Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nya utbildnings- och examensstrukturen Träder i kraft 1 januari 2007 Gäller utbildning som startar efter den 30 juni 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nya utbildnings- och examensstrukturen Träder i kraft 1 januari 2007 Gäller utbildning som startar efter den 30 juni 2007."— Presentationens avskrift:

1 Den nya utbildnings- och examensstrukturen Träder i kraft 1 januari 2007 Gäller utbildning som startar efter den 30 juni 2007

2 Tre nivåer i stället för två Gammalt Nytt Grundnivå Grundutbildning Avancerad nivå Forskarutbildning Forskarnivå

3 Grundnivå – generella examina Högskoleexamen, 2 år (Konstnärlig högskoleexamen, 2 år – NY!) Kandidatexamen, 3 år (Konstnärlig kandidatexamen, 3 år – NY!)

4 Avancerad nivå – generella examina Magisterexamen, 1 år (Konstnärlig magisterexamen, 1 år – NY!) Masterexamen, 2 år (Konstnärlig masterexamen, 2 år – NY!)

5 Masterexamen Statliga universitet och högskolor får ansöka om examensrätten hos Högskoleverket Enskilda utbildningsanordnare ansöker hos regeringen.

6 Tillträde till program som leder till generell examen på avancerad nivå Examen på grundnivå om minst tre år (Kandidatexamen eller en treårig yrkesexamen) Utländsk examen om minst tre år Motsvarande kvalifikationer För att läsa fristående kurser på avancerad nivå räcker det att man genomgått utbildning på grundnivå – examen krävs inte.

7 Yrkesexamina som försvinner Flyglärarexamen Konstnärlig högskoleexamen (i dans, konst och design, musik samt scen och medier) Teologie kandidatexamen, organistexamen Yrkeshögskoleexamen, yrkesteknisk högskoleexamen Studenter på sådana utbildningar kan i stället där det är möjligt få en generell eller konstnärlig examen.

8 Yrkesexamina – andra förändringar Juris kandidatexamen byter namn till juristexamen Högskoleingenjörsexamen blir treårig Civilingenjörsexamen blir femårig Arkitektexamen blir femårig Civilekonomexamen införs

9 Övergångsbestämmelser Den som har påbörjat en utbildning före första juni 2007 har rätt att ta ut en examen enligt de äldre bestämmelserna till och med den 30 juli 2015.

10 Tillträde till program som leder till yrkesexamen på avancerad nivå Sammanhållen utbildning över grundnivå och avancerad nivå Kräver inte tidigare examen på grundnivå = nybörjarantagning.

11 Att räkna högskolepoäng1 1 heltidsstudieår = 60 högskolepoäng 1 termins heltidsstudier = 30 högskolepoäng Kandidatexamen, 3 år = 3x60 = 180 högskolepoäng Men: 1 veckas heltidsstudier motsvaras inte automatiskt av 1,5 högskolepoäng.

12 Att räkna högskolepoäng2 Hur många högskolepoäng en kurs motsvarar bestäms utifrån arbetsinsatsen som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Vissa kurser kan anses kräva en stor arbetsinsats och andra en mindre.

13 Mål för program och kurser Förväntade studieresultat (learning outcomes) i kursplanen : Beskriver vad studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få examen eller bli godkänd på kursen. Examensordningen har arbetats om när det gäller målen för de olika examina.

14 Kursnivåer Kursens nivå anges i kursplanen med beskrivning av: om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, vilka krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet), kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister och masterexamen, kursens mål och huvudsakliga innehåll och antal högskolepoäng kursen omfattar.

15 Examina på forskarnivå Licentiatexamen, 2 år Doktorsexamen, 4 år

16 Tillträde till forskarnivå avlagd examen på den avancerade nivån eller minst 4 års heltidsstudier varav minst 1 år på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kunskaper Den som idag uppfyller kraven för grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, kommer att anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå till och med den 30 juli 2015.


Ladda ner ppt "Den nya utbildnings- och examensstrukturen Träder i kraft 1 januari 2007 Gäller utbildning som startar efter den 30 juni 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser