Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med tyngd på yrkesutbildningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med tyngd på yrkesutbildningar"— Presentationens avskrift:

1

2 Med tyngd på yrkesutbildningar
Medicinska fakulteten Med tyngd på yrkesutbildningar Legitimation - ansvar och etik Biomedicinprogrammet – inte yrkesexamen Bra arbetsmarknad

3 Medicinska fakulteten
Program på grundnivå Logoped, tandhygienist, arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, tandläkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, tandtekniker, röntgensjuksköterska, psykoterapeut Biomedicin, tränarprogram - inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottspsykologi

4 Antagning till program på grundnivå Läsåret 13/14
Medicinska fakulteten Antagning till program på grundnivå Läsåret 13/14 Vårterminen Arbetsterapeutprogrammet Läkarprogrammet Fysioterapeutprogrammet Sjuksköterskeprogrammet (Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Lycksele) Tandläkarprogrammet Höstterminen Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinprogrammet Logopedprogrammet Läkarprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet (Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Lycksele) Tandhygienistprogrammet Tandteknikerprogrammet Tränarprogrammet

5 Medicinska fakulteten

6 Biomedicinsk analytiker- programmet
Medicinska fakulteten Biomedicinsk analytiker- programmet 3-årig utbildning Blir expert på diagnostiska metoder Självständigt utföra analyser, tolka och utvärdera resultat Brett: från klinisk diagnostik till forskning 2 inriktningar: klinisk fysiologi och laboratoriemedicin, väljs från början. 3 första terminerna tillsammans. Arbete: lab. inom sjukvården, läkemedels- och livsmedelsindustri, bioteknikföretag, biomed. forskning Stor efterfrågan på arbetsmarknaden

7 Biomedicinprogrammet
Medicinska fakulteten Biomedicinprogrammet Grundnivå 3 år och masterprogram 2 år Från cellens minsta beståndsdelar till hela kroppen Liknar läkarprogrammets prekliniska del Laborationer och träning i att arbeta vetenskapligt Praktisk professionell träning - kompetensportfölj Jobb: Öka kunskapen om mekanismer bakom folksjuk- domar som cancer, hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes, allergier, demens Forskning, läkemedelsindustrin (förädla medicinska upptäckter), produktspecialist (utrustning så avancerad att prod.spec. ofta är disputerade), vetenskapsjournalistik mm

8 Medicinska fakulteten

9 Läkarprogrammet Högt söktryck, bra arbetsmarknad
Medicinska fakulteten Läkarprogrammet Högt söktryck, bra arbetsmarknad Antagning– utb.katalogen, 11 terminer Läkarutbildning på 4 studieorter – klinik +föreläsningar Efter studierna allmän tjänstgöring, AT, månader Efter AT: Legitimation från Socialstyrelsen Arbete: från bred kompetens som distriktsläkare till smalare inriktning vid universitetssjukhus. Forskning.

10 Sjuksköterskeprogrammet
Medicinska fakulteten Sjuksköterskeprogrammet 3-årig utbildning. 4 orter, distans Lycksele Omvårdnad är huvudområde och t.ex anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, sjukdomslära, organisation och ledarskap KTC, kliniskt träningscenter, färdighetsträning under utbildningen Brett arbetsfält – barn/äldre, sjukhus/primärvård mm Vidareutbildning många specialiteter - från akut-/intensivvård till vård av unga/äldre och inom primärvården Forskare, avdelningschefer mm

11 Medicinska fakulteten
KTC bilden är tagen på KTC, kliniskt träningscenter, i Vårdvetarhuset i Umeå. Finns även i Lycksele och Skellefteå.

12 Röntgensjuksköterskeprogrammet
Medicinska fakulteten Röntgensjuksköterskeprogrammet 3-årig utbildning Modernt, digitaliserat T.ex datortomografi (DT), mammografi och magnetisk resonanstomografi (MRT) Verksamhetsförlagd utbildning börjar redan T1, kan även göras utomlands Arbeta med både teknik och människor

13 Fysioterapeutprogrammet
Medicinska fakulteten Fysioterapeutprogrammet 3-årig utbildning Utifrån behov i samhället och forskning. Utb. satsar på rehab och insatser vid smärta, stressrelaterad ohälsa, andra folkhälsoproblem Idrottsskador, arbetsskador Arbete: Förebyggande insatser, rehabilitering, utbildning och konsultuppdrag, forskning Inom valbara kursen i T5 ”Innovation, evidens och prevention – fysioterapeuten i samhället” kan man själv skaffa en plats utanför regionen eller utomlands.

