Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ger Växelverkan Vetenskapen Värde?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ger Växelverkan Vetenskapen Värde?"— Presentationens avskrift:

1 Ger Växelverkan Vetenskapen Värde?
HSS 2011 Onsdagen den 4 maj 2011 Camilla Modéer, generalsekreterare

2 HSS syfte: ”förbättra samarbete mellan högskola och arbetsliv”
Varför? Hållbar samhällsutveckling, inse debatter och problem? Hur? Vad krävs? Båda parter vill Båda sidor respekterar varandra Vad tycker folk, forskarna, samarbetspartners?

3 Gör vetenskaplig/teknisk utveckling livet bättre?
Den vetenskapliga/tekniska utvecklingen har gjort livet bättre eller mycket bättre Källa: VA-rapport 2010:6

4 Forskningen kan bidra till att...
Andel som tror att forskningen har goda möjligheter att inom tio år bidra till att... Källa: VA-rapport 2010:6

5 Anser Du att nya forskningsresultat ska spridas till allmänheten så fort de kommer fram
eller ska man vänta tills någon annan forskare hunnit bekräfta resultaten med andra undersökningar?

6 Anser Du att nya forskningsresultat ska spridas till allmänheten så fort de kommer fram
eller ska man vänta tills någon annan forskare hunnit bekräfta resultaten med andra undersökningar? Källa: VA-rapport 2009:2

7 Andel mycket viktigt + viktigt
Prioritering av forskningsområden Hur viktigt anser du att det är att det i Sverige satsas på forskning på världsbästa nivå inom följande områden? Andel mycket viktigt + viktigt Resultat från flera under- sökningsår Källa: VA-rapport 2010:1

8 Stort eller mycket stort förtroende för...
Förtroendetapp för forskare Stort eller mycket stort förtroende för... Källa: VA-rapport 2010:6

9 Politiker och forskning
Hur stort inflytande anser du att följande forskningsområden har på samhällsutvecklingen? Hur ofta utnyttjar du forsknings-resultat från följande områden som underlag för ett politiskt förslag? % Källa: VA-rapport 2006:2

10 Näringslivet: Forskningssamarbete ger konkurrenskraft!
Tror du att samarbete med forskare på universitet, högskola eller forskningsinstitut kan öka ditt företags konkurrenskraft? % Andel Ja Källa: VA-rapport 2008:4

11 Andel som har samarbete i syfte att utveckla företagets verksamhet
Näringslivet: Fyra av tio samarbetar med universitet, högskola eller forskningsinstitut % % Andel som har samarbete i syfte att utveckla företagets verksamhet Källa: VA-rapport 2008:4

12 Näringslivet: Kommunikationsbarriärer & kulturskillnader
Drivkrafter - utveckla produkter/verksamhet - marknadsföring - rekrytering och nätverk Hinder - resursbrist - talar olika språk - universiteten förstår inte hur företagen fungerar - svårt att hitta rätt forskare Vad krävs för samarbete med akademin? - att det finns ett behov - att de förstår vår verksamhet - att de hör av sig till oss Källa: VA-rapport 2008:4

13 Science Understanding
Public Understanding of Science räcker inte Science Understanding of the Public är också nödvändigt!

14 Science Cafés – Fika med forskare

15 2006 2009 2007 2010 2008 2011 9 orter 11 900 besökare 177 aktiviteter
293 forskare 41 pressklipp EU- 22 länder 2009 20 orter besökare 287 aktiviteter 307 forskare 272 pressklipp EU- 29 länder 2007 12 orter besökare 179 aktiviteter 244 forskare 59 pressklipp EU- 28 länder 2010 22 orter besökare 394 aktiviteter 322 forskare > 200 pressklipp EU- 32 länder 2008 20 orter besökare 273 aktiviteter 270 forskare 107 pressklipp EU- 27 länder 2011 24 orter

16 ODE - OmvärldsDialog och Engagemang
ODE-projektet fokuserar forskarnas perspektiv, deras egna behov och efterfrågan av kontakt med omvärlden Syfte: Öka forskares insikt om nyttan och glädjen av ODE Öka värdesättande av forskares omvärldskontakter

17 ODE - OmvärldsDialog och Engagemang
Slutsatser: Forskningen själv vinner på dialog Forskare vill men saknar incitament, resurser, stöd… Vem tar ansvar? – forskarna, universitetet, staten?

18 Kunskap är livsviktigt
Källa: VA-rapport 2007:5

19 MEDLEMMAR


Ladda ner ppt "Ger Växelverkan Vetenskapen Värde?"

Liknande presentationer


Google-annonser