blir målet istället för en av indikationerna på hur väl eleverna lyckats med sin kunskapsbildning och hur väl lärare och skolorna lyckats med att hjälpa eleverna i denna kunskapsbildning.

9 Lust att läraArbetsro MeningsfullhetMedskapande.73.80.84.94.70.86


Ladda ner ppt "Arbets- och utvecklingsorganisation En idéstruktur under utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser