Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ger Växelverkan Vetenskapen Värde? HSS 2011 Onsdagen den 4 maj 2011 Camilla Modéer, generalsekreterare www.v-a.sewww.v-a.se www.v-a.se/blogg www.twitter.com/vetenskapoallm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ger Växelverkan Vetenskapen Värde? HSS 2011 Onsdagen den 4 maj 2011 Camilla Modéer, generalsekreterare www.v-a.sewww.v-a.se www.v-a.se/blogg www.twitter.com/vetenskapoallm."— Presentationens avskrift:

1 Ger Växelverkan Vetenskapen Värde? HSS 2011 Onsdagen den 4 maj 2011 Camilla Modéer, generalsekreterare www.v-a.sewww.v-a.se www.v-a.se/blogg www.twitter.com/vetenskapoallm www.facebook.com/vetenskapallmwww.v-a.se/bloggwww.twitter.com/vetenskapoallmwww.facebook.com/vetenskapallm

2 HSS syfte: ”förbättra samarbete mellan högskola och arbetsliv” Varför? Hållbar samhällsutveckling, inse debatter och problem? Hur? Vad krävs? Båda parter vill Båda sidor respekterar varandra Vad tycker folk, forskarna, samarbetspartners?

3 Gör vetenskaplig/teknisk utveckling livet bättre? Den vetenskapliga/tekniska utvecklingen har gjort livet bättre eller mycket bättre Källa: VA-rapport 2010:6

4 Forskningen kan bidra till att... Andel som tror att forskningen har goda möjligheter att inom tio år bidra till att... Källa: VA-rapport 2010:6

5 Anser Du att nya forskningsresultat ska spridas till allmänheten så fort de kommer fram eller ska man vänta tills någon annan forskare hunnit bekräfta resultaten med andra undersökningar?

6 Anser Du att nya forskningsresultat ska spridas till allmänheten så fort de kommer fram eller ska man vänta tills någon annan forskare hunnit bekräfta resultaten med andra undersökningar? Källa: VA-rapport 2009:2

7 Prioritering av forskningsområden 7 Resultat från flera under- sökningsår Hur viktigt anser du att det är att det i Sverige satsas på forskning på världsbästa nivå inom följande områden? Andel mycket viktigt + viktigt Källa: VA-rapport 2010:1

8 Förtroendetapp för forskare Stort eller mycket stort förtroende för... Källa: VA-rapport 2010:6

9 Politiker och forskning Hur stort inflytande anser du att följande forskningsområden har på samhällsutvecklingen? % Hur ofta utnyttjar du forsknings- resultat från följande områden som underlag för ett politiskt förslag? Källa: VA-rapport 2006:2

10 Tror du att samarbete med forskare på universitet, högskola eller forskningsinstitut kan öka ditt företags konkurrenskraft? % Näringslivet: Forskningssamarbete ger konkurrenskraft! Andel Ja Källa: VA-rapport 2008:4

11 % Näringslivet: Fyra av tio samarbetar med universitet, högskola eller forskningsinstitut Andel som har samarbete i syfte att utveckla företagets verksamhet

12 Näringslivet: Kommunikationsbarriärer & kulturskillnader Drivkrafter - utveckla produkter/verksamhet - marknadsföring - rekrytering och nätverk Hinder - resursbrist - talar olika språk - universiteten förstår inte hur företagen fungerar - svårt att hitta rätt forskare Vad krävs för samarbete med akademin? - att det finns ett behov - att de förstår vår verksamhet - att de hör av sig till oss Källa: VA-rapport 2008:4

13 Public Understanding of Science räcker inte Science Understanding of the Public är också nödvändigt!

14 Science Cafés – Fika med forskare www.sciencecafe.se

15

16 ODE - OmvärldsDialog och Engagemang ODE-projektet fokuserar forskarnas perspektiv, deras egna behov och efterfrågan av kontakt med omvärlden Syfte: Öka forskares insikt om nyttan och glädjen av ODE Öka värdesättande av forskares omvärldskontakter

17 ODE - OmvärldsDialog och Engagemang Slutsatser: Forskningen själv vinner på dialog Forskare vill men saknar incitament, resurser, stöd… Vem tar ansvar? – forskarna, universitetet, staten?

18 Kunskap är livsviktigt Källa: VA-rapport 2007:5

19 MEDLEMMAR


Ladda ner ppt "Ger Växelverkan Vetenskapen Värde? HSS 2011 Onsdagen den 4 maj 2011 Camilla Modéer, generalsekreterare www.v-a.sewww.v-a.se www.v-a.se/blogg www.twitter.com/vetenskapoallm."

Liknande presentationer


Google-annonser