14 Medicinska fakulteten
Odontologi

15 Tandteknikerprogrammet
Medicinska fakulteten Tandteknikerprogrammet 3-årig utbildning Formge och färgsätta konstgjorda tänder. Kreativitet och känsla för form och färg. Precisionshantverk och datorstödd tandmodellering CAD/CAM Arbeta i lab, privata företag Bra möjligheter till jobb utomlands Emma Bjuhr Smiles of NY

16 Tandläkarprogrammet Högt söktryck 5-årig utbildning
Medicinska fakulteten Tandläkarprogrammet Högt söktryck 5-årig utbildning Avancerat hantverk + teoretiska kunskaper + modern teknik umu - stor andel kliniskt patientarbete i utbildningen Stor efterfrågan i Sverige och utomlands Vidareutbildning: specialist eller forskarkarriär

17 Tandhygienistprogrammet
Medicinska fakulteten Tandhygienistprogrammet 2-årig utbildning. Tredje år: kandidatprogram Idealbilden - blandning av humanist, praktiker och pedagog Förebyggande arbete, främja munhälsa Varierande och utvecklande arbete: patienter på tandvårdsklinik, information till ungdomar på skolor, hembesök i äldreboenden eller hos funktionshindrade.

18 Medicinska fakulteten
Logopedprogrammet Tränarprogrammet Arbetsterapeutprogrammet Psykoterapeututbildningar

19 Logopedprogrammet 4-årig utbildning
Medicinska fakulteten Logopedprogrammet 4-årig utbildning Tvärvetenskaplig utbildning - tre ämnesområden: lingvistik(språkvetenskap), psykologi, logopedi Utredning och behandling bla: Personer som förlorat delar av tal-, språk-, röstförmågan efter skador Barn med medfödd sen talutveckling Personer som har problem med heshet Cancerpatienter som pga sjukdom/behandling har svårt med tal eller sväljning Personer som stammar Specialisering någon/några diagnoser Bra arbetsmarknad, t.ex hälso- och sjukvård, habilitering- och omsorg, barn med tal- och språksvårigheter. Lärarhögskola, scenskola, universitet

20 Tränarprogrammet - idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottspsykologi
Medicinska fakulteten Tränarprogrammet - idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottspsykologi 3-årig utbildning Antagning, urval: 17% med minst 5 års dokumenterad erfarenhet som aktiv eller tränare på lägst nationell nivå. Kurser bl.a. anatomi, träningens fysiologi, grupp- och org.psykologi, idrottsskador, nutrition, idrottspsykologi Toppmodernt idrottslabb i närheten av IKSU Idrottsmedicinska enheten/umu har avtal med idrottslag - klinisk praktik kan ske med lagets sjukgymnast & läkare. Fysiska tester/mätningar kan ingå i t.ex uppsatsarbete. Arbete: träningsexpert inom hälso- och fitnessbranschen eller hälsoorganisation, idrottsförbund/idrottsföreningar, utveckling av tester och utrustning, professionell tränare

21 Arbetsterapeutprogrammet
Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet 3-årig utbildning Stöd: klara arbete, fritid, lek, skola, sköta sig själv och hemmet Modern utbildning – tekniska lösningar i vardagen. T.ex. aktivt åldrande – kultur, datorer. Framtidsinriktad – innovation, entreprenörskap Ljus arbetsmarknad. Rehab inom äldre- och handikappomsorg, sjukhus och vårdcentraler, barn- och vuxenhabilitering, arbetsförmedling, försäkringskassan. Psykiatrisk öppenvård, kriminalvård, hjälpmedels-industrin, privat vård- och omsorg. Forskarutbildning.

22 Psykoterapeututbildningar
Medicinska fakulteten Psykoterapeututbildningar Grundläggande psykoterapiutbildning, 60 hp Påbyggnad, psykoterapeutprogram 90 hp Psykodynamisk psykoterapi Kognitiv och beteendeterapeutisk terapi Barn- och ungdomspsykiatri Familjeterapi För vårdpersonal – t.ex sjuksköterskor, socionomer, läkare Arbeta inom t.ex psykiatrin, kyrkan, privatpraktik

23


Ladda ner ppt "Med tyngd på yrkesutbildningar"

Liknande presentationer


Google-annonser