Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håll om- vårdsystemet Förbundet för mödra- och skyddshemmet r.f. Mödrahemmet och öppenvårdsenheten Iida-Liina i Karleby Socialarbetare Carola Holmbäck-Puskala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håll om- vårdsystemet Förbundet för mödra- och skyddshemmet r.f. Mödrahemmet och öppenvårdsenheten Iida-Liina i Karleby Socialarbetare Carola Holmbäck-Puskala."— Presentationens avskrift:

1 Håll om- vårdsystemet Förbundet för mödra- och skyddshemmet r.f. Mödrahemmet och öppenvårdsenheten Iida-Liina i Karleby Socialarbetare Carola Holmbäck-Puskala i Vasa 14.5.2013.

2 Graviditet och bruk av rusmedel I Finland föds årligen ca. 60 000 barn Enligt olika undersökningar missbrukar mellan 4 – 7% av gravida mödrar alkohol eller andra droger så att fostret riskerar att få skador och 1-3% är storförbrukare. Årligen föds ca 600 – 1000 barn med alkoholrelaterade skador och långt flera är i riskgruppen ca. 60 fas-diagnoser/år (värdering)

3 Familjer med missbruksproblemer i Finland Nästan en fjärdedel (23%) av finländarna har vuxit upp i en familj, där föräldrarna har använt för mycket alkohol/andra droger (Lasinen lapsuus, 2009) Alla raporterade att föräldrarnas missbruk ledde till olika slags skador (gräl, skamkänslor, otrygghet, ¼ upplevde familjevåld) Bara en femtedel raporterade, att någon vuxen ingrep i situationen

4 Håll om ® -vårdsystemet Förbundet för mödra- och skyddshem startade Håll om - projektet tillsammans med sina lokala medlemsförenigar 1998. Avsikten med projektet var att utveckla ett vårdsystem för gravida kvinnor och barnfamiljer med missbruksproblem. Vårdsystemet finansieras av Penningautomatföreningen och stasstöd. Dessutom betalar kommunerna för de tjänster de använder Förbundet för mödra och skyddshem r.f ansvarar för vårdsystemets riksomfattande förverkligande och koordineerar verksamheten Enheterna är en del av barnskyddets stödåtgärder

5 Håll om -vårdsystemets mål att förebygga och minimera fosterskador genom att stöda mödrar att avhålla sig från missbruk under graviditeten. att stöda uppkomsten av en fungerande växelverkan mellan mor och barn samt främja en normal utveckling för spädbarnen i familjer där mamman eller båda föräldrarna har missbruksproblem. Delta i utvecklandet av att bemöta, stöda och hänvisa missbrukande babyfamiljer till vård inom social- och hälsovården.

6 Håll om® -vårdsystemets arbetsformer 1.Att grunda mödrahem och öppenvårdsenheter som specialiserat sig på vård av missbrukare: - 6 mödrahem och 7 öppenvårdsenheter (Helsinfors, Esbo, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Kokkola, Rovaniemi) 2.Utbildning och konsultationer 3.Riksomfattande expertnätverksmöten

7 Håll om -enheterna Arbetsgrupperna i mödrahemmen: en föreståndare, en socialarbetare, en specialhandledare och 8 handledare med social- eller hälsovårdsutbildning. Öppenvårdsenheterna: en ansvarig socialarbetare, 4-6 handledare. Personalen har kunskap gällande missbruksproblematik, barnskyddsarbete och det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn. I mödrahemmen består behandlingen av kollektivvård, öppenvårdsenheterna använder element av kollektivvården, men deras verksamhet varierar och tar hänsyn de lokala omständigheterna.

8 Den reflektiva arbetsmetoden är en gemensam faktor i alla enheterna. Alla familjemedlemmarna har egna egenvårdare, det finns även gruppverksamhet i enheterna. Referensstödet ( på finska vertaistuki) ses som ett mycket viktigt element. Personalen har fått extra utbildning bl.a. då det gäller missbruksproblematiken, det tidiga samspelet och kollektivvård.

9 Rehabilitering under graviditeten - hjälper kvinnan att arbeta med känslor kring moderskapet -skaffar konkret tillbehören för babyn tillsammans med modern -arbetar med moderns egna bilder om moderskapet -strävan till att få utrymme för babyn i föräldrarnas sinnen -strävan att tankarna om babyn kommer i första hand även kring tankarna om alkohol och droger.

10 Babyn i centrum i missbrukarvården ( på finska vauvalähtöinen päihdekuntotutus) -Graviditeten och föräldraskapet är källan för motivationen i rehabiliteringen. -viktigt att förstärka föräldraskapet och stöda den tidiga anknytningsrelationen. -babyn kommer med nya infallsvinklar i livet- ansvaret ökar. -rehabiliteringen är att lära sig leva vardagen utan missbruk och att växa in i föräldraskapet. -vardagsglädje och erfarenheterna av att lyckas uppmuntrar till föräldraskapet, Vi vill kapa nöjesbanorna i hjärnan för babyn!

11 M.Andersson 3/2011 11 Pidä kiinni -ensikotihoidon vaikuttavuus ja hoidon ennusteeseen vaikuttavat tekijät Tutkija Marjukka Pajulo, LT Tutkimusryhmä: Mirjam Kalland KT, dosentti Jari Sinkkonen, lastenpsykiatri & Yalen yliopisto, USA: Nancy Suchman, apulaisprofessori Linda Mayes, professori

12 Goda resultat? FÖRÄLDER: -klarar av att vara en tillräckligt god förälder, vardagen fungerar, mat, skötsel, trygg i anknytningsrelationen. -fri från sitt missbruk BABYN: -har blivit välskött, är i relation med andra och utvecklingen fortskrider Resultatet av vården kan även vara gott trots omhändertagande, välgjord omhändertagande.

13 Det är omöjligt att dra slutsatser i början av vården att vilken mamma eller mamma-barn par kommer att ha nytta av vården!

14 Socialarbetare på Iida-Liina -Nära klienten -Fritt -En länk mellan klienten och barnskyddet -Förebild -Stark socialarbetaridentitet -Advokat m.m., m.m.

15 TACK!


Ladda ner ppt "Håll om- vårdsystemet Förbundet för mödra- och skyddshemmet r.f. Mödrahemmet och öppenvårdsenheten Iida-Liina i Karleby Socialarbetare Carola Holmbäck-Puskala."

Liknande presentationer


Google-annonser